Lakušić: Crna Gora je jedina država u Evropi koja ne obavezuje poslodavca da osigura radnike

Lakušić je rekao da je politička diskriminacija u zapošljavanju u potpunosti ugrozila osnovno ljudsko pravo na jednakost i dostojanstvo, a i univerzalno pravo iz rada na dostojanstvo na radu, te Ustavom Crne Gore garantovano pravo na jednakost pred zakonom, koje glasi, svi su pred zakonom jednaki
90 pregleda 2 komentar(a)
Zoran Lakušić, Foto: DNP
Zoran Lakušić, Foto: DNP
Ažurirano: 15.03.2016. 12:01h

Da su prava radnika u Crnoj Gori više nego ugrožena govori podatak da je Inspekcija rada u prethodna dva mjeseca utvrdila 707 nepravilnosti u oblasti trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, proizvodnje i zanatstva i to, ne samo sa stanovišta zakonskog uređenja već i u praktičnoj primjeni važećih zakonskih propisa, saopštio je Zoran Lakušić, član Predsjedništva Demokratske narodne partije

On je dodao da je iz Inspekcije rada saopšteno da su se nepravilnosti odnosile na stupanje na rad bez ugovora o radu, neuplaćivanje zarada i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i zasnivanje radnog odnosa suprotno zakonu.

Po Lakušićevim riječima, nepravilnosti su se odnosile i na korišćenje prava na godišnji odmor, prekovremeni rad i neprimjenjivanje mjera iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

"Na ove nepravilnosti su nas upozoravali i predstavnici Međunarodne organizacije rada,koji su izrazili zabrinutost stanjem u oblasti nestandardnih oblika zapošljavanja na određeno . Jer više od 30 hiljada radnika radi bez zdravstvenog i penzijskog osiguranja, odnosno na crno, dok je ukupni broj zaposlenih 170 hiljada.Kada su u pitanju radnici koji ostaju bez posla zbog stečaja oni nemaju gotovo nikakva prava, jer niko nije dužan obezbijediti otpremnine, kako je to uređeno i sprovodi se ne samo u Evropi već u cijelom savremenom svijetu. Demokratske i uređene države formiraju Garantni fond, iz sredstava poslodavaca i države i danom prestanka radnog odnosa usled stečaja radniku odmah se isplaćuje otpremnina, a sredstva se kasnije refundiraju iz stečajne mase. Osim toga preko 40 hiljada radnika radi na crno bez penzijskog i zdravstvenog osiguranja", objasnio je Lakušić.

On je rekao da je politička diskriminacija u zapošljavanju u potpunosti ugrozila osnovno ljudsko pravo na jednakost i dostojanstvo, a i univerzalno pravo iz rada na dostojanstvo na radu, te Ustavom Crne Gore garantovano pravo na jednakost pred zakonom, koje glasi, svi su pred zakonom jednaki.

"Ovo se može potkrijepiti i činjenicom da na primjeru Glavnog grada Podgorica, u kojem u zadnjih pet godina nije zaposlen nijedan radnik u javnim ustanovama i javnim preduzećima ukoliko nije član vodeće partije na vlasti. To se odnosi i na radnice, na najjednostavnijim poslovima, higijeničarke- čstačice. Ovu tvrdnju je jednostavno provjeriti, o tome najbolje svjedoči afera Snimak . Danas je Crna Gora očito jedina država u Evropi koja ne obavezuje poslodavca da osigura radnike. Uvođenjem tzv. prinudnih odmora samo pod drugim imenom prekid rada, utvrđeno je da poslodavac može radniku umanjiti platu za 30% zbog prekida rada bez krivice radnika i to u periodu do šest mjeseci. Opštim kolektivnim ugovorom umanjena su prava radnika na uvećanje zarade za rad na dan državnih i vjerskih praznika sa 150% na 40%", kazao je Lakušić

On tvrdi da u Crnoj Gori nijesu ni djelimično usaglašeni zakoni i druga akta iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja sa standardima, odnosno direktivama i drugim dokumentima Evropske unije.

"Prevashodno se to odnosi na masovno otpuštanje radnika, odnosno tehnološko-ekonomske viškove, kojima se u Evropskoj uniji pribjegava samo u slučajevima uvođenja novih tehnologija ili prijetnje poslodavcu od bankrota, dok kod nas i zakonski i u praksi svaki poslodavac danas može proglasiti viškom grupu radnika a već sjutra na istim radnim mjestima zaposliti nove. Nadalje, na pitanju rada na određeno vrijeme tek što se zakon o radu djelimično prilagodio evropskim standardima, prije nešto više od tri godine, izigran je gotovo u 100% slučajeva i danas radnici, njih blizu 40 hiljada, ili blizu 25% radi na određeno vrijeme klasičnom zloupotrebom zakona. To su gotovo sve mladi ljudi kojima je konstantno ugrožena sigurnost egzistencije, a ujedno su i diskriminisani u odnosu na postojeće stalno zaposlene", kazao je Lakušić.

On smatra da je prava radnika u Crnoj Gori je moguće poboljšati radom i djelovanjem u dva pravca, i to: vladavinom prava, odnosno primjenom važećih zakonskih rješenja i sprečavanjem masovne zloupotrebe zakonskim propisima utvrđenih prava radnika, vršenjem inspekcijskog nadzora i izricanjem sankcija poslodavcima za učinjene prekršaje.

"Stanje je moguće popraviti i usklađivanjem zakonskih propisa Crne Gore sa dokumentima i standardima Evropske unije, i univerzalnim pravima iz rada, odnosno sa Konvencijama i drugim dokumentima Međunarodne organizacije rada što su višestruke obaveze, kako prema Evropskoj uniji tako prema Ujedinjenim nacijama, a i ukupno prema građanima i radnicima", zaključio je Lakušić.