AKCIONARI PISALI APELACIONOM SUDU

Odlučiti da li je prodaja DKP legalna

Privredni sud odbio da poništi kupoprodajni ugovor, akcionari se žalili Apelacionom. Tužilaštvo sada ispituje prodaju i stečaj
1 komentar(a)
DKP, Foto: Luka Zeković
DKP, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 10.02.2019. 10:09h

Direktor Udruženja za zaštitu interesa manjinskih akcionara Duvanskog kombinata Žarko Knežević obratio se predsjedniku Apelacionog suda Mušiki Dujoviću zahtjevom da taj sud što prije odluči o njihovoj žalbi na presudu Privrednog suda od 4. decembra 2015. Sud je tada odbio njihov zahtjev da poništi ugovor iz 2010. o prodaji imovine  DKP -a Zetagradnji za 13,2 miliona eura.

Knežević je istakao da “zbog kašnjenja u donošenju pravosnažne presude ogromnu štetu trpe i država i manjinski akcionari”, a da “ovakvu pravnu situaciju obilato koristi”, kako je naglasio, “takozvani novi vlasnik fiktivnog preduzeća pod nazivom Novi duvanski kombinat”.

“Osporenom odlukom pokušava se konvalidirati, pravno osnažiti jedan ništavi kupoprodajni ugovor između  DKP -a u stečaju i preduzeća Zetagradnja na štetu državne imovine i manjinskih akcionara vrijedne nekoliko desetina miliona eura. Zbog toga je i VDT Ivica Stanković pokrenuo izviđaj nalazeći da se u radnjama izvjesnih lica stiču obilježja bića krivičnog djela zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju. Iz istih razloga je Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić uvrstio  DKP u preduzeća sa svjesnim izazivanjem lažnog stečaja, što smo i mi od prvog dana tvrdili”, naveo je u obraćanju Knežević.

On je dodao da je način na koji se brane osumnjičeni, groteskan ali i da to “vjerno odražava mehanizam funkcionisanja izazivanja lažnog stečaja”.

“Tako, stečajni upravnik kaže da je 'iznad sebe' imao stečajnog sudiju i da je prije potpisivanja ugovora imao saglasnost Vlade, pa je vjerovatno smatrao da mu nije ni bila potrebna zakonska saglasnost… Ono što sigurno znamo jeste da su svi koji su učestvovali u kreiranju lažnog stečaja bili iznad zakona. Nadamo se da žalbeno vijeće neće imati nikoga 'iznad sebe' osim zakona”, očekuje Knežević.

Cilj stečaja prodati plac, ukinuti DKP 

Knežević je saopštio da činjenično stanje uopšte nije sporno, a pravne norme koje se na njemu primjenjuju su sasvim jasne i imaju prinudni karakter.

“Poštovani predsjedniče, složićemo se da sve što je lažno nosi u sebi elemente prevare, podvale i podlosti. Svi ti elementi sadržani su u lažnom stečaju nad Duvanskim kombinatom. Nema sumnje da je pakleni plan za izazivanje lažnog stečaja nad  DKP -om imao dva cilja: da se urbanistička lokacija na kojoj je sadašnji Duvanski kombinat proda preduzeću Zetagradnja pod uslovima koje kupac bude sam diktirao i da se prevarom o otpisu poreskih obaveza likvidira jedina duvanska industrija u Crnoj Gori, osnovana davne 1903. godine ukazom knjaza Nikole”, dodao je Knežević u pismu predsjedniku Apelacionog suda.