BITAN SEGMENT RAZVOJA DRUŠTVA

Numanović: Žensko preduzetništvo će imati koristi od ulaska u NATO

“Na Forbsovim listama najmoćnijih i najbogatijih ljudi na svijetu, dvije su žene među top deset. Među NATO državama šest žena su ministri odbrane”, rekao je Garčević
87 pregleda 7 komentar(a)
Suad Numanović, Janina Hrebičkova, Vesko Garčević, Foto: Vlada Crne Gore
Suad Numanović, Janina Hrebičkova, Vesko Garčević, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 10.11.2015. 14:14h

Ulaskom Crne Gore u NATO i povećanjem stranih investicija, žensko preduzetništvo će, kao bitan segment razvoja društva, zauzeti vidno mjesto u ukupnoj crnogorskoj ekonomiji, ocijenio je ministar za ljudska i manjinska prava, Suad Numanović.

On je, na konferenciji pod nazivom Žene, preduzetništvo i bezbjednost, kazao da su bezbjednost i stabilnost nužni preduslovi svakog uspješnog društva i njegovog ekonomskog razvoja.

“Preduzetništvo je jedan od pokretača ekonomskog razvoja svake privrede i neophodno je da se u kontinuitetu mijenja i razvija. Žensko preduzetništvo postaje realnost i jedan od glavnih faktora koji doprinosi razvoju ekonomije”, rekao je Numanović u Privrednoj komori (PKCG).

Razvijanjem ideje ženskog preduzetništva, kako je naveo, stvaraju se preduslovi za otvaranje novih radnih mjesta, što omogućava privredni razvoj na lokalnom nivou i razvoj društva u cjelini.

“Bez obzira na jednakost pred zakonom, žene i dalje doživljavaju prepreke u pogledu nasljeđivanja i posjedovanja imvovine”, saopštio je Numanović.

On je dodao da ekonomsko osnaživanje žena znači i njihovo veće učešće u donošenju odluka, prosperitetnije drušvo, zdraviju ekonomiju i kompletniju ravnopravnost polova.

Numanović je ocijenio da učlanjenje u NATO stvara, između ostalog, i pretpostavku za bezbjedan poslovni ambijent, što direktno utiče na još veća ulaganja stranih investitora.

Šef misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u Crnoj Gori, Janina Hrebičkova, kazala je da je poznato da žene drugačije od muškarca proživljavaju tragične događaje i da u konfliktnim situacijama, pregovorima i uspostavljanju ili očuvanju mira imaju drugačiji pristup i djelovanje.

“Mnogi primjeri pokazuju da kada žene predvode te pregovore, one uspijevaju da postignu pozitivne rezultate na planu uspostavljanja mira i bezbjednosti”, navela je Hrebičkova.

Prema njenim riječima, ekonomsko osnaživanje žena i preduzetništvo ključni su aspekti međunarodne ekonomske agende.

“Obezbijeđivanje jednakih zarada, adekvatnih i dostupnih servisa za brigu o djeci i starijima, optimalno trajanje porodiljskog odsustva za majke i očeve i razvijanje stimulativnih mjera za zapošljavanje žena samo su neki od instrumenata kojima se mogu podržati žene da pruže puni doprinos bilo kom procesu”, smatra Hrebičkova.

Ona je dodala da su ti instrumenti neophodni, jer zvanična statistika pokazuje da je u Crnoj Gori više od 60 odsto žena završilo fakultet, a oko 70 odsto njih ima magistarsko zvanje.

“To je stvarno jak potencijal”, ocijenila je Hrebičkova.

Nacionalni koordinator za NATO, Vesko Garčević, saopštio je da se žene, kada se pogleda današnja slika svijeta, izuzetno dobro kotiraju.

“Na Forbsovim listama najmoćnijih i najbogatijih ljudi na svijetu, dvije su žene među top deset. Među NATO državama šest žena su ministri odbrane”, rekao je Garčević.

Prema brojkama iz 2013. godine u EU žene su, kako je naveo, u prosjeku za iste poslove plaćene 16,4 odsto manje nego muškarci.

“Najmanji procenat žena na visokim pozicijama evidentiran je u jednoj zemlji za koju se to ne može pomisliti na prvi pogled, a to je Luksemburg”, naveo je Garčević.

Kao i većinu zemalja, Crnu Goru, kako je saopštio, karakteriše takozvani ženski paradoks, koji podrazumijeva da žene čine većinu stanovništva, ali manjinu u pristupu takozvanim povoljnim prilikama koje se ogledaju poslovnim poduhvatima, zapošljavanju, učešću u vlasništvu nad poslovnim subjektima i upravljanju preduzećima.

“Za svakog preduzetnika je važan siguran, stabilan, bezbjedan i predvidiv društveni ekonomski i politički okvir. Prema svim ispitivanjima, bezbjednost, mir i stabilnost žene vrednuju mnogo više nego muškarci i smatraju da on osigurava ekonomski razvoj”, rekao je Garčević.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), Vukica Jelić, kazala je da je cilj povećanje zaposlenosti i radne aktivnosti žena kao i veći broj njih koje će se baviti preduzetništvom.

“Cilj je i smanjivanje stope nezaposlenosti, što se može psotići stranim investicijama i ženskim preduzetništvom”, saopštila je Jelić.

Prema njenim riječima, treba stvoriti uslove da bi se žene u preduzetništvu dobro osjećale, kao i da budu u mogućnosti da dobijaju kredite i stiču dodatne vještine.

“Evropske i NATO integracije stvaraju sigurnost za egzistenciju”, smatra Jelić.

Potpredsjednik PKCG, Ljiljana Filipović, rekla je da je nacionalna sigurnost zemlje veoma bitna za razvoj ekonomije.

“Podsticanjem ženskog preduzetništva ćemo stvoriti mehanizme koji će u značajnoj mjeri poboljšati položaj žena i doprinijeti dinamiziranju ekonomije”, zaključila je Filipović.

Preporučujemo za Vas