PRIPREMA ZA VELIKE PROJEKTE

Herceg Novi spona sa kancelarijom za podršku IPA projektima

Opština Kotor je imala najviše uspjeha i realizovala je 7 IPA projekata i to 1 iz nacionalnog programa i 6 prekograničnih projekata ukupne vrijednosti 1,2 miliona eura
82 pregleda 0 komentar(a)
Aleksandar Andrija Pejović, Foto: Slavica Kosić
Aleksandar Andrija Pejović, Foto: Slavica Kosić
Ažurirano: 17.09.2015. 14:50h

Herceg Novi će zbog svog položaja, jer je na tromeđi, i može predstavljati sponu BiH i Hrvatskoj, biti središte sa kancelarijom za podršku IPA projektima, kazao je danas (17 septembar) na Prezentacija programa prekogranične saradnje IPA II, državni sekretar za evropske integracije i nacionalni koordinator za IPA, ambasador Aleksandar Andrija Pejović.

“U narednom sedmogodišnjem periodu tri bokeljske opštine i Budva mogu naći brojne mogućnsti da kroz devet sektora Programa prekogranične saradnje u okviru IPA II konkurišu za dio ukupnih sredstava od 680 miliona eura.

Opština Kotor je imala najviše uspjeha i realizovala je 7 IPA projekata i to 1 iz nacionalnog programa i 6 prekograničnih projekata ukupne vrijednosti 1,2 miliona eura.

Opština Tivat je realizovala 3 prekogranična projekta ukupne vrijednosti 433.350,23 eura, opština Budva 2 prekogranična projekta vrijednosti 352.000,00 eura, dok je opština Herceg Novi realizovala jedan prekogranični projekat vrijednosti 101.200,00 eura”, kazao je Pejović.

“Članstvom u EU na raspolaganju Crnoj Gori biće i strukturni fondovi, koji su veliki budžet i omogućiće da Crna Gora dobije i do 300 miliona bespovratne pomoći. Sada nam je na raspolaganju 40 miliona, zato se treba prpremiti za velike projekte”, istakao je Pejović.

“Prepoznajući značaj aktivnog učešća svih lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija, Opština Herceg Novi je tek nedavno osnovala Kancelariju za međunarodnu saradnju i evropske projekte sa ciljem povećanja efikasnosti u korišćenju dostupnih predpristupnih fondova. Nažalost, dosadašnje iskustvo

Opštine u implementaciji evropskih projekata je bilo skromno, međutim mi već sada radimo na pripremi nekoliko značajnih projekata koje ćemo kandidovati za finansiranje u okviru dostupnih programa Evropske unije”, kazal je predsjednica opštine Nataša Aćimović.

Program prekogranične saradnje u okviru IPA II 2014-2020 predstavila je direktorka Direkcije za programe prekogranične saradnje, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ivana Glišević Đurović.

“Crna Gora ima priliku da u narednom sedmogodišnjem periodu učestvuje u devet bilateralnih i trilateralnih prekograničnih i transnacionalnih programa”, kazal je Glišević Đurović

Ambasador Pejović je u SMŠ "Ivan Goran Kovačić", održao predavanje Crna Gora i EU: put naprijed” .