AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ODBILA DA UPLATI DOBIT

Dobit Regulatornih agencija za 2013-2015.: Tri miliona u državnu kasu

Ministarstvo finansija da preuzme mjere kako bi se ispoštovao zakon. Komisije za hartije od vrijednosti čeka revizorski nalaz nakon čega treba da uplati prošlogodišnju dobit
1 komentar(a)
predstavnici regulatora, Foto: Luka Zeković
predstavnici regulatora, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 09.02.2019. 19:42h

Regulatorne  agencije su za posljednje tri godine  ostvarile  ukupno tri miliona eura viška prihoda nad rashodima koje su  bile dužne da  uplate u državni budžet. 

To pokazuju finansijski izvještaji šest  regulatora  (agencija za  elektronske medije, ljekove,  nadzor osiguranja, elektronske komunikacije, energetiku i Komisija za hartije od vrijednosti) za posljednje tri godine (2015, 2014. i 2013).

Skupština je  u januaru  2013. godine izmijenila šest zakona kojima je regulisan rad regulatora, a tim izmjenama obavezala je  regulatore  da višak prihoda nad rashodima uplate u budžet.  Ta obaveza bila je na snazi do početka ove godine.

Regulatori su u potpunosti prebacili cjelokupnu dobiti za 2013. i 2014. godinu, a prošlogodišnju  još nijesu uplatile Agencija za elektronske medije (325,2 hiljade eura)   i Komisija za hartije od vrijednosti (6,72 hiljade). 

Agencija za elektronske medije   je informisala skupštinski Odbor za ekonomiju da neće  uplatiti dobit  za 2015. godinu u državnu kasu, nakon čega je  to radno tijelo parlamenta pismeno  informisalo

Ministarstvo finansija  da preuzme  mjere kako bi se ispoštovao zakon. Komisije za hartije od vrijednosti čeka revizorski  nalaz nakon čega treba da uplati prošlogodišnju dobit. 

Prema podacima  najviše novca u budžet slilo se  od Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (1,524 miliona) slijede Regulatorna agencija za energetiku (797,68 hiljada), Agencija za elektronske medije (473,44 hiljade), Agencija za  nadzor osiguranja ( 157,15 hiljada), Agencija za ljekove (30,93 hiljade) i Komisija za hartije od vrijednosti (19,29 hiljada).

Predsjednik Odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović (SNP) “Vijestima” je kazao da  ako se procjenjuje da finansijska kriza  još nije  prestala  onda odbor može pokrenuti incijativu  da  se regulatori obavežu zakonski da dobit i dalje uplaćuju u državnu kasu, ali  uz uslov da za to bude  obezbijeđena široka  politička podrška.

“Ova tri miliona eura  koje je budžet prihodovao je direktni doprinos Odbora koji je incirao izmjene zakona  kako bi regulatori uplaćivali višak novca u državni budžet,” kazao je Damjanović.