MINISTARSTVO PIŠE ADMINISTRATIVNOM ODBORU

Žugić traži manje plate u Skupštini

Nakon usvajanja zakona o zaradama u javnom sektoru, u Skupštini povećani koeficijenti da bi zadržali iste iznose zarada
82 pregleda 9 komentar(a)
Skupština Crne Gore, Foto: Vesko Belojević
Skupština Crne Gore, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 18.04.2016. 05:16h

Ministarstvo finansija poslaće preporuku skupštinskom Administrativnom odboru da preispita odluke o obračunu zarada zaposlenima u skupštinskoj administraciji, a o tome će obavijestiti i Vladu.

Administrativni odbor Skupštine je uvećao koeficijente za zaposlene zakonodavnoj vlasti i tim potezom, kako smatraju u Ministarstvu finansija, prekršio Zakon o zaradama u javnom sektoru u dijelu koji se odnosi na koeficijente za obračun zarada zaposlenima u skupštinskoj administraciji.

Odbor, kojim predsjedava Radivoje Nikčević (DPS), je odlučio i da se zaposlenom u parlamentu uz mjesečnu zaradu može isplatiti varijabilni dio u visini od 80 odsto prosječne neto zarade u državi za prethodnu godinu.

Iz resora kojim rukovodi ministar Radoje Žugić "Vijestima" su kazali da će uputiti preporuke Administrativnom odboru u cilju potpune harmonizacije i usaglašavanja sa zakonski definisanim odredbama. Dodaju da će preporuke uputiti i da bi se spriječila dalja odstupanja od već uspostavljenih koeficijenata kada je riječ o tom segmentu državne uprave.

“Članom 22, stav 2 Zakona o zaradama u javnom sektoru propisano je da će se za zaposlene u Službi Skupštine, koji su raspoređeni na radnim mjestima iz grupe poslova D, koeficijenti složenosti poslova utvrditi aktom radnog tijela Skupštine nadležnog za administrativna pitanja. To na predlog generalnog sekretara Skupštine i na osnovu budžetom planiranog novca”, objasnili su u ministarstvu.

Iz tog resora su kazali da predlog zakona koji su uputili parlamentu nije predviđao bilo kakve izuzetke u vezi sa koeficijentom zaposlenih u javnom sektoru u smislu člana 22, već je na samoj sjednici Skupštine amandmanski izglasan. Objašnjavaju da ministarstvu i Vladi nije data mogućnost da reaguju na koeficijente zaposlenih u Službi Skupštine.

Administrativni odbor je odlučio da, na primjer, samostalni savjetnik I klase ima obračunsku vrijednost koeficijenta 10,5 (633 eura osnovna zarada), dok će samostalni savjetnik I klase u nekom drugom državnom organu imati koeficijent 7,4 (osnovna zarada 466 eura).

Viši savjetnik u parlamentu imaće koeficijent 9,6, a u drugom državnom organu 6,5, viši namještenik u parlamentu će ima koeficijent 6,2, a u drugom državnom organu 3,1...

Zakonom o zaradama u javnom sektoru obuhvaćena je cjelokupna administracija u svim državnim organima.

Skupštinskoj administraciji su plate od 2011. godine veće u odnosu na ostatak državne administracije, a novom odlukom se zadržavaju te visoke zarade. Odlukom Administrativnog odbora savjetnicima i namještenicima u Skupštini zarade su veće za 150 do 180 eura nego u drugim institucijama sa istim zvanjem.

Administrativni odbor je odlučio da naučni i stručni konsultanti, koje budu angažovala parlamentarna radna tijela (odbori, komisije, radne grupe), dobijaju mjesečne naknade od 750 eura.

Prema ovom rješenju ekspert će imati pravo na naknadu u visini osnovne zarade po koeficijentu 12,4 koji se množi sa obračunskom vrijednošću koeficijenta koji utvrđuje Vlada (60,3 eura neto, 90 eura bruto).

Većina konsultanata koje parlament angažuje su zapravo partijski kadrovi, a ima i penzionisanih službenika parlamenta.

Zakon ne propisuje ograničenja, odlukom samo potvrdili plate iz 2011.

U Skupštini tvrde da odluke o zaradama, koje su usvojene na predlog generalnog sekretara Siniše Stankovića, nijesu u suprotnosti sa zakonom o zaradama zato što član 22, stav 2 zakona ne propisuje nikakava ograničenja koeficijenata.

Za "Vijesti" kažu da su odlukom potvrđene plate koje skupštinska administracija prima od 2011. godine.

"Utvrđena primanja zaposlenih u Skupštini zasnovana su na argumentima. Ti argumenti su da je finansijska i administrativna autonomija zakonodavne vlasti bitna zbog jedinstvene i specifične pozicije parlamenta kao organa koji pored zakonodavne ima i kontrolnu funkciju u odnosu na izvršnu vlast”, objasnili su iz parlamenta.

Za argument navode i to da je u obrazloženju amandmana na predlog zakona o zaradama i izrečenim stavovima na sjednici Administrativnog odbora istaknuto da zaposleni u Službi Skupštine značajno doprinose kvalitetu, prvenstveno u dijelu transparentnosti, efektivnosti i efikasnosti rada Skupštine.

Oni su naveli da viši stepen zainteresovanosti opšte javnosti za rad Skupštine povlači veću odgovornost i opravdava navedene razlike u zaradi.

"Bruto zarade zaposlenih u Službi Skupštine iznose 0,13 odsto ukupnog državnog budžeta. To je u srazmjeri sa obavezama i odgovornošću zaposlenih u organu čija je jedna od osnovnih funkcija kontrola preostalih 99,87 odsto državnog budžeta”, istakli su iz parlamenta.

Naglasili su i da plate njihovoj administraciji bitnije ne odstupaju od prosjeka primanja njihovih kolega u regionu.

Preporučujemo za Vas