NA KRAJU PRETHODNE GODINE

Sredstva Fonda za zaštitu depozita iznosila 56 miliona eura

67 pregleda 1 komentar(a)
Euro, novac, Foto: Shutterstock
Euro, novac, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 15.02.2015. 13:11h

Sredstva Fonda za zaštitu depozita na kraju prošle godine iznosila su oko 56 miliona eura, saopštio je njegov direktor Predrag Marković. Marković je agenciji Mina-business kazao da osim tih sredstava, Fond ima mogućnost, kod nastanka "zaštićenog slučaja" odnosno stečaja banke, za korišćenje 30 miliona eura za isplatu garantovanog depozita, koje obezbjeđuje Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), po osnovu ugovora o stand by aranžmanu i kreditu.

"Iznos garantovanog depozita ostaje 50 hiljada EU po deponentu i po banci, do momenta pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU). Nakon toga će biti 100 hiljada eura, kao i u EU", rekao je Marković. Garantovani depozit u Crnoj Gori početkom 2013. godine povećan je sa 35 hiljada eura na 50 hiljada eura.

Marković je dodao da osnivanje i početak rada novih banaka na crnogrskom tržištu nema nikakvog uticaja na visinu garantovanog depozita, stope premije ili početne premije. „Zakon je u ovim odredbama u potpunosti saglasan sa principima evropskog zakonodavstva“, saopštio je Marković.

On je najavio da će Fond u narednom periodu predložiti da se mijenja način obračuna premije i određena izuzeća kod utvrđivanja visine garantovanog depozita, u skladu sa izmjenama direktiva koje regulišu oblast zaštite depozita. Zaštita depozita je sistem osiguranja deponenata od gubitka depozita ili njegovog dijela u slučaju stečaja banke u kojoj ima sredstva. Deponentu se u propisanom roku omogući raspolaganje sredstvima do zakonom garantovanog iznosa. Osnovni cilj zaštite depozita je da se građani, kao i preduzeća, osiguraju od gubitka u slučaju propasti banke u kojoj imaju račun ili ušteđevinu. Time se, istovremeno, podstiče i jačanje povjerenja u banke, što indirektno utiče na povoljnije bankarske usluge.