"OVO NIJE PITANJE JEDNE VLASTI ILI JEDNE VLADE"

SDP: Skupština da se informiše o opravdanosti odluke Vlade da ponudi koncesiju na korišćenje ACG

1 komentar(a)
SDP logo izbori
SDP logo izbori
Ažurirano: 04.09.2018. 13:30h

Socijaldemokratska partija traži od predsjednika Skupštine Ivana Brajovića i predsjednika Odbora za ekonomiju finasije i budžet Skupštine Crne Gore Predraga Sekulića da obezbijede da se u odgovarajućoj formi, Skupština detaljno informiše o opravdanosti odluke Vlade Crne Gore da ponudi koncesiju na korišćenje Aerodroma Crne Gore.

"Imajući u vidu odredbe Zakona o koncesijama prema kojima Skupština Crne Gore ne odlučuje o koncesijama čije je trajanje 30 godina ili kraće, cijenimo da je potrebno da se i Skupština Crne Gore detaljno informiše o ovom pitanju i da se čuje njen stav. Ovo posebno imajući u vidu da je u pitanju dobro u opštoj upotrebi o čijem gazdovanju se u demokratskim društvima teži postići društveni konsenzus, jer to nije pitanje jedne vlasti ili jedne vlade. U našim uslovima dodatno uzimajući u obzir značaj aerodroma za saobraćaj, turizam i ukupnu privredu Crne Gore", navodi se u saopštenju SDP-a.

Iz te partije podsjećaju da su Socijaldemokrate Crne Gore više puta saopštavale da će se Skupština izjasniti o ovom pitanju.

SDP je pozvala Brajovića da koristeći poslovnička ovlašćenja "obećanje u što kraćem roku realizuje".

"Poslovnik Skupštine Crne Gore ovo omogućava, na različite načine, imajući u vidu član 63 stav 1 (Rasprava u odborima), a posebno član 73 stav 1 koji propisuje da “radi izvršavanja poslova iz svog djelokruga (razmatranje predloga akta, pripremu predloga akta ili proučavanje određenih pitanja), a u cilju pribavljanja potrebnih informacija i stručnih mišljenja, naročito o predlozima rješenja i drugim pitanjima koja su od posebnog interesa za građane i javnost, odbor može, po potrebi ili za određeni period, angažovati naučne i stručne radnike za pojedine oblasti, predstavnike državnih organa i nevladinih organizacija, koji nemaju pravo odlučivanja” kroz organizovanje konsultativnog saslušanja", zaključuje se u saopštenju SDP-a.