Kujović: Vlada usvojila strateški dokument Industrijska politika Crne Gore do 2020.

„Kroz dokument je jasno definisan sistem evaluacije indikatora i mjerila kako je to praksa u EU dokumentima“, kazao je Kujović
112 pregleda 4 komentar(a)
Dragan Kujović, Foto: Vlada Crne Gore
Dragan Kujović, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 30.06.2016. 18:37h

Vlada je danas usvojila strateški dokument Industrijska politika Crne Gore do 2020. godine, koji ima za cilj unaprijeđenje konkurentnosti crnogorske ekonomije, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu ekonomije, Dragan Kujović.

On je kazao da je dokument rezultat rada međuresorske radne grupe kojom je koordiniralo Ministarstvo ekonomije, a bili su uključeni svi zainteresovani stakeholderi, odnosno predstavnici privrede, biznis udruženja i istraživačka zajednica.

„Imali smo i aktivnu komunikaciju sa predstavnicima Evropske komisije (EK) kako bi ovaj dokument bio usklađen sa principima evropske industrijske politike i Strategijom Europe2020“, rekao je Kujović nakon sjednice Vlade.

Taj dokument je važan jer je to, kako je objasnio, jedna od obaveza definisana pregovaračkim poglavljem 20 - Preduzetništvo i industrijska politika, čime se ispunjava i ta obaveza.

„Kroz dokument je jasno definisan sistem evaluacije indikatora i mjerila kako je to praksa u EU dokumentima“, dodao je Kujović.

On je naveo da je ključno što se kroz dokument može prepoznati ambicija da se kroz proces reindustrijalizacije i perioda u kojem su nestala preduzeća koja nijesu mogla da odgovore zahtjevima tržišta, obezbijedi da oni subjekti koji su uspjeli da izdrže tu konkurenciju i novi koji su u nastajanju, dođu do proizvoda kojim je moguće odgovoriti zahtjevima tržišta.

„Prioritetni sektori prepoznati kroz ovaj dokument su prerađivačka industrija, u šta spadaju prehrambena, drvna, metalna i farmaceutska, kao i energetika i turizam“, naveo je Kujović.

Sektori sa potencijalom rasta koji treba da, kako je rekao, doprinesu modernom industrijskom razvoju su transport, informaciono-komunikacione tehnologije (ICT), kreativna indutrija, sektor biznisa i usluga i građevinarstvo.

„Kroz ovaj dokument su definisani i strateški ciljevi koji se odnose na konkurentnost industrije, investicije i finansije za njenu modernizaciju, inovacije i preduzetništvo i pristup tržištu“, precizirao je Kujović.

Vlada je, kako je dodao, usvojila i Akcioni plan za ovu godinu u kojem su precizirana mjerila i aktivnosti koje će ostvariti taj dio planiran u prvoj godini realizacije Industrijske politike.

„Formirano je i Koordinaciono tijelo za praćenje i sprovođenje Industrijske politike i akcionih planova, koje ima obavezu da prati njenu realizaciju i o tome obavještava Vladu i EK, koja će o tome dati svoj stav“, dodao je Kujović.

Vlada je danas usvojila i Informaciju o projektu Ekonomska i reputaciona valorizacija kulturnog nasljeđa Crne Gore.

Ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović kazao je, nakon sjednice Vlade, da se radi o projektu koji treba da dovede do veće kulturne i turističke valorizacije objekata kulturnog naslijeđa.

„To je projekat koji više od godinu Ministarstvo održivog razvoja i turizma intenzivno radi u saradnji sa Ministarstvom kulture“, podsjetio je Gvozdenović.

On je kazao da su definisali aktivnosti koje treba da obezbijede efikasan i ubrzan razvoj turističke ponude.

„U skladu sa tim, jasno smo definisali prioritete koji se odnose na poboljšanje ukupnih hotelskih kapaciteta sa četiri i pet zvjezdica“, rekao je Gvozdenović i dodao da se za manje od tri godine došlo do broja od 30 hotela i značajan broj novih ključeva odnosno nove ponude na crnogorskom tržištu.

Prema njegovim riječima, uporedo sa tim, realizuju projekte koji su vezani za dostupnost, odnosno poboljšanje postojeće infrastrukture, kao i projekte koji imaju za cilj dovođenje low cost kompanija.

„U avgustu Wizz Air uspostavlja novi most između Milana i Crne Gore i Njemačke i Crne Gore“, podsjetio je Gvozdenović.