Advokati fonda osporavaju sad osnov i visinu duga

Poslije više od sata, na momente žučne rasprave, sudija Faruk Mušović pripremno ročište odgodio za 26. maj najviše iz razloga što jedan broj tužilaca treba da urede svoje tužbene zahtjeve
3 komentar(a)
Eurofond, Foto: Luka Zeković
Eurofond, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 15.04.2016. 18:23h

Slabi su izgledi da će 161 nesaglasni akcionar Zatvorenog investicionog fonda Eurofond uskoro naplatiti svoja dospjela potraživanja u ukupnom iznosu od 5,8 miliona eura, koje je društvo za upravljanje Euroinvest trebalo da isplati do 16. januara.

U Privrednom sudu juče je počela objedinjena parnica 20-tak nezadovoljnih akcionara koji su tužili Euroinvest i Eurofond, a advokati fonda Milan Vujošević i Željka Brličić juče su jasno i glasno saopštili da osporavaju osnov i visinu potraživanja tužilaca, te da su 12. aprila pred Ustavnim sudom pokrenuli inicijativu o ocjeni ustavnosti i zakonitosti sporne odredbe Zakona o investicionim fondovima.

Jedan od članova ovog Zakona omogućio da se utvrdi otkupna cijena od 14 centi po akciji, u skladu sa tromjesečnim neto prosjekom vrijednosti, krajem 2014. godine, koja je sad za čelnike Eurofonda previsoka i po svoj prilici ne žele da je isplate.

Poslije više od sata, na momente žučne rasprave, sudija Faruk Mušović je pripremno ročište odgodio za 26. maj najviše iz razloga što jedan broj tužilaca treba da urede svoje tužbene zahtjeve.

Advokatica Brličić je objasnila da su tražili od Ustavnog suda da se zaustave sve aktivnosti i postupak naplate potraživanja nesaglasnim akcionarima, dok ta sudska instanca odluči o njihovoj inicijati.

Ona je navela pred sudom poimence 10-tak tužilaca koji nijesu uredili svoj tužbeni zahtjev i imena četiri tužioca koji su zakasnili sa podnošenjem tužbenom zahtjeva.

Brličić je upozorila sudiju Mušovića da pripremno ročište ne može biti ni održano sve dok se ne stvore procesne pretpostavke za vođenje ove parnice u skladu sa Zakonom o parničnom postupku.

Advokatica jednog broja tužilaca Ksenija Franovića negodovala je juče u više navrata ističući da su Zakon i propisi koji regulišu isplatu nesaglasnih akcionara veoma precizni i jasni, te da za računanje tromjesečne neto vrijednosti akcija ZIF Eurofonda „nije ni potrebno vještačenje“.

Ona je sudu kao dokaz dostavila kalkulacije za tri mjeseca tokom 2014. godine koji su poslužili za izračunavanje prosječne cijene akcija prema kojoj su gazde Eurofonda trebalo da isplate nezadovoljne akcionare.

Do sada su iz Eurofonda više puta saopštili javno da će biti isplaćena prva rata u visini oko 18 odsto potraživanja za sve nesaglasne akcionare. Rok za isplatu prve rate do kraja februara naveden je čak i u jednom podnesku upućenom sudu, a pred Komisijom za hartije od vrijednosti menadžeri Eurofonda su saopštili da će kroz nekoliko mjeseci isplatiti polovinu potraživanja nezadovoljnim akcionarima u novcu, dok će im za dugu polovinu ponuditi akcije iz potfelja fonda.

Od juče bilo kakvu isplatu zvanični predstavnici Eurofonda ni ne pominju, već pred sudom osporavaju osnov i visinu potraživanja nezadovoljnih akcionara.

Po svoj prilici pripremno ročište neće biti zaključeno ni na narednom ročištu 26. maja što znači da će nakon ljetnje pauze u radu suda, ovaj sudski postupak i glavna rasprava biti zaključen vjerovatno tek na jesen ili krajem ove godine.

Eurofond ima više od 15.000 akcionara. Fondom godinama gazduju ljudi iz Crne Gore i BiH povezani sa biznismenom Veselinom Barovićem.

Euroinvest nije ispoštovao nalog Komisije za hartije od vrijednosti da u dodatnom roku do 22. februara isplati nesaglasne akcionare. Regulator zbog toga nije do sada preduzimao rigoroznije mjere prema ovom društvu za upravljanje.

Vujošević: Sudija da ne sugeriše advokatima kako da urede tužbu

Sudija Mušović juče je, u jednom trenutku, sa najboljim namjerama u cilju efikasnosti postupka skrenuo pažnju većem broju advokata koji nijesu na pravi način uredili tužbene zahtjeve, sugerisao im da tuže istovremeno i Euroinvest, i Eurofond, a ne samo jedno od ta dva pravna lica, kako je bilo navedeno u pojedinim tužbama.

Mušovićevim „sugestijama“ usprotivio se odmah advokat Eurofonda Milan Vujošević koji mu je skrenuo pažnju „da sud ne bi trebalo da daje sugestije kako bi trebalo da se uredi tužba“.

„Molimo vas da više ne dajete sugestije advokatima“, kazao je sudiji Vujošević.