Zakon o radu neće mijenjati do 2017.

1 komentar(a)
UPCG, Predrag Bošković, Foto: Zoran Đurić
UPCG, Predrag Bošković, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 20.01.2015. 20:24h

Iako su sve češći zahtjevi poslodavaca da se izmijeni Zakon o radu (ZOR) iz Ministarstva rada poručuju da se taj propis neće mijenjati u naredne dvije godine. Sa stavom resora kojim rukovodi ministar Predrag Bošković saglasna je i Unija slobodnih sindikata.

Predstavnici pet poslovnih udruženja Unija poslodavaca (UPCG), Američka privredna komora, Savjet stranih investitora, Montengorobiznis alijansa i Privredna komora smatraju da treba preispitati sedam rješenja u postojećem ZOR-u.

To su pojednostavljenje utvrđivanja povrede radne obaveze, omogućavanje jednostavnijeg okončanja radnog odnosa na inicijativu poslodavca, uklanjanje ograničenja o trajanju ugovora na određeno, preciznije definisanje pojma zarade, vremensko organičenje zastarjelosti novčanih potraživanja radnika, jednostavnije određivanje i korišćenje godišnjeg odmora, kao i da se otkazni rok u slučaju tehničko-tehnoloških i restrukturalnih promjena prilagodi razlozima zbog kojih prestaje radni odnos.

Posljednja inicijativa ministarstvu za izmjenu tog važnog zakona iz UPCG stigla je krajem prošle godine. Generalni sekretar UPCG Suzana Radulović “Vijestima” je objasnila da inicijativa sadrži konkretne odredbe koje je neophodno izmijeniti ili brisati i predlog kako bi ta pitanja trebalo urediti.

Iz Ministarstva rada su naveli da u programu rada Vlade za ovu godinu nijesu predložili donošenje novog zakona o radu.

“To iz razloga jer je programom pristupanja Crne Gore EU za period od prošle do 2018. godine precizirano da se novi zakon o radu, koji će se uskladiti sa propisima EU donese u posljednjem kvartalu 2017. godine”, rekli su ”Vijestima” u Ministarstvu rada.

Dodaju da u saradnji sa socijalnim partnerima kontinuirano prate primjenu postojećih zakonskih normi u domenu rada i radnih odnosa kako bi mogli reagovati u slučaju problema u njihovoj primjeni.

Kako su objasnili, u cilju postizanja potpune primjene pravne tekovine EU u poglavljem 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) nastaviće sa daljim usklađivanjem radnog zakonodavstva.

"Vremenski okvir i pravna tekovina koja je prikazana u Akcionom planu za usklađivanje radnog zakonodavstva imaće se u vidu prilikom izrade novog zakona o radu. Ali, neće biti ograničavajući faktor u slučaju problema u primjeni postojećeg zakona. Cilj nam je da zakon bude atraktivan za poslovne subjekte, simbol zaštite radnika i usklađen sa pravnom tekovinom EU", naglasili su u Ministarstvu.

Radulović je kazala da je UPCG kao reprezentativni predstavnik poslodavaca u socijalnom dijalogu u komunikaciji sa drugim poslovnim udruženjima kako bi stvorili jedinstvenu platformu koju bi UPCG zastupala u pregovorima sa Vladom i sindikatima.

"Zato smo potpisali Memorandumu o razumijevanju koji sadrži sedam ključnih pitanja koja treba da budu riješena novim zakonom o radu. Generalni sekretarijat UPCG sačinio je pregled svih normi zakona koje su se pokazale kao neodržive u praksi jer predstavljaju opterećenje (fiskalno ili administrativno) za poslodavce, ograničenje za održanje i razvoj poslovnih aktivnosti ili su nedorečene i neprecizne te teško primjenjive. U taj dokument su ušla i pitanja sadržana u Memorandumu”, kazala je Radulović.

Keković: Nije prihvatljivo novo smanjenje radničkih prava

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković kazao je da postojeća rješenja u ZOR-u najbolje odražavaju potrebe tri socijalna partnera i da ih ne treba mijenjati.

“Zadiranje u neke važne institute zakona bilo bi problematično. Godinu i po dana smo mukotrpno pregovarali i došli do njegovih izmjena u decembru 2011. godine. U ovom trenutku ne treba otvarati pitanje njegovih izmjena. Mislimo da je prilično usklađen sa evropskim tekovinama i da je u odnosu na region u potpunosti prikladan”, kazao je Keković .

Ocijenio je da su zahtjevi poslodoavca za izmjenama zakona u posljednje vrijeme česti i da, pogotovo, dolaze od stranih investitora i multinacionalnih kompanija koje su nezajažljive.

“Traže veću slobodu i liberalnije tržište kako bi same uređivale odnose sa zaposlenima što nije prihvatljivo. Vjerujem da su ti zahtjevi usamljeni i da nemaju razumijevanje Vlade. Ne možemo svakih pola godine mijenjati zakon. On mora imati stabilnost”, istakao je Keković .

On je kazao da su zaposleni posljednjih 15 godina prošli kroz težak tranzicioni period u kojem su izgubili brojna prava, a svako dalje unižavanja prava moglo bi da izazove socijalni bunt.

UPCG: Pokazalo se da su neka rješenja veliko opterećenje

Radulović je kazala da je rad na posljednjim izmjenama zakona bio naporan jer su socijalni partneri, svjesni da će ekonomske posljedice krize biti sve izraženije nastojali da što više zaštite one koje u tom procesu predstavljaju.

“Ukazivali smo da veliki broj privrednika neće uspjeti da se izbori sa problemima u poslovanju i da će doći do gašenja malih i srednjih preduzeća. Zato smo zastupali stav da treba fleksibilnije urediti radne odnose, što bi doprinijelo povećanju zaposlenosti, smanjenju rada na crno, podsticanju domaćih i stranih investicija i prevazilaženju ekonomske krize”, kazala je Radulović.

Praksa je pokazala da neke odredbe, prema njenim riječima, predstavljaju veliko opterećenje za poslodavce, a da neke treba dodatno precizirati jer prouzrokuju pravnu nesigurnost. UPCG podsjeća i da je EU ukazala da Crna Gora mora dodatno raditi na usaglašavanju radnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.