GENERALNI SEKRETAR USSCG

Keković: Za bolji položaj radnika neophodna drugačija ekonomska politika

Zaposleni, kako je kazao, iz straha od otkaza prihvataju najnehumanije uslove rada, koji podrazumijevaju svakodnevni neplaćeni prekovremeni rad, zakidanje dana sedmičnog i godišnjeg odmora, rad u dane praznika, otpuštanje bez najave i otpremnine kada to poslodavac poželi
1 komentar(a)
Srđa Keković, Foto: Boris Pejović
Srđa Keković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 08.01.2016. 10:39h

Položaj crnogorskih radnika nije poboljšan, jer je za to neophodna ekonomska politika koja bi zaustavila dalje rastakanje društvenog bogatstva i obezbijedila investicije za otvaranje novih radnih mjesta, ocijenio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USSCG), Srđa Keković.

„Položaj zaposlenih u Crnoj Gori nije se popravio u prošloj godini i taj negativni trend pada standarda nas prati od 2009. godine. Da bi se popravio položaj zaposlenih potrebna je drugačija ekonomska politika, koja će zaustaviti dalje rastakanje društvenog bogatstva i raslojavanje građana, obezbijediti investicije i preispitati i raskinuti štetne privatizacione ugovore“, kazao je Keković agenciji Mina-business.

On je dodao da je za poboljšanje položaja zaposlenih neophodna ekonomska politika koja će se ozbiljno uhvatiti u koštac sa sivom ekonomijom i pozvati na odgovornost one koji rade u sivoj zoni i na bilo koji način zakidaju državu i zaposlene.

„Neophodno je i domaćinsko raspolaganje sa prirodnim resursima koji će biti predmet budućih valorizacija i racionalnije trošenje sredstva poreskih obveznika“, naveo je Keković.

On je saopštio da su problemi zaposlenih u Crnoj Gori brojni, jer suficit radne snage na tržištu rada i neoliberalno radno zakonodavstvo omogućavaju poslodavcima da manipulišu radnicima i svakodnevno ih eksploatišu.

„Nažalost, sve više je takvih društveno neodgovornih poslodavaca. Javna je tajna da poslodavci uslovljavaju zaposlene da im, prije zaključenja ugovora o radu, potpišu blanko sporazumni raskid radnog odnosa, kojeg mogu da aktiviraju u bilo kom trenutku unošenjem datuma. To je krivično djelo, ali nikoga u državi to ne brine“, upozorio je Keković.

Zaposleni, kako je kazao, iz straha od otkaza prihvataju najnehumanije uslove rada, koji podrazumijevaju svakodnevni neplaćeni prekovremeni rad, zakidanje dana sedmičnog i godišnjeg odmora, rad u dane praznika, otpuštanje bez najave i otpremnine kada to poslodavac poželi.

„Logično je da ti radnici ne smiju ni sindikalno da se organizuju, pa su izloženi na milost i nemilost poslodavca. USSCG je na tom polju pokrenula kampanje, ali one daju slabe rezultate, jer institucije nadležne za sprječavanje takvog ponašanja poslodavaca ćute“, rekao je Keković.

On smatra da je za rješavanje tih problema potrebna spremnost države da spriječi nezakonitosti i izrabljivanje, kroz agilno i profesionalno postupanje nadležnih institucija.

„To ona može ako hoće i tu prevashodno mislim na inspekcije i tužilaštva“, precizirao je Keković.

On je saopštio da u ovoj godini nije bilo drastičnijih otpuštanja, jer je taj proces u kontinuitetu. Zakon o radu, kako je naveo, ostavlja brojne mogućnosti poslodavcu da, kada god to poželi, otpusti radnike.

“Svjedoci smo da značajan dio poslodavaca to na najgori mogući način eksploatiše, otpuštajući stariju i skuplju radnu snagu, da bi primili mlađu i jeftiniju. Pri tom, mladu radnu snagu angažuju uglavnom uz ugovore o radu na određeno vrijeme ili preko agencija za privremeno ustupanje zaposlenih, i na taj način ih drže u stalnom strahu i neizvjesnosti, odnosno u poziciji da bespogovorno prihvataju sve uslove koje im nameću”, objasnio je Keković.

On smatra da je, pri takvom stanju stvari, jedini pravi odgovor sindikalno organizovanje zaposlenih i formiranje jakih sindikata, koji će im omogućiti da sa poslodavcem pregovaraju o uslovima rada, ali i zaštititi ih od izrabljivanja bilo koje vrste.

“Zaposleni moraju konačno da shvate da, solidarišući se i štiteći kolegu, u stvari štite sebe od nečega što će se i njima, kad-tad, očekivano desiti”, poručio je Keković.

On je kazao da je socijalni dijalog najbolja opcija za regulisanje odnosa između zaposlenih i poslodavca, ali da se on teško uspostavlja.

„Kako da uspostavite socijalni dijalog kada većina poslodavaca sprječava sindikalno organizovanje zaposlenih, ili 'glumi' socijalni dijalog. Najsvježiji primjer je trenutna situacija u bankarskom sektoru“, rekao je Keković.

On je podsjetio da je Unija poslodavaca (UPCG) početkom godine jednostrano otkazala Granski kolektivni ugovor u toj djelatnosti.

„To je bila prljava i smišljena igra Udruženja banaka da stvore situaciju što jeftinijeg otpuštanja, odnosno manipulacije sa radnom snagom. Prije par dana smo od UPCG dobili zvanično obavještenje da više neće da pregovaraju o novom Granskom kolektivnom ugovoru, jer je to jedinstven stav Udruženja banaka“, naveo je Keković.

On je dodao da u većini banaka nema zaključenih kolektivnih ugovora kod poslodavca, odnosno da, tamo gdje ih i ima, uskoro ističu, tako da će prava zaposlenih u najprofitabilnijoj djelatnosti biti svedena na minimum.

„U bankama su već pokrenuti procesi za otpuštanje zaposlenih uz minimalne otpremnine od tri prosječne zarade u Crnoj Gori. Tako imamo nonsens da Hypo Alpe Adria banka (HAAB) ovih dana otpušta blizu 40 zaposlenih, dok na drugoj strani kroz vladin program stručnog osposobljavanja prima 40 visokoškolaca“, upozorio je Keković.

On je kazao da će HAAB tako dobiti besplatnu radnu snagu u narednih devet mjeseci, nakon čega će neke od tih mladih visokoškolaca zadržati da rade sa mnogo manjom platom.

„Takvim manipulacijama menadžment vlasnicima kapitala stvara ekstra profit, a sebi uslove za veću zaradu i dodatni bonus. Dakle, na takvo postupanje poslodavaca jedini mogući i pravi odgovor zaposlenih je štrajk, i toga zaposleni konačno moraju da postanu svjesni“, poručio je Keković.

USSCG će se u ovoj godini najviše fokusirati na realizaciju nekoliko ranije započetih kampanja, prvenstveno one za poštovanje 40-o satnog radnog vrmena i prava na sedmični i godišnji odmor, kao i slobodne dane za praznika, koja se u kontinuitetu sprovodi od 2009. godine.

USSCG će biti angažovana i na kampanji o nužnosti izmjene penzionog sistema, koja predstavlja realizaciju kongresne rezolucije da se vrati starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 67 na 65 godina za muškarce, odnosno na 60 godina za žene, kao i da osnovica za obračun penzije budu primanja koje je zaposleni ostvario u najpovoljnijih uzastopnih 20 godina.

„Bićemo posebno posvećeni kampanji protiv blanko sporazumnih raskida ugovora o radu, koji su novo nezakonito sredstvo poslodavaca za izrabljivanje zaposlenih, a koji su prisutni čak i u nekim 'renomiranim' crnogorskim kompanijama“, zaključio je Keković.