SAVJET ZA PRIVATIZACIJU

Raspisan međunarodni tender za zakup kompleksa Donja Arza

Zainteresovani za dugoročni zakup, od 31 do 90 godina, zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, ponude mogu dostavljati do 12. februara naredne godine
101 pregleda 4 komentar(a)
poluostrvo Azra, Foto: Siniša Luković
poluostrvo Azra, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 14.11.2014. 15:57h

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte raspisao je međunarodni tender za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza u Opštini Herceg Novi.

Zainteresovani za dugoročni zakup, od 31 do 90 godina, zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, ponude mogu dostavljati do 12. februara naredne godine.

Pravo da dostave ponude imaju iskusni domaći i strani investitori, s finansijskom sposobnošću i iskustvom u projektovanju, gradnji i poslovanju turističkih kompleksa. Potencijalni zakupci imaju obavezu finansiranja, projektovanja, gradnje i upravljanja turističkim kompleksom. U zakup se izdaje zemljište površine 94,68 hiljada metara kvadratnih i akvatorijuma od 4,69 kvadratnih metara.

Lokacija se, kako je objašnjeno u javnom pozivu, nalazi u blizini tvrđave Arza, austrougarske građevine smještene na istoimenom poluostrvu i u blizini plaže Žanjice, na putu za Plavu špilju.

Pravo učešća na tenderu imaju zainteresovani, uključujući i konzorcijume, koji otkupe tendersku dokumentaciju i potpišu izjavu o povjerljivosti podataka. Učesnici na tenderu obavezni su da kumulativno ispune kvalifikacione uslove iz grupe A i B, koji će se ocjenjivati nakon prijema i otvaranja ponuda.

Uslovima iz grupe A predviđeno je da ponuđač mora biti međunarodni hotelski operater i brend koji je poznat i međunarodno priznat kao uspješan operater najmenje dva hotelska kompleksa kategorije pet zvjezdica.

On mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u planiranju, razvoju i upravljanju hotelima, koji su po međunarodnom standardu kategorije pet zvjezdica. Ponuđač mora i da dokaže da posjeduje finansijsku sposobnost i sredstva neophodna za realizaciju predviđenog projekta na potpun i blagovremen način, pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i ponudi.

Zainteresovani ponuđač treba da dostavi dokaz da je u posljednje dvije godine ostvario pozitivan finansijski rezultat i da je u posljednjoj godini ostvario ukupan promet od najmanje deset miliona EUR.

Kvalifikacionim uslovima iz grupe B ponuđač mora imati vrijednost kapitala ili imovine pod upravljanjem od najmanje 100 miliona eura i dokazati da je u posljednje dvije godine ostvario pozitivan finansijski rezultat. Ponuđač treba da dokaže da je u toku posljednje poslovne godine ostvario ukupan promet od najmanje 50 miliona, a mora imati i pismo o namjerama ili sklopljen ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja upravlja sa najmanje hotelska kompleksa međunarodnih standarda od pet zvjezdica.

Učesnici koji otkupe tendersku dokumentaciju mogu formirati konzorcijum, koji može učestvovati na tenderu pod uslovom da svi njegovi članovi zajedno ispunjavaju kvalifikacione uslove.

Ponuđač treba da dostavi koncept razvoja lokacije na način koji će obezbijediti izgradnju i upravljanje izgrađenim sadržajima, kao jedinstvenim turističkim kompleksom. Zainteresovani treba da navedu period zakupa, koji ne može biti kraći od 31 godine i duži od 90 godina, kao i iznos zakupnine po metru kvadratnom, čiji garantovani iznos ne smije biti manji od jednog eura po kvadratu godišnje.

Potencijalni zakupac treba da dostavi investicioni program i biznis plan, u kojima će precizno biti navedena struktura, dinamika i iznos investicija po godinama i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala.

Investicioni program mora biti obezbijeđen činidbenom garancijom, a ponuđač je obavezan da u roku od pet godina od početka realizacije ispuni obaveze predviđene tim programom. Zainteresovanim ponuđačima je za otkup tenderske dokumentacije, po cijeni od 5.000 eura, ostavljen rok do 6. februara naredne godine.

Učesnicima na tenderu biće omogućen obilazak lokacije, a ponuđač je dužan da uplati depozit ili dostavi bankarsku garanciju u iznosu od 150.000 eura, naplativu na prvi poziv. Tu garanciju treba da izda banka koja ima kreditni rejtind najmanje BBB prema Standard and Poor's agenciji, ili ona koju odredi tenderska komisija.