NOVE REVIZIJE U OBLASTI KONCESIJA

Loša naplata i obračun

DRI kontrolu revizije radi zbog ozbiljnih problema u obračunu i naplati koncesione naknade
90 pregleda 4 komentar(a)
Branislav Radulović (Novine)
Branislav Radulović (Novine)
Ažurirano: 11.02.2019. 18:37h

Državna revizorska institucija (DRI) radi kontrole revizije o naplati koncesionih naknada i registra ugovora o koncesijama jer su prethodne ukazale na ozbiljne probleme, rekao je "Vijestima" član Senata DRI, Branislav Radulović.

On je kazao da bi DRI do kraja juna trebalo da objavi izvještaj o kontroli revizije. Radulović je objasnio da se rade kontrole revizije jer su prethodne ukazale na ozbiljne probleme kod obračuna i naplate koncesione naknade koja je značajan državni prihod.

"Dodatan problem bio je i rad Komisije za koncesije koja nije obezbijedila ažuran i tačan registar ugovora o koncesijama, te činjenica da joj davaoci koncesija uredno ne dostavljaju zaključene ugovore. Revizije su pokazale, kao kod Uprave za šume, da su naknadno zaključivani aneksi od kojih su neki bez saglasnosti Vlade i suprotno pravilima obligacionog prava”, kazao je Radulović.

On je podsjetio da su 2010. utvrdili da treba preispitati koncesione ugovore i raskinuti one u kojima koncesionari ne ispunjavaju obaveze prema državi. Vlada je, kako dodaje, 2011. u zaključcima ukazala na nezakonitu eksploataciju šume i mineralnih sirovina.

"Pošto smo u prethodne dvije godine kontrolisali sedam subjekata i izradili 29 preporuka smatrali smo da dodatno treba provjeriti njihovu realizaciju. Po predmetu i broju subjekata ovo je posebno zahtjevna revizija i ona će obuhvatiti ministarstva ekonomije, finansija i poljoprivrede, uprave za šume, vode i inspekcijske poslove i Komisiju za koncesije” kazao je Radulović.

On je najavio da će posebno provjeriti naplatu koncesione naknade kod Poreske uprave. Ocjenjuje da je PU, shodno preporukama DRI, unaprijedila rad, ali da ukupan sistem evidencije o stanju neizmirenih obaveza i način obračuna koncesione naknade zahtijeva ponovnu kontrolu DRI.

Radulović je kazao da će u okviru revizije uključiti i realizaciju skupštinskih zaključaka koji se odnose na tu oblast.

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet u ponedjeljak će razmatrati izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2014. godinu. Predsjednik Odbora Aleksandar Damjanović (SNP) za “Vijesti” je kazao da je Komisija poslanicima dostavila izvještaj sa devet mjeseci zakašnjenja u odnosu na zakonski rok (31. mart prošle godine) što obesmišljava parlamentarni nadzor u toj oblasti. Dodao je da izvještaj sadrži svega tri strane opisnog rada Komisije što dovoljno govori o obimu njenih aktivnosti u 2015. u kojoj je potrošila oko 50 hiljada eura.

“Imajući u vidu da Komisija u jednom momentu nije postojala (uz više personalnih promjena na njenom čelu), kao i da je prošla skoro godina od utvrđivanja Nacrta zakona o javno-privatnom partnerstvu koji Vlada još nije dostavila u formi predloga Skupštini jasno je da postoje ogromni problemi u toj oblasti“, istakao je Damjanović.

Dodao je da su ti problemi doveli do višemilionskog duga, neadekvatne kontrole i obračuna naknada čime je napravljena šteta državi.

Damjanović: Potrebni krupni rezovi i politička volja

Damjanović je kazao da se moraju napraviti krupni rezovi u oblasti koncesione politike zbog činjenice da je dug po osnovu koncesione naknade dostigao 18 miliona eura i da ne postoji adekvatan nadzor nad obračunom i naplatom koncesija u nekim oblastima (korišćenja šuma, voda, materijala iz vodotoka, igara na sreću) gdje se gube potencijalno milionski prihod.

“Ti krupni rezovi traže i političku volju da se ta oblast konačno zakonski i institucionalno uredi. Uz to, traže političku i svaku drugu odgovornost za nerješavanje postojećih problema koji su identifikovani i koji moraju biti na vrhu prioriteta svake ozbiljne države i nadležnih institucija”, kazao je  Damjanović .

Država je po osnovu koncesionih naknada na kraju 2012. potraživala 12,44 miliona, 2013. 14,8 miliona, a na kraju 2014. godine 17,5 miliona. Posljednji podatak od 18 miliona eura je iz septembra prošle godine.

Preporučujemo za Vas