PREDSJEDNICA AMCHAM-A O POSLOVNOM AMBIJENTU U CG:

Bulatović: Javna uprava nije dovoljno efikasna

Članice AmChama smatraju da je neophodno liberalizovati regulativu iz oblasti rada
104 pregleda 4 komentar(a)
Katarina Bulatović, Foto: Amcham.me
Katarina Bulatović, Foto: Amcham.me
10.02.2019. 15:14h

Selektivna implementacija zakona, nedovoljna efikasnost državne uprave i lokalnih samouprava, kao i prisustvo sivog tržišta, tj. nelojalne konkurencije, ključni su izazovi sa kojima suočavaju članovi Američke privredne komore (AmCham) u Crnoj Gori, ocijenila je predsjednica tog udruženja Katarina Bulatović. Ona je u intervjuu “Vijestima” kazala da je neophodno podići nivo transparentnosti i predvidivosti procesa donošenja odluka prilikom kreiranja regulatornog okvira, kako bi omogućili subjektima koji posluju na  tržištu da blagovremeno planiraju svoje poslovanje. 

“To se naročito odnosi na kreiranje poreske politike, čije ad hok izmjene bitno utiču na stabilnost i sigurnost poslovanja u Crnoj Gori. Slični izazovi su prisutni i u sektoru farmaceutske politike, gdje nedovoljna transparentnost u donošenju zakonskih rješenja dovodi do neizvjesnosti u poslovanju kompanija, što se reflektuje na tržište u cjelini“. Takođe, AmCham aktivno radi na unapređenju regulative iz oblasti rada, prvenstveno Zakona o radu, koji bi trebalo da bude bitno fleksibilniji”, rekla je Bulatović.

Da li treba mijenjati postojeće radno zakonodavstvo i u kom dijelu? 

Članice AmChama smatraju da je neophodno liberalizovati regulativu iz oblasti rada. Generalno, potrebno je obezbijediti veću fleksibilnost uređivanja odnosa na nivou poslodavac - zaposleni. AmCham zastupa stavove poslodavaca da bi Zakon o radu trebalo da bude jedini krovni pravni akt iz ove oblasti. AmCham je dala predloge koji se tiču vremenskog ograničenja zastarjelosti novčanih potraživanja na period od tri godine u cilju unapređenja predvidivosti poslovanja. Takođe, predlažemo da bi procedure utvrđivanja postupka povrede radne obaveze trebalo definisati samo Zakonom o radu, ali i omogućiti poslodavcu da interno utvrdi proceduru za sprovođenje samog postupka. Predložili smo i rješenja u pogledu definisanja obračuna zarada i omogućavanja korišćenja godišnjeg odmora u djelovima. Kada je u pitanju Zakon o strancima, zadovoljni smo da su usvojene preporuke koje smo,  sa Unijom poslodavaca, Savjetom stranih investitora u Crnoj Gori i Montenegro biznis alijansom uputili Vladi. Najvažnija izmjena se odnosi na činjenicu da se zapošljavanje stranaca više ne uslovljava dokazom da na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nema nezaposlenih koja ispunjavaju uslove konkursa određene kompanije koja planira da zaposli nerezidentno lice ili da postoje nezaposlena lica na evidenciji Zavoda, ali su ista odbila zaposlenje po ponuđenim uslovima, što je bitno uticalo na poboljšanje poslovnog ambijenta.   

Da li su potrebne promjene (koje) u sistemu obrazovanja da bi se poslodavcima obezbijedio potreban kadar?

Usklađivanje sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada je neophodan korak ka unapređenju ukupnog poslovnog ambijenta u Crnoj Gori. Prema mišljenju naših članica, nedostatak znanja i vještina radne snage u pojedinim industrijama, takođe su jedna od bitnih barijera za poslovanje. Poseban izazov predstavlja pronalaženje kvalifikovanih menadžera srednjeg nivoa, što nažalost dovodi poslodavce u situaciju da moraju angažovati radnu snagu van Crne Gore. Neophodno je raditi na unapređenju sistema obrazovanja i podsticanju mladih da se specijalizuju za zanimanja koja su deficitarna u Crnoj Gori. Prema našem Izvještaju o poslovnom ambijentu za 2014, članice su konstatovale da ne postoji dovoljno znanja koja su specifična u oblasti telekomunikacija, farmaceutske industrije, turizma i građevinarstva. Ljudski kapital je od suštinske važnosti za razvoj crnogorskog tržišta i stoga vjerujem da se dužna pažnja mora posvetiti reorganizaciji sistema obrazovanja.

Šta bi Vlada trebalo da uradi kako bi otklonila te prepreke? Da li ste zadovoljni dosadašnjim mjerama koje Vlada preduzima u tom cilju?

Vlada mora prepoznati koje su ključne oblasti  koje utiču na ukupni poslovni ambijent. AmCham, u tom smislu, pruža podršku Vladi u identifikovanju ključnih izazova za privatni sektor i predlaže rješenja koja su u skladu sa međunarodnim standardima poslovanja. Komunikacija sa Vladom i resornim ministarstvima u tom dijelu je na zadovoljavajućem nivou. Ohrabreni smo postepenim napretkom koji ostvarujemo sa Ministarstvom zdravlja u pogledu rješavanja ključnih pitanja iz oblasti farmaceutske politike... Očekujemo da će  Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata, Zakon o privrednim društvima, kao i  izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost koji su u programu rada Vlade,  ove godine donijeti potrebna unapređenja u poslovnom ambijentu.

Najviše ih zanima radna regulativa

Bulatović je kazala da će AmCham nastaviti da se aktivno bavi regulativom iz oblasti rada i kroz Izvještaj o poslovnom ambijentu za 2016. godinu. Izvještaj, kako je objasnila,  predstavlja pregled stavova članova AmChama o lakoći poslovanja u Crnoj Gori.

Prema njenim riječima, AmCham nastoji da predstavi ključne stavove privatnog sektora u oblastima radnih odnosa, građevinarstva i nekretnina, poreza, sive ekonomije i farmaceutske politike Vladi, kako bi ukazali na uticaj zakonskih rješenja na poslovanje u praksi.