TRAŽI DA SE PONIŠTE ODLUKE SA SKUPŠTINE AKCIONARA EPCG

Miličković se žalio Apelacionom na presudu Privrednog suda

"Po anologiji sutkinje Vukčevićsamo jedan akcionar sa jednom akcijom vrijednom tri eura, a koji nije u konfliktu interesa, bi mogao legitimno da donosi odluke na Skupštini EPCG”, naveo je Miličković u žalbi
935 pregleda 0 komentar(a)
Vasilije Miličković, Foto: Savo Prelević
Vasilije Miličković, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 18.01.2019. 18:30h

Vlasnik M&V Company Vasilije Miličković, žalio se Apelacionom sudu na presudu Privrednog suda kojom je odbijen tužbeni zahtjev, da se poništi odluka skupštine akcionara Elektroprivrede (EPCG), donijeta 28. marta prošle godine, a koja se ticala preuzimanja svih akcija Rudnika uglja AD Pljevlja.

Miličković je zatražio od više sudske instance da preinači presudu sudije Danijele Vukčević donijete 28.12.2018. na način što će usvojiti tužbeni zahtjev M&V Company, manjinskog akcionara EPCG, i poništiti kao nezakonitu spornu Odluku skupštine akcionara EPCG ili pak da istu ukine i predmet vrati na ponovni postupak i odlučivanje Privrednom sudu.

Prvostepenu presudu je donijela sudija Danijela Vukčević, a tužilac prigovara ”da je prvostepeni sud počinio povredu pravila postupka, te da navedeno činjenično stanje na kome se zasniva prvostepena presuda nema zakonsko utemeljenje i ne odgovara stvarnom stanju”

Miličković tvrdi da su odluku o preuzimanju Rudnika mogli da donesu samo vlasnici 51 odsto akcija EPCG od kvoruma, odnosno, vlasnici 74.821.165 akcija, dok je Privredni sud presudio da su tu odluku mogli donijeti vlasnici 113.925 akcija koje čine 0,087 odsto akcija EPCG.

U žalbi tužilac napominje da postupajuća sutkinja Privrednog suda, “pogrešno tumači” odredbu čl.39 stav10. Zakona o privrednim društvima, koji gpredviđa da “Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na skupštini akcionara računaju se prilikom utvrdjivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka”.

“Sutkinja Vukčević,svjesno zanemaruje obavezu postojanja kvoruma i kod glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda a ne samo na početku sjednice,jer bi onda po njenoj analogiji samo jedan akcionar sa jednom akcijom vrijednom tri eura, a koji nije u konfliktu interesa, mogao legitimno da donosi odluke na Skupštini EPCG”, istakao je između ostalog Miličković.

Do preuzimanja Rudnika došlo je u drugoj polovini juna 2018, po cijeni od 6,4 eura, a tokom ljeta su isplaćeni i svi preostali akcionari, tako da je EPCG sada 100-tni vlasnik pljevaljske firme. Pojedinačno najviše novca, oko 12,8 miliona eura, dobila je firma A2A iz Italije, zatim država oko 10 miliona eura, a potom Aco Đukanović, brat crnogorskog predsjednika, oko 3,8 miliona eura.