EPCG da plati osam miliona, a ne potrošači

Izvršni direktor CGES-a Ivan Bulatović kaže da ne bi bilo logično da se ovaj iznos naplati od građana ako EPCG ne plati
470 pregleda 8 komentar(a)
EPCG, Elektroprivreda CG, Foto: Ivan Petrušić
EPCG, Elektroprivreda CG, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 20.07.2015. 14:12h

Izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema Ivan Bulatović potvrdio je juče “Vijestima” da će ta kompanija prinudno naplatiti 8,16 miliona eura od Elektroprivrede Crne Gore, koliko im je ostala dužna u 2014. godini.

On je objasnio da nema bojazni da će, u slučaju nepovoljnog ishoda sudskog spora pred Ustavnim sudom, a potom i moguće nove korekcije Regulatorne agencije za energetiku, ovaj trošak biti prebačen na potrošače, tj. domaćinstva, već da je naprotiv, vjerovatnije da se trošak korekcije dodijeli subjektu koji je prouzrokovao, a to je proizvođač EPCG.

“Potraživanja CGES-a prema EPCG vezana za G-komponentu nijesu predmet sporazuma niti bilo kakvog dogovora između ova dva subjekta. Trenutno se pred Privrednim sudom vodi postupak prinudne naplate, koji je pokrenuo CGES jer je onemogućen da ostvari dozvoljeni regulatorni prihod i očekujemo da će on u najskorije vrijeme biti riješen u korist CGES-a”, istakao je Bulatović, uz napomenu da u prilog ovome ide i činjenica da je Upravni sud već odbio tužbu MANS-a i EPCG vezano za odluku regulatora za G komponentu.

Kako je objasnio, tzv. „G-komponenta“ je zapravo naknada koju za korišćenje prenosnog sistema plaćaju proizvođači električne energije (Generatori) i ona predstavlja jedan od načina fer alokacije troškova rada prenosnog sistema između korisnika.

“Polazna pretpostavka je da korist od prenosnog sistema ostvaruju i potrošači dobijajući potrebnu energiju, ali i proizvođači, plasirajući svoj proizvod na tržištu. Upravo zbog ove činjenice, evropska regulativa predviđa mogućnost da se dio ukupnog troška sistema prenese sa potrošače na proizvođača, čime se umanjuje cijena energije za potrošače”, kazao je Bulatović.

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) u čijoj nadležnosti je donošenje odluka o dozvoljenom regulatornom prihodu operatoru prenosnog sistema, primijenila je ovaj princip izmjenama odgovarajuće metodologije početkom 2014. godine i donošenjem odluke kojom se uvodi nakanada za korišćenje prenosne mreže od proizvođača.

“EPCG, kao jedini vlasnik proizvodnih objekata priključenih na prenosnu mrežu u Crnoj Gori, je odbio da primijeni obavezujuću odluku RAE, odnosno da potpiše ugovor o korišćenju prenosne mreže sa CGES-om”, napomenuo je Bulatović.

U revizorskom izvještaju CGES-a za 2014. se navodi da je u skladu sa Odlukom RAE o odobravanju naknada i cijena koje plaćaju proizvođači električne energije priključeni na prenosni sistem za korišćenje prenosnog kapaciteta, to društvo fakturisalo Elektroprivredi naknade za angažovanje prenosnog kapaciteta tokom 2014. u iznosu od 8.161.412 eura. EPCG je odbila da potpiše Ugovor o korišćenju prenosne mreže za potrebe proizvođača električne energije i da plati bilo koju od faktura, pa se za njih vode postupci pred Privrednim sudom.

Dopisom od 27. marta 2015, Agencija je obavijestila CGES “da iako smatraju da je odluka donijeta u skladu sa Zakonom o energetici, u slučaju da Ustavni sud utvrdi nezakonitost odredbi metodologije na osnovu koje je Odluka donijeta, Agencija bi kroz mehanizam korekcija nadoknadila predmetni iznos CGES-u”.

“Vijesti” su pitale Bulatovića može li objasniti na koji način bi Agencija „kroz mehanizam korekcija nadoknadila“ CGES-u ovaj iznos i da li to znači da će potrošači kroz eventualno novu korekciju RAE moguće u skoroj budućnosti platiti taj trošak preko računa za struju i na taj način nadoknaditi ovaj iznos CGES-u.

Direktor CGES-a je odgovorio da “u slučaju da se dokaže nenaplativost ovih potraživanja na ovaj način, tj. ako Ustavni sud proglasi odluku neustavnom, nenaplaćeni a odobreni prihod operatora prenosa, koji mu je neophodan kako bi uspješno obavljao djelatnost od javnog interesa, bio bi predmet korekcije, što ne znači da bi bio alociran na potrošače”.

“Naprotiv, vjerovatnije je da se trošak korekcije dodijeli subjektu koji je prouzrokovao, a to je u ovom slučaju ponovo proizvođač. Nije, međutim, za očekivati da Ustavni sud ospori ovu odluku, posebno imajući u vidu njenu usklađenost sa evropskom praksom i njen polazni princip - pokriti trošak na način što će biti plaćen od uzročnika, a ne socijalizovan. Takođe, ovaj trošak nikad nije naplaćen od potrošača, jer je cijena električne energije za domaćinstva regulisana, a to znači da EPCG ne bi bilo dozvoljeno da zbog toga što samovoljno odbija da plati jedan trošak isti prebaci na drugoga, u ovom slučaju potrošača”, zaključio je Bulatović.

Danas rok da se plate gubici koji su nastali zbog KAP-a

Na pitanje “Vijesti”, šta se do sada ispunilo od sporazuma između CGES-a i EPCG i koliko novca je do sada nikšićka firma vratila po osnovu potraživanja iz 2013. vrijednog oko osam miliona eura, Bulatović je odgovorio da se Sporazum o regulisanju međusobnih obaveza između CGES-a i EPCG realizuje shodno planu aktivnosti, koje su predviđene sporazumom. “Do današnjeg dana EPCG je izmirila dio svojih obaveza prema CGES-u, a očekuje se potpuno izmirenje obaveza prema predmetnom Sporazumu 20.07.2015. Ovim će biti namireno cjelokupno potraživanje CGES-a, prema EPCG-u, po osnovu naknade za korišćenje prenosne mreže i sva potraživanja EPCG prema CGES-u u verzi sa naknadom za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži za sporni period 2013. godine”, kazao je Bulatović.

U spornom periodu Kombinat aluminijuma iz Podgorice neovlašteno je koristio elektroprenosnu mrežu za povlačenje struje koju nije htio platiti, a kompanija nije željela potpisati ugovor sa CGES-om o korišćenju prenosne mreže.

Bonus video: