SAVJET ZA PRIVATIZACIJU

Objavili tender: Hoće da privatizuju Buljaricu

Zainteresovanim ponuđačima na prodaju su ponuđene nepokretnosti ukupne površine od oko 4,9 miliona metara kvadratnih, upisane u listove nepokretnosti katastarskih opština Buljarica I i II i Mišići u opštinama Budva i Bar, po minilalnoj cijeni od 108,76 miliona eura
0 komentar(a)
Buljarica, Foto: Nemanja Vukotić
Buljarica, Foto: Nemanja Vukotić
Ažurirano: 12.05.2016. 12:11h

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte pozvao je zainteresovane da do 18. jula dostave ponude na međunarodni tender za valorizaciju lokacije Buljarica, kroz kupovinu i zakup zemljišta i dijela akvatorijuma.

Zainteresovanim ponuđačima na prodaju su ponuđene nepokretnosti ukupne površine od oko 4,9 miliona metara kvadratnih, upisane u listove nepokretnosti katastarskih opština Buljarica I i II i Mišići u opštinama Budva i Bar, po minilalnoj cijeni od 108,76 miliona eura.

Predmet dugoročnog zakupa, na period od najviše 90 godina, je i zemljište u zoni morskog dobra ukupne površine 533,95 hiljada metara kvadratnih i akvatorijum površine oko 585,77 kvadratnih metara. Iznos zakupnine za ponuđeno zemljište ne smije biti niži od 2,06 eura po kvadratnom metru godišnje, dok za akvatorijum mora iznositi minimum 1,77 eura po kvadratnom metru godišnje.

Zainteresovani ponuđač ima obavezu da uz ponudu dostavi investicioni program, koji uključuje i plan razvoja infrastrukture na lokaciji i biznis plan kojima je precizno navedena struktura i dinamika investicija po godinama i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala. Investicioni program mora biti obezbijeđen prihvatljivom bankarskom garancijom.

Tenderom je predviđeno da ponuđač u roku od sedam godina od stupanja na snagu ugovora o prodaji ispuni obaveze iz investicionog programa.

Na tenderu mogu učestvovati iskusni investitori sa finansijskom sposobnošću, značajnim iskustvom u projektovanju, gradnji i upravljanju urbanim kompleksima mješovite namjene, koji otkupe tendersku dokumentaciju i potpišu izjavu o povjerljivosti. Pravo učešća imaju i konzorcijumi, pod uslovom da njegovi članovi preuzmu neograničenu solidarnu odgovornost za predviđene obaveze.

Iz Savjeta za privatizaciju je objašnjeno da će se učesnik na tenderu kvalifikovati kao ponuđač ukoliko ispuni kvalifikacione uslove iz grupe A ili B.

Kvalifikacioni uslovi grupe A podrazumijevaju da je ponuđač međunarodni hotelski operater i/ili vlasnik, odnosno suvlasnik brenda koji je opšte poznat i međunarodno priznat kao operater najmanje dva hotelska kompleksa nivoa minimum četiri zvjezdice.

Ponuđač mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u planiranju, razvoju ili upravljanju hotelskim kapacitetima ili da ima značajno učešće u preduzeću koje upravlja hotelskim kapacitetima sa najmanje četiri zvjezdice po međunarodnim kriterijumima.

Ponuđač treba da ima finansijsku sposobnost i sredstva neophodna za realizaciju predviđenog projekta na potpun i blagovremen način. Jedan od uslova je i da ponuđač je u posljednjoj poslovnoj godini prije podnošenja ponude, ostvario pozitivan finansijski rezultat i ukupan promet od najmanje 120 miliona eura.

Kvalifikacioni uslovi iz grupe B podrazumijevaju da ponuđač, na kraju poslovne godine koja prethodi dostavljanju ponude, ima vrijednost kapitala ili imovine pod upravljanjem od najmanje 200 miliona eura.

Ponuđač mora dokazati da je u posljednjoj poslovnoj godini ostvario pozitivan finansijski rezultat i da je u toku poslovne godine koja prethodi dostavljanju ponude ostvario ukupan promet od najmanje 120 miliona eura.

Ponuđač mora biti vlasnik ili suvlasnik, odnosno upravljati ili učestvovati u upravljanju, ili da posjeduje pismo o namjerama ili zaključen ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja upravlja sa najmanje dva hotelska kompleksa po međunarodnim standardima od najmanje četiri zvjezdice.

Zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu otkupiti do 11. jula, a visina naknade iznosi 50 hiljada eura. Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu Savjeta za privatizaciju do 18. jula do 12 sati.

Ponuđač uz ponudu mora uplatiti depozit ili dostaviti bankarsku garanciju u iznosu od 500 hiljada EUR, naplativu na prvi poziv, izdatu od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB prema Standard and Poor's agenciji ili koju odobri Tenderska komisija.

Preporučujemo za Vas