DOKUMENTACIJA NIJE BILA USAGLAŠENA SA ZAKONOM

Poništen tender Ministarstva turizma

Tražili ponudu za izradu sistema za izdavanje urbanističkih uslova
781 pregleda 0 komentar(a)
Tender vrijedan 100.000 eura: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Foto: Boris Pejović
Tender vrijedan 100.000 eura: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Foto: Boris Pejović

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je tender Ministarstva održivog razvoja i turizma za izbor najpovoljnije ponude za izradu informacionog sistema za elektronsku komunikaciju u postupcima izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, izdavanja saglasnosti od državnog arhitekte itd.

Tender je bio procijenjen na 100.000 eura, a poništen je jer dokumentacija nije bila usaglašena sa zakonom o javnim nabavkama. Žalbu Komsiji je predala firme Winsoft iz Podgorice

Utvrđeno je da ministarstvo nije jasno i razumljivo opisao predmet javne nabavke u pogledu vlasništva nad softverom tog informacionog sistema, a nije jasno ni definisan rok izvršenja usluga. Kako je utvrdila Komisija, bilo je nejasno da li rok za izvršenje ugovora počinje da teče od dana zaključivanja ugovora ili od dana kada naručilac obezbijedi sve potrebne uslove izvršiocu na nesmetano obavljanje.