"EKONOMSKI BENEFITI SU BROJNI"

Žugić: Pozivnica za NATO potvrda da je Crna Gora stabilna i sigurna destinacija za ulaganja

Žugić je saopštio da je u praksi potvrđeno da je napredak jedne zemlje prema članstvu u NATO najbolji pokazatelj renomiranim svjetskim poslovnim krugovima i investitorima i da doprinosi unaprijeđenju poslovnog ambijenta i povećanju povjerenja investitora
67 pregleda 5 komentar(a)
Radoje Žugić, Foto: Zoran Đurić
Radoje Žugić, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 11.02.2019. 17:33h

 Članstvo Crne Gore u NATO savezu je kvalitetna i dobra osnova za unaprijeđenje privrede, jer donosi brojne ekonomske benefite, saopštio je ministar finansija, Radoje Žugić.

On je u uvodniku Godišnjeg izvještaja Ministarstva finansija za prošlu godinu kazao da se ekonomski benefiti ogledaju u pristupu širem tržištu, nižim troškovima nacionalne bezbijednosti, mogućnosti korišćenja finansijske pomoći i povećanju priliva od turizma.

"Pozivnica za pridruživanje NATO alijansi obilježila je prošlu godinu, dajući potvrdu da je Crna Gora pravna i demokratska zemlja, koja dijeli iste vrijednosti kao i najnaprednije države svijeta. Osim političkog značaja, pozivnica za pristupanje NATO savezu je, takođe, i potvrda da je Crna Gora stabilna i sigurna destinacija za ulaganja", naveo je Žugić.

NATO je, kako je ocijenio, mnogo više od odbrane i vojnih pitanja.

Žugić je saopštio da je u praksi potvrđeno da je napredak jedne zemlje prema članstvu u NATO najbolji pokazatelj renomiranim svjetskim poslovnim krugovima i investitorima i da doprinosi unaprijeđenju poslovnog ambijenta i povećanju povjerenja investitora.

"Na ovaj način se stvaraju uslovi da strani investitori ulažu kapital i pomažu razvoju domaćih privrednih subjekata, što značajno doprinosi ekonomskom razvoju u cjelini", dodao je Žugić.

Uticaj navedenih benefita, kako je ocijenio, nije moguće precizno kvantifikovati.

"Međutim, posmatrajući i analizirajući iskustva zemalja koje su u prethodnim godinama pristupile NATO savezu, može se izvući jasan zaključak da je u svim tim zemljama došlo do povećanja stope rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u periodu pridruživanja NATO alijansi i da su, u istom periodu, poboljšani njihovi ekonomski indikatori", kazao je Žugić.

Osim intenzivnih aktivnosti na planu evroatlanskih integracija, prošlu godinu je prema riječima Žugića, obilježilo sprovođenje mjera ekonomske politike, usmjerenih na poboljšanje životnog standarda građana.

"Ovaj strateški cilj ekonomske politike Crne Gore ostvaruje se kroz osiguranje fiskalne održivosti, jačanje konkurentnosti privrede i stvaranje uslova za dinamičniji ekonomski rast i razvoj", naveo je Žugić.

Prema njegovim riječima, na tim postulatima se zasniva i budžetska politika za naredni srednjoročni period.

"U tom smislu, budžet za ovu godinu koncipiran je na način da se omogući sprovođenje dalje fiskalne konsolidacije i to kroz povećanje budžetskih prihoda, stvaranjem stimulativnog privrednog ambijenta i nastavkom intenzivne borbe protiv sive ekonomije", saopštio je Žugić.

Što se rashoda tiče, opredjeljenje je, kako je dodao, zadržavanje tekuće potrošnje na optimalnom nivou, u cilju smanjenja budžetskog deficita i uspostavljanja budžetske ravnoteže.

"Ovom cilju se približavamo kroz kontinuirano smanjenje deficita, sa nivoa od 3,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) na kome je bio planiran u 2012. godini, na 0,71 odsto BDP-a koliko je projektovan za ovu godinu, uz izuzeće izdataka koji se odnose na realizaciju projekta autoputa", precizirao je Žugić.

Pitanje javnog duga, kako je kazao, ostaje u fokusu fiskalne politike, uz uvažavanje potrebe finansiranja kapitalnih projekata kojima se dugoročno kreira nova vrijednost i obezbjeđuje ekonomski rast i razvoj.

"Iz perspektive rasta i konkurentnosti, odabrali smo nekoliko oblasti u kojima Crna Gora raspolaže velikim prirodnim resursima i čijim podsticanjem možemo ostvariti dobre ekonomske rezultate", saopštio je Žugić.

On je dodao da su projekcije za predstojeći period, zasnovane na rezultatima u prošloj godini i očekivanim efektima započetog investicionog ciklusa, da će Crna Gora ući u fazu dinamičnijeg rasta.

To znači da će realna stopa rasta BDP-a u ovoj godini biti 4,1 odsto.

"U funkciji ostvarivanja projekcija,i formalno su utvrđena četiri prioritetna sektora razvoja i to turizam, energetika, poljoprivreda i ruralni razvoj i prerađivačka industrija", rekao je Žugić.

On je kazao da su za dostizanje sveobuhvatne stabilnosti neophodna dva preduslova - politički, koji podrazumijeva političku stabilnost i sigurnost u regionu i ekonomski, koji znači visoke stope rasta i stvaranje nove vrijednosti.

"Na bazi ovih postulata kreirana je politika Vlade koja odražava potrebe i interese Crne Gore, u političkom, ali i razvojnom smislu. Njena adekvatna implementacija doprinijeće ostvarenju zacrtanih ekonomskih ciljeva i poboljšanju životnog standarda, dok će napredak u procesima evroatlanskih integracija ojačati poziciju Crne Gore na međunarodnoj sceni i ubrzati reforme u pravcu dostizanja evropskih standarda", saopštio je Žugić.

Strateški izbor o budućnosti Crne Gore je, prema njegovim riječima, svima jasan.

"Crna Gora je na putu na kome želi i mora da bude – na putu ka punoj integraciji u Evropsku uniju (EU) i NATO. To je pravac koji garantuje dugoročnu bezbjednost i ekonomski i društveni prosperitet", zaključio je Žugić.