JAČANJE NADZORA FINANSIJA

Revizijom pokrivena skoro sva potrošnja budžeta

„Dobro uspostavljena saradnja prije svega eliminiše dupliranje poslova i omogućava najefektivniji način uštede vremena i resursa neophodnih za obavljanje aktivnosti u dijelu revizije budžetske potrošnje“, naveo je Radulović.
258 pregleda 0 komentar(a)
Stevo Muk, Marko Sošić, Ana Krsmanović Branislav Radulović, Dragiša Pešić, Foto: Boris Pejović
Stevo Muk, Marko Sošić, Ana Krsmanović Branislav Radulović, Dragiša Pešić, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 19.05.2015. 12:09h

Skoro ukupna potrošnja budžeta, odnosno 95 odsto, pokriveno je funkcijom unutrašnje revizije, koja je u periodu od 2011. do prošle godine dala 1,2 hiljade preporuka, saopštila je generalni direktor Direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija, Ana Krsmanović.

Ona je saopštila da ohrabruje to što se broj sprovedenih preporuka povećava, jer to znači da se poboljšava i kvalitet rada unutrašnjih revizora.

„Sada je 95 odsto ukupne potrošnje budžeta pokriveno funkcijom unutrašnje revizije. Ostalo je nekih desetak sitnih institucija i potrošačkih jedinica koji još nijesu obezbijedile obavljanje unutrašnje revizije, ali postupak je u toku“, rekla je Krsmanović.

Ona je na konferenciji koju je danas organizovao Institut alternativa, na temu jačanja nadzora javnih finansija i saradnje državnih i unutrašnjih revizora, kazala da je 2011. godine postojalo 27 jedinica za unutrašnju reviziju.

„Iako su one bile uspostavljene, vrlo mali broj revizora je bio raspoređen, tako da smo 2011. godine imali 31 unutrašnjeg revizora u javnom sektoru u Crnoj Gori. Danas imamo 34 uspostavljene jedinice za unutrašnju reviziju i 61 revizora“, precizirala je Krsmanović.

Ona je navela i da je povećan broj datih preporuka, pa ih je 2011. godine bilo 72, dok su prošle godine revizori dali 454 preporuke.

 Kao izazov u pogledu razvoja unutrašnje revizije, Krsmanović u narednom periodu vidi dalje popunjavanje jedinica za unutrašnju reviziju i razvoj kompetencija, vještina i znanja revizora.

Član Senata Državne revizorske institucije (DRI), Branislav Radulović, govoreći o odnosu državne i unutrašnje revizije u javnom sektoru Crne Gore, kazao je da se sistem unutrašnje revizije u javnom sektoru u organizacionom obliku koji postoji danas, uvodi Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola krajem 2008. godine.

 On smatra da je izgradnja demokratske i građanima odgovorne vlasti nemoguća bez izgradnje jakih mehanizama budžetske kontrole, prije svega vrhovne revizorske institucije, kao funkcionalno, organizaciono i finansijski nezavisnog organa kontrole javnog sektora.

„Samo na osnovu nalaza DRI može se autoritativno zaključiti da li su ciljevi postavljeni prilikom usvajanja budžeta i drugih programskih dokumenata ostvareni ili ne i da li su finansijska sredstva utrošena u skladu sa odobrenjima“, kazao je Radulović.

Na taj način, kako je objasnio, DRI podiže odgovornost nosioca javnih ovlašćenja i povjerenje javnosti u javni sektor.

„Da bi državna revizija ostvarila svoju ustavnu i zakonsku kompetenciju važan segment njenog funkcionisanja je i uspješna saradnja sa internim odnosno unutrašnjim revizorima u javnom sektoru, ali i u komercijalnom sektoru“, kazao je Radulović.

Prema njegovim riječima, državna i unutrašnja revizija su načelno komplementarne.

„Dobro uspostavljena saradnja prije svega eliminiše dupliranje poslova i omogućava najefektivniji način uštede vremena i resursa neophodnih za obavljanje aktivnosti u dijelu revizije budžetske potrošnje“, naveo je Radulović.

On je dodao da DRI teži ne samo da sarađuje sa internom revizijom već i da podstiče izgradnju njenih kapaciteta.

„Kada je u pitanju odnos prema subjektima revizije važno je istaći da državni revizori načelno imaju nešto šire iskustvo i veći opseg subjekata i vrste kontrole, dok interni revizori načelno imaju bolji dubinski pogled rada subjekata čiji su dio organizacione strukture“, kazao je Radulović.

DRI, kako je saopštio, ima i veći stepen nezavisnosti.

„Interni revizor nije nezavisan u onom stepenu kao i državni revizor“, kazao je Radulović.

Institut alternativa je prvi skup državnih i unutrašnjih revizora organizovao u saradnji sa DRI i Ministarstvom finansija.

 Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, Stevo Muk, rekao je da je namjera da se ukaže na potrebu jačanja saradnje između DRI i sistema unutrašnje revizije.

“Želim da ovo bude prvi u nizu budućih događaja na kojima će dvije grane revizije u javnom sektoru razmjenjivati iskustva i znanja u cilju boljeg i djelotvornijeg nadzora nad javnim finansijama”, kazao je Muk.

 Istraživač javnih politika u Institutu alternativa Marko Sošić, saopštio je da DRI u Crnoj Gori nema kapacitet da radi reviziju svih subjekata i potrošačkih jedinica na godišnjem nivou.

„DRI mora praviti uzorak na kojem će raditi što znači da je jedne godine jedna ili dvije opštine, jedno javno preduzeće, nekoliko ministarstava i čini nam se da je tu kapacitet uptravo unutrašnje revizije“, smatra Sošić.

Unutrašnja revizija, kako je ocijenio, treba da čitajući sve izvještaje koji se prave pokuša proaktivno da preduprijedi one probleme koje je DRI uočila kod subjekata.

„Za nas ne postoji prirodnija adresa za praćenje sprovođenja preporuka DRI od samih unutrašnjih revizora“, zaključio je Sošić.

Preporučujemo za Vas