ODLUKA RAE

Cijene istruje ostaće nepromijenjene

Cijena električne energije, sa obračunatim PDV, za domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem od 1. avgusta iznosiće deset centi po kilovat satu
1 komentar(a)
sijalica, Foto: Shutterstock.com
sijalica, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 01.07.2015. 11:41h

Cijene i tarife za električnu energiju ostaće nepromijenjene i nakon 31. jula, kada ističe trajanje prvog regulatornog perioda, saopšteno je iz Regulatorne agencije za energetiku (RAE).

Iz RAE su kazali da, u skladu sa utvrđenim izmjenama metodologija i pravila kojima se reguliše način utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i tarifa energetskih subjekata, drugi regulatorni period koji traje godinu počinje 1. januara naredne godine, zbog čega je Agencija donijela privremene odluke o cijenama i tarifama.

“Zakonom o energetici propisano je da ukoliko novi regulatorni period ne počinje odmah po isteku prethodnog, Agencija će utvrditi privremene cijene i tarife, pri čemu će se odstupanja energetskih i finansijskih veličina u odnosu na primijenjene pri utvrđivanju privremenih cijena i tarifa uzeti u obzir u postupku utvrđivanja korekcija cijena”, navodi se u saopštenju dostavljenom agenciji Mina-business.

Cijena električne energije, sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV), za domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem od 1. avgusta iznosiće deset centi po kilovat satu.

Iz RAE je saopšteno da su privremene cijene i tarife, shodno Pravilima o tarifama za električnu energiju, utvrđene na nivou onih koje su se primjenjivale do dana donošenja odluke kojom se utvrđuju, što je praktično svedeno na produženje važećih cijena i tarifa.

Energetski subjekti, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), Elektroprivreda (EPCG) i Crnogorski operator tržišta električne energije (COTEE) su u obavezi da zahtjev za utvrđivanje regulatornog prihoda, cijena i tarifa za novi regulatorni period, odnosno narednu godinu, podnesu najkasnije do 3. septembra.