ODBOR ĆE IMATI NAJVIŠE DEVET ČLANOVA

Formiraju NVO bivših vlasnika: Traže pravednu restituciju

Najatraktivnije i najvrednije lokacije su, kako se dalje navodi, “predmet koruptivnih radnji vlasti i uzurpacije prava bivših vlasnika”
0 komentar(a)
Buljarica, Foto: Savo Prelević
Buljarica, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 11.07.2016. 18:16h

Tročlani inicijativni odbor koji ima za cilj pravednu restituciju u Crnoj Gori Gori, a u kojem su Vladimir Bošković i Živko Peković iz Podgorice i Latif Gorana iz Ulcinja uputili su cirkularno pismo opštinskim odborima sa zahtjevom da se u što kraćem roku formira NVO Udruženje za pravednu restituciju u Crnoj Gori, sa sjedištem u Glavnom gradu.

Predložili su da se aktima Udruženja jasno definiše ulogu, prava i obaveze i osigura aktivno učešće opštinskih odbora u njegovom radu.

Biće formiran izvršni organ tj. Odbor Udruženja od najviše devet članova, od kojih će sedam birati opštinski odbori.

Kako je planirano preostala dva člana će budući Odbor „izabrati iz redova bivših vlasnika, stručnjaka za oblast restitucije, koji svojim znanjem i iskustvom mogu bitno doprinijeti uspješnom radu Udruženja“.

Odbori koji prihvate ovu inicijativu obavezni su da najdalje do 20. jula 2016. godine članu inicijativnog odbora Živku Pekoviću iz Podgorice na email zivkopekovic@t-com.me dostave ime izabranog člana i u pismenoj formi predloge i sugestije za operativni plan rada.

“Kroz razne protivustavne, nezakonite, necivilizovane i nehumane postupke, na imovini koju su naši preci sticali mukotrpnim i poštenim radom u zemlji i po svijetu, bogate se i profitiraju privilegovane grupe iz vlasti i kontroverzni strani investitori”, navodi se u saopštenju Inicijativnog odbora.

Najatraktivnije i najvrednije lokacije su, kako se dalje navodi, “predmet koruptivnih radnji vlasti i uzurpacije prava bivših vlasnika”.

“Poseobno su drastični slučajevi uzurpacije vlasničkih prava koja su vezana za Jadranski sajam i Kamenovo u Budvi, Buljaricu u Baru, Valdanos u Ulcinju, građevinsko zemljište u okolini Hrama i bivših fabrika ”Radoje Dakić, “Marko Radović” i Duvanskog kombinata u Podgorici i u zaleđu Herceg Novog. Pored navedenog, ćutanje i sporost sudova u vezi sa sporovima vezanim za zahtjeve za povraćaj imovine je u suprotnosti sa pravom na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku. Sve su ovo jasne i poznate stvari, ali vlast u Crnoj Gori nema namjeru da izvrši povraćaj prava svojine i drugih imovinskih prava i obeštećenja bivših vlasnika”, ističe se u saopštenju Inicijativnog odbora.

Preporučujemo za Vas