“OKTOBARSKI PROTESTI I PRIMJENA POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA"

Objavljena knjiga o postupanju policije tokom protesta

Kako je saopšteno iz Savjeta, obavljene su potrebne konsultacije i dobijena podrška potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku, ministra unutrašnjih poslova, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Vrhovnog državnog tužioca i čelnika NVO HRA i GA
133 pregleda 10 komentar(a)
DF protesti, Foto: Filip Roganović
DF protesti, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 09.02.2019. 09:47h

Cilj knjige, koja predstavlja izvještaj o postupanju policije tokom protestnih okupljanja u oktobru prošle godine u Podgorici, je da doprinese spremnosti državnih institucija da garantuju vladavinu prava i obezbijede poštovanje ljudskih prava. Knjigu “Pravo na fizički integritet i ljudsko dostojanstvo: Oktobarski protesti i primjena policijskih ovlašćenja" zajednički su publikovali Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Savjet za građansku kontrolu policije, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) i nevladine organizacije (NVO) Građanska Alijansa (GA) i Akcija za ljudska prava (HRA). Kako je saopšteno iz Savjeta, obavljene su potrebne konsultacije i dobijena podrška potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku, ministra unutrašnjih poslova, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Vrhovnog državnog tužioca i čelnika NVO HRA i GA, sa kojima je građanska kontrola policije blisko sarađivala povodom teme. “Intencija svih izdavača je bila da se za domaću i međunarodnu javnost pripremi i predstavi jedinstvena publikacija u kojoj će biti objektivno sabrane i neutralno predstavljene tekovine rada svih nadležnih organa i institucija u vezi sa primjedbama na prekoračenje policijskih ovlašćenja - Savjeta za građansku kontrolu policije, Unutrašnje kontrole policije MUP-a, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i VDT-a”, kaže se u saopštenju. Navodi se da je Savjet od unutrašnje kontrole policije, državnog tužilaštva i Zaštitnika zatražio da sažeto predstave svaku individualnu pritužbu, odnosno prijavu (građanina, NVO ili političke partije), ili sopstvenu inicijativu u vezi sa postupanjem policije tokom građanskih protesta u Podgorici u oktobru 2015. godine, kao i tim povodom preduzete radnje. Dodaje se da je ostvarena međusobna komunikacija i saradnja tim povodom dodatna vrijednost u crnogorskom institucionalnom i demokratskom kontekstu. “Izdavači vjeruju da publikacija doprinosi transparentnosti, profesionalizaciji i snaženju institucija, boljem informisanju javnosti i da podstiče konstruktivan društveni i politički dijalog i argumentovanu diskusiju o kvalitetu rada nadležnih državnih organa”, kaže se u saopštenju. Pojašanjava se da u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) obavezuju principi i načela na kojima počiva EU - sloboda, demokratija, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ukazuje se da su pravo na fizički integritet i ljudsko dostojanstvo osnovna ljudska prava. “Crna Gora je dužna da obezbijedi zabranu mučenja (torture) i svih drugih oblika zlostavljanja, nasilja, ponižavajućih i nečovječnih postupaka i kažnjavanja, i da štiti fizički integritet i dostojanstvo, na osnovu sopstvenog Ustava i zakona, kao i međunarodnih ugovora o ljudskim pravima”, poručili sui z Savjeta. Oni su objasnili da je cilj knjige da doprinese spremnosti državnih institucija da garantuju vladavinu prava i obezbijede poštovanje ljudskih prava. “Pažljivim čitanjem ponuđenog sadržaja posebno se uočava konstatacija Osnovnog državnog tužilaštva “Do danas izvršilac nije identifikovan”. Zato je knjiga i u funkciji suočavanja policije sa sopstvenom prošlošću i razgradnje negativnog nasleđa i prakse”, saopštili su iz Savjeta. Oni su ocijenili da je suštinski potrebno uspostavljanje nove policijske kulture koja ne dozvoljava zloupotrebe i nedopustivu, protivzakonitu, solidarnost, odsustvo odgovornosti i ograničavanje, bilo koje vrste, nadzora i istraga. Koautori knjige su Zdenka Perović, Ljiljana Klikovac, Drago Spičanović i Aleksandar Saša Zeković, koji je i urednik. Knjiga je dostupna OVDJE

Preporučujemo za Vas