"IZVJEŠTAJI SADRŽE POGREŠNA PRIKAZIVANJA"

DRI dao duplo negativno mišljenje za Opštinu Kolašin

Vuksanović: Kada Jelić "jedan zaposleni, četiri glasa" ocjenjuje, nisam iznenađena
134 pregleda 12 komentar(a)
Željka Vuksanović, Foto: Zoran Đurić
Željka Vuksanović, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 15.09.2018. 19:22h

Državna revizorska institucija (DRI) dala je duplo negativno mišljenje na reviziju prošlogodišnjeg završnog računa budžeta Opštine Kolašin, jer je finansijskom revizijom utvrđeno da izvještaji sadrže pogrešna prikazivanja, a revizijom pravilnosti da je poslovanje suprotno brojnim zakonima.

To su zakoni o finansiranju lokalne samouprave, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, poreskoj administraciji, sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, planiranju prostora i izgradnji objekata, zaradama u javnom sektoru, državnim službenicima i namještenicima, finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i državnoj imovini.

Revizija se odnosi na period dok je na čelu opštine bila predsjednica Željka Vuksanović koja je član SDP-a, a koja je sa te pozicija otišla nakon lokalnih izbora u maju ove godine. Opštini je dobila 23 preporuke da ih realizuje u roku od pola godine, a Ministarstvu finansija da, između ostalog, shodno zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, obezbijedi da sve opštine na propisan način sačinjavaju i podnose finansijske izvještaje.

Vrhovna revizija je utvrdila da je opština donijela odluku o zaradama zaposlenih u javnom sektoru koju je oborio Ustavni sud zbog čega je, shodno sudskoj odluci potrebno donijeti novu. Utvrđeno je da je dodatak na osnovnu zaradu savjetniku i predsjednika opštine bio u visini 45 odsto zarade što je suprotno zakonu o zaradama čijim je članom 17 definisano da taj dodatak za određene poslove može biti do 30 odsto zarade.

“Savjetnik je dobijao dodatnih 45 odsto za “vođenje evidencije osnovnih sredstava i opreme, koji su u vlasništvu opštine, za predviđenu kilometražu motornih vozila, potrošnju goriva, kao i kompletan servis i održavanje motornih vozila koja su u vlasništvu opštine”, piše u izvještaju DRI.

Sa pozicije bruto zarada su svakog mjeseca evidentirana plaćanja poreza i prireza za naknade skupštinskim odbornicima, a vršene su i isplate po osnovu ugovora o djelu, što nije u skladu sa pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština.

DRI je konstatovala da je za opštinu karakteristična pojava “strančarenje zaposlenih”, kao posljedica neblagovremenog donošenja akata o pravima i obavezama zaposlenih, kao i neblagovremenih isplata, što izaziva značajne izdatke po osnovu troškova sudskih postupka.

Opština Kolašin, prema izvještaja nije uskladila odluke o finansiranju političkih partija sa promjenama zakona o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja. U postupku revizije je utvrđeno da je iznos koji je opredijeljen budžetom ispravan, ali nije dat na uvid dokument koji predstavlja obračun po kojem je opština vršila isplate za finansiranje redovnog rada političkih subjekata.

Revizija je pokazala da mjesne zajednice ne podnose izvještaje o upotrebi novca dodijeljenog za realizaciju projekata na ime učešća opštine u sanaciji puteva kroz mjesne zajednice, da nije uspostavljena evidencija državne imovine, da sekretar za finansija umjesto blagajnika potpisuje naloge za podizanje gotovine, da opština nije u stanje duga uračunala pozajmice iz Egalizacionog fonda od 253,6 hiljada eura...

Revizijom je rukovodio senator Zoran Jelić, dok je član kolegijuma bio senator Radule Žurić.

Vuksanović: Kada “jedan zaposleni, četiri glasa” ocjenjuje nisam iznenađena

Vuksanovićeva je “Vijestima” juče rekla da nije iznenađena što je izvještaj DRI negativan.

“Kada “jedan zaposleni četiri glasa” ocjenjuje, logično je da Kolašin dobije negativnu ocjenu. Jelić se kao poslanik DPS-a oštro protivio da Kolašin izađe iz petogodišnje blokade koju je napravila njegova partija. Da pet godina radite sa paralelnih računa, gazeći zakone i smisao postojanja opštine, bilo mu je opravdano, ali mu je sporno da radite zakonito, ako nijeste iz DPS-a “, kazala je Vuksanovićeva.

Dodaje da u trenutku kada je DPS preuzeo vlast u Kolašinu “nema nijednog centa neplaćenog dospjelog duga, ispoštovana je svaka stavka iz sanacionog plana i svaki cent je minule četiri godine trošen racionalno, namjenski i transparentno.”

“Sve to je ““jednom zaposlenom četiri glasa” negativno. Ali kada osobu sa takvom biografijom, koji je za vođenje Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) dobijao negativne ocjene o trošenju novca od iste DRI, izaberete u Senat te institucije, kada se tako narugate državi, logično je da se on pokušava svetiti onima koji su njegova suprotnost u vrednosnom smislu i načinu rada”, rekla je Vuksanovićeva.

Preporučujemo za Vas