UPRAVNI SUD

Poništena odluka Morskog dobra: Tanga bič data u zakup nezakonito

64 pregleda 0 komentar(a)
Tanga bič, Foto: Vuk Lajović
Tanga bič, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 16.02.2019. 07:32h

Upravni sud prihvatio je žalbu kompanije Astra Montenegro Investment Asociation - AMIA, investitora na rezidencijalnom kompleksu „ Dukljanski vrtovi“ na Zavali, te poništio odluku „Morskog dobra“ da popularno kupalište  Tanga  beach na tom rtu, dodijeli firmi „Monte system“.

AMIA, čiji je osnivač kompanija Stratex američkog biznismena Nila Emilfarba, u maju 2013, u vrijeme tenderske groznice, zatražilo je od tenderske komisije JP „Morsko dobro“ da pod hitno poništi tender za zakup plaže „ Tanga  Bič“ na rtu i obavi ponovno bodovanje.

Kako se “Morsko dobro” oglušilo, AMIA je presavila tabak i nakon gotovo godinu i po sudske borbe, dokazala da je odluka “Morskog dobra” o prvorangiranom ponuđaču protivzakonita i neosnovana.

 Tanga  beach, malo atraktivno kupalište na sredini rta Zavala, godinama unazad, bilo je jedno od najpopularnijih za one koji žele mir i rajski odmor. Kamenitu obalu i atraktivno kupalište, pretvorila je prije osam godina budvanska kompanija „ Montenegro Holiday“, ali ju je na tenderu raspisanom u aprilu 2013. izgubila u oštroj borbi.

AMIA je na javnom pozivu početkom aprila 2013. konkurisala za Veliku plažu Guvance ispod kompleksa vila na Zavali za koju je ponudila nevjerovatnih 50 hiljada eura, što je komisija vrednovala kao najbolju ponudu. Međutim do podizanja tenzija došlo je nakon objave pristiglih ponuda za  Tanga  beach, čija je početna godišnja cijena zakupnine bila 5.852 eura. AMIA je za plažu ponudila 20 hiljada, dok je budvanska kompanija Monte system dostavila ponudu za 222 eura veću, odnosno 20.222 eura, koju je tenderska komisija vrednovala kao prvorangiranu.

Kako se navodi u presudi Upravnog suda, tužba AMIA se usvaja i poništava se odluka “Morskog dobra” za dodjelu sporne plaže.

„AMIA je osporila zakonitost odluke “Morskog dobra”, zbog povrede pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđivanje činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. AMIA je istakla da je “Morsko dobro” diskriminisalo u postupku, tako što je namjerno uskraćivalo informacije koje je imala u svome posjedu, a koje su neophodne za ravnopravno učešće u postupku, zbog čega je i AMIA tražila razjašnjenje u pogledu kriterijuma koji se primjenjuju za bodovanje ponuda”, navodi se u obrazloženju presude kojom se prihvata tužba.

Nijesu uvažili to što je AMIA vlasnik zemljišta u zaleđu plaže

Morsko dobro, kako se dodaje u presudi, pogrešno interpretira javni poziv, radi dovođenja AMIA u neravnopravan položaj i opravdanja izbora najpovoljnijeg ponuđača.

„Takođe, Morsko dobro je proizvoljno tumačilo uslove javnog poziva i ponudi AMIA nije dodijelilo nijedan bod po osnovu kriterijuma vlasništva nepokretnosti u neposrednom zaleđu plaže, iako je AMIA nesporno vlasnik zemljišta, kao i 53 objekta. Tužba je osnovana“, navodi se u presudi. Morsko dobro je tražilo da se tužba odbije kao neosnovana.