PROIZVODNJA UGLJOVODONKA

Usvojena Pregovaračka platforma za vođenje pregovora sa ponuđačima

Javnim pozivom je definisano da Vlada zadržava pravo da pregovara o uslovima sa ponuđačima o površini na koju se odnosi Ugovor, trajanju različitih faza Ugovora, sadržaju obaveznog radnog programa i iznosu garancije u slučaju njegovog neispunjavanja, kao i o obavezama obuke za organe javne uprave i institucije u ovom sektoru
0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Vlada, Foto: Vesko Belojević
Vlada Crne Gore, Vlada, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 18.12.2014. 21:07h

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Pregovaračku platformu za vođenje pregovora sa ponuđačima koji su se javili na Javni poziv za dodjelu ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore.

Iz Vladinog biroa za odnose sa javnošću je saopšteno da je usvajanje Pregovaračke platforme završni korak u toj fazi realizacije projekta.

Vlada je, kako se navodi, pripremila i neophodnu zakonsku regulativu koja se primenjuje u toj industriji, uključujući i modele ugovora o koncesiji.

“Time je pregovaranje sa kompanijama svedeno na najmanju moguću mjeru”, navodi se u saopštenju.

Javnim pozivom je definisano da Vlada zadržava pravo da pregovara o uslovima sa ponuđačima o površini na koju se odnosi Ugovor, trajanju različitih faza Ugovora, sadržaju obaveznog radnog programa i iznosu garancije u slučaju njegovog neispunjavanja, kao i o obavezama obuke za organe javne uprave i institucije u ovom sektoru.

Nakon završetka pregovora, koji će trajati najduže do kraja februara 2015. godine, Vladi će, kako se navodi, biti dostavljen Izvještaj o tenderskom postupku sa predlogom Ugovora i predlogom Odluke o dodjeli koncesija, a konačnu odluku o dodjeli koncesija donijeće Skupština Crne Gore.

Na današnjoj sjednici, Vlada je utvrdila i Predlog zakona o stečaju i likvidaciji društava za osiguranje, kojim se, u skladu sa pravnom tekovinom Evrosopke unije (EU), uređuje način sprovođenja postupaka likvidacije i stečaja društava za osiguranje i filijala stranih društava za osiguranje, kao i prava i obaveze učesnika u tim postupcima.

Tekst tog zakona usaglašen je sa zakonima o osiguranju i stečaju, što će omogućiti transparentniji i precizniji postupak pred nadležnim sudom.

Iz Vladinog biroa je saopšteno da je u cilju konsolidovanja javnih finansija lokalnih samouprava, utvrđen i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti.

“Izmjene su usmjerene na povećanje prihoda od poreza na nepokretnosti, podizanjem donjeg limita za oporezivanje, kao i obezbjeđivanje prava opštinama da za određene kategorije nepokretnosti mogu propisati višu, odnosno nižu poresku stopu, u skladu sa svojom politikom”, navodi se u saopštenju.

Utvrđenim Predlogom zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđeno je povećanje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 0,5 odsto.

“Povećanje stope doprinosa jedna je od neophodnih mjera čija primjena treba da rezultira podizanjem kvaliteta zdravstvenih usluga i boljom zaštitom zdravlja osiguranika”, navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja.

Izmijenjenim odredbama se predlaže produženje primjene postojećeg Zakona koji je privremenog karaktera, čime će se obezbijediti jedan milion EUR dodatnih prihoda na godišnjem nivou.

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, koji je Vlada utvrdila, uvodi se djelatnost trgovine biogorivima, čime se, kako je saopšteno, eliminiše dosadašnja biznis barijera, jer "važećim propisom nijesu definisani zakonski uslovi za obavljanje ove djelatnosti".

Izmjenama se, kako se navodi, proširuju i ovlašćenja tržišnog inspektora u kontroli maloprodajnih cijena i uvodi mogućnost sankcionisanja energetskih subjekata.

Na današnjoj sjednici utvrđeni su i predlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, Zakona o divljači i lovstvu i Zakona o vodama.