"RESORNA MINISTARSTVA DA PRIPREME INFORMACIJU O STEPENU REALIZACIJE"

Savjet za privatizaciju: Nije raskinut ugovor za Meljine

Raskid privatizacionog ugovora je krajem aprila inicirala Skupština Opštine Herceg Novi glasovima svih odbornika, a raskid su tražili, jer vlasnik Duško Knežević nije ispunio obaveze
122 pregleda 4 komentar(a)
Vojna bolnica Meljine, Foto: Slavica Kosić
Vojna bolnica Meljine, Foto: Slavica Kosić
Ažurirano: 21.09.2015. 16:11h

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte razmatrao je danas Inicijativu za raskid privatizacionog ugovora za bivšu Vojnu bolnicu Meljine, koja je prodata Atlas grupi, i zadužio resorna ministarstva da u što kraćem roku pripreme detaljnu informaciju o stepenu njegove realizacije.

Iz Savjeta je saopšteno da resorna ministarstva, ne precizirajući koja, informaciju o stepenu realizacije ugovora treba da dostave Vladi na razmatranje i usvajanje.

Raskid privatizacionog ugovora je krajem aprila inicirala Skupština Opštine Herceg Novi glasovima svih odbornika. Raskid traže jer vlasnik Duško Knežević nije ispunio obaveze. On je, kako je navedeno, umjesto najavljenih 119 miliona eura investicija uložio svega tri miliona, a raskid je zatražen i zbog toga što su objekti pod hipotekom na skoro 12 miliona za kredite koje su koristile Kneževićeve firme. Odbornici su se žalili i na nizak nivo zdravstvene zaštite i traže da se ova bolnica vrati u državni zdravstveni sistem.

Knežević je ovaj kompleks na 50 hiljada kvadrata zemljišta sa 19 objekata kupio 2008. za 25 miliona eura, ali je iznos platio u obveznicama koje su ga koštale oko deset do 12 miliona eura.

Savjet je na današnjoj sjednici usvojio izvještaje o realizovanim investicijama po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu kasarne Orijenski bataljon Kumboru, Ugovora o davanju u dugoročni zakup poluostrva Luštica u Opština Tivat (projekat Luštica bay) i Ugovora o davanju u dugoročni zakup poluostrva Luštica u Herceg Novom.

U Izvještaju o realizaciji Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije Orijenski bataljon u Kumboru, konstatuje se da je investitor kompanija Azmont investments od 2013. do avgusta ove godine investirala 90,6 miliona eura. Od toga je 2013. investirala 25,2 miliona eura koji se odnosi na pripremne radove za realizaciju projekta, u 2014. godini 34,4 miliona. Od 1. januara do 30. avgusta ove godine Azmont je uložio 31 milion eura.

Na realizaciji projekta zaposleno je ukupno 65 osoba u kompanijama Azmont investments i Triangle Montenegro. Na građevinskim poslovima zaposleno je 445 radnika. Investitor je u izvještajnom periodu za socijalni program, donacije i sponzorstva izdvojio oko 470 hiljada eura.

“Iz Izvještaja se može zaključiti da je Investitor premašio ugovorene investicije 56 odsto”, navedeno je u saopštenju.

Razmatrajući Izvještaj o realizaciji Ugovora o zakupu i izgradnji koji se odnosi na Lušticu divelopment u Opština Tivat, koji su 23. oktobra 2009. godine potpisali Vlada i kompanija Orascom, Savjet je konstatovao da je ukupan iznos realizovanih investicija od početka radova do avgusta ove godine, 69 miliona eura. Investicije se odnose na uplatu zakupnine od deset miliona i na prethodne pripremne radnje na izgradnji. Na izgradnji ovog projekta za upravljanje angažovan je 41 radnik, dok je na izgradnji, u prosjeku 300 radnika dnevno. Investitor je u izvještajnom periodu za socijalni program, donacije i sponzorstva izdvojio oko 700 hiljada eura.

Ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta na lokaciji Rose, Opština Herceg Novi sa obavezom izgradnje, razvoja i upravljanja ekskluzivnim turističkim kompleksom zaključen je 11. septembra 2009. godine između Vlade i konzorcijuma Northstar Podgorica i Equest capital limited Jersey UK.

Savjet je konstatovao da se investicija ne realizuje planiranom dinamikom i da je neophodno da nadležni organi nastave sa intenzivnim praćenjem obaveza iz Ugovora.

U skladu sa zaključkom sa prethodne sjednice i zahtjevima sindikalnih predstavnika Savjet je razmotrio izvještaj o realizaciju obaveza u vezi sa ugovorom o kupoprodaji akcija Kontejnerskog terminala i generalnih tereta, koji je pripremila revizorska kuća Ernst &Young Montenegro. U periodu od 17. januara prošle godine do 30. aprila ove realizovane su investicije od oko 1,2 miliona eura. U vezi sa Socijalnim programom, konstatuje se da je kupac za isplatu otpremnina sa pripadajućim porezima izdvojio oko četiri miliona eura što predstavlja 65 odsto ugovorenog iznosa.

Savjet je usvojio i Informaciju sa predlogom aneksa II Ugovora za prodaju 80,96 odsto akcijskog kapitala Centra za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo i predložio Vladi da zaduži Ministarstvo održivog razvoja i turizma da u saradnji sa Sekretarijatom za razvojne projekte, u skladu sa ugovornim obavezama, nastavi praćenje aktivnosti na rekonstrukciji/izgradnji depadansa "C" i „E” i da o tome redovno izvještava Vladu.