IZ VLADE SE ŽALE NA USVOJENE ZAKONE

Za stečajce, majke i ostalo 28 miliona eura

Opozicija tvrdi da bi se novac mogao obezbijediti kada bi državne institucije bolje radile
174 pregleda 1 komentar(a)
majke sa troje djece, Foto: Shutterstock
majke sa troje djece, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 26.10.2015. 20:27h

Za primjenu pet zakona koje je Skupština nedavno usvojila i kojima majkama sa troje i više djece i porodicama sa djecom ometenom u razvoju treba da se isplaćuju naknade, izmiruju obaveze prema radnicima KAP-a, reguliše prijevremeno penzionisanje stečajaca, povećaju staračke naknade, kao i o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, na godišnjem nivou biće potrebno da se iz budžeta izdvoji oko 28 miliona eura, saopšteno je „Vijestima“ iz Ministarstva finansija.

Zakone koji su ovo omogićili većinom su usvojeni glasovima opozicije i SDP-a.

Na pitanje da li će tih 28 miliona biti obezbijeđeno u budžetu za narednu godinu, odgovoreno je da je Ministarstvo finansija u obavezi da poštuje zakone i postupa po njima, te da novac neophodan za primjenu zakonskih propisa svake godine planiraju nacrtom godišnjeg zakona o budžetu.

Iz Ministarstva su kazali da je u prethodnom periodu zabilježen niz slučajeva u kojima su odluke poslanika dovele do usvajanja propisa koji su, nerijetko, značili koliziju zakona. Za primjer navode izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost kojim je bilo uvedeno da se oporezuju usluge od igara na sreću, kao i Zakona o zaštiti potrošača korisnika finansijskih usluga.

“Podsjetićemo na analize Centralne banke (CBCG) koje pokazuju da je Zakon o zaštiti potrošača korisnika finansijskih usluga u koliziji sa Zakonom o potrošačkim kreditima i sa nekim direktivama EU. Nalaz CBCG je pokazao da taj zakon pruža manji nivo zaštite potrošača nego važeči zakon o potrošačkim kreditima, te da se odnosi samo na banke i lizing kompanije, što znači da ne obuhvata MFI, trgovce...”, rekli su u ministarstvu.

Kako su dodali sve to upućuje na potebu dodatnog opreza i većeg stepena posvećenosti i sveobuhvatnijeg razmatranja zakonskih rješenja prije samog usvajanja propisa koji mogu biti dodatni teret za budžetske korisnike.

Opozicija u kontinuitetu poziva Vladu da obezbijedi više budžetskih prihoda tako što će naplatiti dio poreskog duga koji se približio cifrim od 800 miliona, zatim da oporezuje luksuznu potrošnju, imovinu, smanji izdatke u pojedinim ministarstvima i izdvajanja iz budžeta za javne nabavke tako šti bi taj sistem centralizovala...

Državna revizorska institucija je (DRI) duže godina preporučuje Vladi da smanji izdvajanja za ugovore o djelu, te da povede računa o troškovima za sudska potraživanja koja stalno rastu... Od Vlade se traži da naplati dug za koncesije koji prema posljednjim podacima iznosi oko 18 miliona eura. Izvještaj DRI o reviziji završnog računa budžeta za prošlu godinu pokazao je da su nedozvoljena budžetska prekoračenja prošle godine bila 60 miliona eura.

Predsjednik skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović (SNP) kazao je “Vijestima” da je od računice Ministarstva finansija za okvirnu sumu koja će biti potrebna za poštovanje donijetih zakona važnije da se blagovremeno stvore sve zakonske pretpostavke da se oni striktno primijene.

“Drugim riječima, da se realizuju socijalne obaveze države prema građanima i pokaže socijalna i svaka druga, pa i moralna odgovornost kroz ispravljanje državnih nepravdi”, rekao je Damjanović.

On je naglasio da već postoji 28 miliona eura u budžetu koliko je ministarstvo izračunalo da će trebati.

“Tu je novac od nezakonito otete naknade primjenom neustavne Vladine uredbe za gorivo od desetak miliona eura. Toj cifri se može dodati samo polovina nezakonito prihodovanog novca Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, što iznosi blizu 18 miliona”, istakao je Damjanović.

Bez priprema za naknadu za majke

Damjanović je naglasio da još nijesu počele pripreme za primjenu zakona kojim će se majkama sa troje i više djece i porodicama sa djecom ometenom u razvoju isplaćivati naknade.

“Prošlo je skoro tri mjeseca od kada je zakon donesen, a treba da se primjenjuje od januara naredne godine. Želim da vjeruje da će Vlada, odnosno resorno ministarstvo rada ubrzati pripreme za primjenu tog i drugih zakona kako se ne bi ušlo u zonu teških zakonskih zloupotreba kojima bi bili oštećeni korisnici zakonski ustanovljenih naknada”, naglasio je Damjanović.

Dodao je da bi u tom slučaju isključiva odgovornost bila na Vladi i resornom ministarstvu za kršenje zakona, socijalno ugrožavanje građana i za ogromne materijalne troškove koji će nastati u sudskim procesima u kojima će građani ostvarivati svoja prava.

Preporučujemo za Vas