Javne nabavke

Poništeni tenderi za tri đačke ekskurzije

Tenderi poništeni zbog povreda Zakona o javnim nabavkama, Zakona o turizmu i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju
166 pregleda 0 komentar(a)
đaci, škola, Foto: Luka Zeković
đaci, škola, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 21.08.2014. 06:45h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki uvažila je žalbe podgoričke firme Inrut i po službenoj dužnosti poništila tendere za organizovanje i izvođenja polumaturskih ekskurzija u 2014. za tri podgoričke osnovne škole.

Riječ je o Osnovnoj školi “Maksim Gorki” u kojoj se ponuda odnosila na ekskurziju 195 njenih učenika, za OŠ “Štampar Makarije” sa 170 učenika i OŠ “21. maj” iz koje bi na eskurziju išlo 65 učenika.

Sva tri tendera su poništena zbog bitnih povreda odredbi Zakona o javnim nabavkama (ZJN, Zakona o turizmu i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

Državna komisija je utvrdila, međutim, da naručioci spornih nabavki nijesu potpuno i jasno odredili tačnu maršutu đačkih ekskurzija i lokacije, čiju posjetu je ponuđač dužan da obezbijedi, kao ni vrstu i minimalan broj zabavnih i kulturnih sadržaja, već su ostavili da te elemente ponuđači odrede što u konačnom može dovesti da njihove ponude budu neuporedive, a izbor nemoguć prema predviđenim kriterijumima i potkriterijumima.

Naručioci u tački poziva ponuđačima među obaveznim uslovima nijesu predvidjeli dokazivanje da imaju dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, a što su bili dužni u skladu sa Zakonom o turizmu, već su obavezu tog dokaza predvidjeli drugim tačkama i uputstvima kojima se daju dodatne informacije zainteresovanim ponuđačima.

Državna komisija utvrdila je na ovim nadmetanjima, takođe, da naručioci nijesu predvidjeli obavezu dostavljanja dokaza ponuđača o ispunjenosti uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđača i to da imaju ugovore sa odgovarajućim prevoznikom za drumski i međunarodni saobraćaj, licence za vozače i autobuse, a sve u skladu sa odredbama važećeg Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.