APEL PET NVO

Tužilaštvo da odgovori šta je uradilo sa izvještajima DRI

„Ovi subjekti revizije su mahom dobili negativno mišljenje DRI i kod kojih su uočene neke od najgorih slika o tome kako se budžetski korisnici odnose prema novcu poreskih obveznika. Svaki od ovih osam izvještaja donosi poražavajuće podatke o ogomnim iznosima koji su nepravilno prikazivani u finansijskim iskazima, prekoračenjima budžeta, nenamjenskom trošenju budžetskih sredstava, sklapanju štetnih i nezakonitih ugovora koji se potom nijesu ni poštovali, nezakonitom postupanju, propustima u javnim nabavkama“, naveli su predstavnici pet NVO
96 pregleda 1 komentar(a)
Ivica Stanković, Foto: Savo Prelević
Ivica Stanković, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 10.06.2015. 14:04h

Predstavnici pet nevladinih organizacija (NVO) zatražili su od Tužilaštva da obavijesti javnost o radnjama pokrenutim u vezi sa izvještajima Državne revizorske institucije (DRI) koji su mu zvanično dostavljeni.

Apel Tužilaštvu, u vezi sa izvještajima DRI, potpisali su izvršni direktori Akcije za ljudska prava (HRA), Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Centra za razvoj nevladinih organzacija (CRNVO), Tea Gorjanc-Prelević, Daliborka Uljarević i Ana Novaković, kao i predsjednici upravnih odbora Instituta alternativa (IA) i Centra za monitoring i istraživanje (CEMI), Stevo Muk i Zlatko Vujović.

Oni podsjećaju da je DRI u dosadašnjem radu Državnom tužilaštvu u osam slučajeva dostavila posebno zabrinjavajuće izvještaje o reviziji.

„Danas smo uputili poziv Vrhovnom državnom tužiocu da obavijesti javnost šta je učinjeno povodom ovih izvještaja, ali i povodom ostalih izvještaja DRI koji su javno dostupni“, navedeno je u saopštenju predstavnika pet NVO.

Oni zahtijevaju da javnost bude obaviještena o tome koliko obavezujućih naloga za provjere je upućeno policiji u vezi sa navodima u izvještajima, koliko obavještenja su prikupili i dostavili tužiocima, koliko osoba je saslušano i koliko je, na osnovu prikupljenih informacija, donijeto naredbi o otvaranju istrage i podignuto optužnih predloga ili optužnica.

„Koliko od osam izvještaja je 'odbačeno' jer su sve provjere pokazale da u dokumentovanim kršenjima zakona nema bića krivičnog djela?“, pitaju iz pet NVO.

Radi se, kako podsjećaju, o revizijama Zavoda za udžbenike i nadstavna sredstva, Centra savremene umjetnosti, Centra za stručno obrazovanje, Radio-televizije Crne Gore, Univerziteta Crne Gore, Crnogorskog narodnog pozorišta, Demokratske partije, kao i o reviziji državnih garancija.

„Ovi subjekti revizije su mahom dobili negativno mišljenje DRI i kod kojih su uočene neke od najgorih slika o tome kako se budžetski korisnici odnose prema novcu poreskih obveznika. Svaki od ovih osam izvještaja donosi poražavajuće podatke o ogomnim iznosima koji su nepravilno prikazivani u finansijskim iskazima, prekoračenjima budžeta, nenamjenskom trošenju budžetskih sredstava, sklapanju štetnih i nezakonitih ugovora koji se potom nijesu ni poštovali, nezakonitom postupanju, propustima u javnim nabavkama“, naveli su predstavnici pet NVO.

Među izvještajima koji su dostavljeni Tužilaštvu je, kako su kazali, i revizija izdatih državnih garancija, u kojoj je DRI dokazala djelovanje državnih organa i pojedinaca koje je ugrozilo javni interes i dovelo do štete po državni budžet.

Nakon što je obavila reviziju i utvrdila konačni izvještaj o reviziji, DRI je ove izvještaje dostavljala nadležnom tužilaštvu, u cilju utvrđivanja evenutalnog postojanja bića krivičnog djela.

„S obzirom na više puta proklamovanu opreznu politku DRI prema ovoj materiji, formalno dostavljanje izvještaja tužilaštvu se može smatrati de facto krivičnim prijavama. Sam čin dostavljanja izvještaja Tužilaštvu govori o svijesti da je uočeno stanje u navedenim organima u zoni krivične odgovornosti“, rekli su iz NVO.

Iako su, kako kažu, neki od ovih izvještaja stariji od pet godina, još se ne zna da li je, i ako jeste, šta, Tužilaštvo uradilo sa njima.

„To ne znaju ni državni revizori koji su radili na ovim revizijama, jer Tužilaštvo nema obavezu da ih o tome izvijesti“, naveli su iz NVO.

Oni su, sa namjerom da podstaknu utvrđivanje odgovornosti za ovakav odnos prema javnim sredstvima, pozvali VDT da obavijesti javnost kakve su radnje preduzete da se provjeri postojanje krivičnih djela u svim nabrojanim slučajevima.

„Takođe, pozivamo vrhovnog državnog tužioca da utvrdi moguću odgovornost nadležnih tužilaca koji su ignorisali ove izvještaje. Svako negativno mišljenje DRI treba da služi kao signal za tužilaštvo da proaktivno istraži moguće zloupotrebe i krivična djela. Eventualno nepostupanje u slučaju formalnog dostavljanja izvještaja DRI može sugerisati da se radi o nestručnosti, nezainteresovanosti ili nepostojanju volje kod nadležnih tužilaca da se utvrdi odgovornost za počinjena djela“, zaključeno je u apelu.

Preporučujemo za Vas