zahtjev ove sedmice

Preuzimanje akcija EPCG: Vladi trošak 13 miliona?

Vlada povećala svoj udio u kapitalu, a nije objavila ponudu o preuzimanju ostalih akcija
0 komentar(a)
Ažurirano: 18.08.2014. 06:46h

Komisiji za hartije od vrijednosti (KHOV) tokom ove sedmice stići će zahtjev akcionara Elektrtoprivrede (EPCG) koji su nezadovoljni jer nakon nedavne promjene vlasničke strukture i povećanja vlasništva države na 56 odsto akcija nije data ponuda za preuzimanje i ostalih manjinskih akcija, po nominalnoj vrijednosti od 7,64 eura po akciji u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava, saznaju „Vijesti“ nezvanično na tržištu kapitala.

KHOV je zadužena za nadzor i kontrolu sprovođenja Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

Ukoliko se na kraju utvrdi da je država trebalo, nakon povećanja vlasništva u EPCG, da objavi ponudu za preuzimanje društva, državnom budžetu, odnodno poreskim obveznicima, prijeti dodatni trošak od oko 13 miliona eura koliko je neophodno izdvojiti za otkup, po nominalnoj vrijednosti, preostalih 1,34 odsto akcija EPCG u vlasništvu malih akcionara.

Skupština akcionara EPCG u drugoj polovini jula je većinom glasova donijela odluku o pretvaranju poreskog duga te kompanije od 45 miliona eura u akcijski kapital, čime je država Crna Gora povećala udio na 56,9 odsto. Nakon završetka transakcije, italijanska kompanija A2A ima 41,7 odsto, a manjinski akcionari, koji nijesu imali pravo kupovina u novoj emisiji, preostalih 1,34 odsto akcija.

Prije ove transakcije država je u EPCG imala 55 odsto udjela, a italijanski partner A2A, koji po osnovu ugovora o menadžmentu od poslednjeg kvartala 2009. upravlja tom kompanijom, 43,7 odsto kapitala.

Od preostalih malih akcionara pojedinačno najviše ima Crnogorska komercijalna banka, nešto manje od 60.000 akcija koje nominalno vrijede oko 450.000 eura.

Prema važećem Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava (član 7.) “fizičko ili pravno lice koje samostalno ili sa povezanim licem, posredno ili neposredno, stekne akcije kojima prelazi 30 odsto akcija sa pravom glasa emitenta dužno je da za svako dalje sticanje akcija tog emitenta objavi ponudu za preuzimanje”.

Isto tako, članom 12 istog Zakona predviđeno je “da ako sticalac, i/ili sa njim povezana lica, ne pokrenu postupak javne ponude za preuzimanje, ne objave prospekt za javnu ponudu za preuzimanje ili ne otuđe višak, akcionari emitenta mogu kod nadležnog suda (Privredni sud) pokrenuti postupak radi isplate kupoprodajne cijene po kojoj je sticalac bio obavezan da sprovede postupak preuzimanja”.