Slaba naplata poreza: Dug 720 miliona, Poreska nemoćna

Poreska da pojača kadrovske kapacitete. unaprijedi informacioni sistem...
81 pregleda 13 komentar(a)
Milan Lakićević, Foto: Luka Zeković
Milan Lakićević, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 12.06.2015. 19:47h

Nenaplaćeni poreski dug državi na kraju prošle godine iznosio je 720,1 milion eura, a Poreska uprava nema mogućnosti da sa postojećim modelom i raspoloţživim ljudskim resursima obezbijedi efikasnu naplatu poreskog duga, zaključila je Državna revizorska institucija (DRI) u izvještaju o efikasnosti Poreske uprave (PU) u naplati poreskog duga.

Posljednji zvanični podatak PU o poreskom dugu od 537 miliona saopšten je krajem oktobra prošle godine u Skupštini. Prije toga su saopštavali da je 354 miliona, pa oko 330 miliona. Premijer Milo Đukanović je krajem marta na premijerskom satu u Skupštini kazao da je dug 420 miliona.

Vrhovna revizija je u ovom izvještaju objasnila da je Poreska uprava obavijestila da je poreski dug na kraju prošle godine iznosio 551,92 miliona, ali je DRI navela da tom iznosu nije dodat dug državnih organa, reprogram iz 2003. godine, nerealizovana preusmjeravanja i naslijeđeni dug Saveznog ministarstva odbrane.

Dug državnih organa je 85,9 miliona, a on nije uračunat jer su oni u pretplati 84,8 miliona zbog pogrešnih uplata Državnog trezora i prestanka statusa obveznika.

Reprogram iz 2003. godine je 25,97 miliona, odložena plaćanja 39,9 miliona, nerealizovana preusmjeravanja 8,5 miliona i dug Saveznog ministarstva odbrane osam miliona eura.

“Poreski dug je od 2010. godine do prošle godine u konstantnom porastu. Najveće povećanje je ostvareno u 2014. godini kada je poreski dug bio za 101,75 miliona veći u odnosu na prethodnu godinu ili za oko 20 odsto”, navedeno je u izvještaju.

Cifra poreskog duga polako se približila iznosu od 804 miliona na koliko su procijenjeni troškovi izgradnje dijela autoputa Smokovac-Mateševo.

DRI je navela da nije mogla da se uvjeri u tačnost podataka o strukturi i ukupnom iznosu poreskog duga na kraju prošle godine jer evidencija obaveza po osnovu poreskog duga nije jedinstvena i u dovoljnoj meri ažurna.

Kolegijum DRI, kojim je rukovodio član Senata Branislav Radulović, dao je osam preporuka za poboljšanje mjera naplate poreskog duga. Prva je da PU, na čijem čelu je Milan Lakićević, izradi procedure o internim postupcima koji regulišu naplatu poreskih računa, zatim da unaprijedi informacioni sistem, inicira aktivnosti na izradi modela analize rizika u postupku naplate, kao i da obezbijedi kontrolu rada područnih jedinica i kontinuirano prati njihove aktivnosti i ostvarivanje rezultata.

Nenaplativi dug utvrditi i otpisati

Preporučeno je da PU razmotri mogućnost da koristi javne izvršitelje u postupku naplate poreskih obaveza i da u saradnji sa Ministarstvom finansija utvrdi model kojim će se definisati kriterijumi za identifikaciju nenaplativog poreskog duga i način klasifikacije i evidencije.

PU treba da otpiše nenaplativa poreska potraživanja u skladu sa usvojenim modelom, kao i da intenzivira aktivnosti na uvođenju preventivnih mjera koje bi trebalo da imaju uticaj na nastanak poreskog duga. Navodi se da je PU u potpunosti saglasana sa mišljenjem DRI i njenim preporukama.