Jače strane

Čelebić: Crna Gora više da se okrene turizmu, poljoprivredi i građevinarstvu

„Crna Gora ima veliki potencijal u turizmu, a turizam je izvoz kod kuće, odnosno strani gosti dolaze i troše domaće proizvod“, smatra Čelebić
0 komentar(a)
Ažurirano: 29.06.2014. 12:47h

Crna Gora, čiju privredu karakteriše velika nelikvidnost, mora što više da se okrene proizvodnim djelatnostima, prvenstveno onim koje su vezane za turizam, poljoprivredu i građevinarstvo, ocijenio je vlasnik kompanije „Čelebić“, Tomislav Čelebić.

On je rekao da je uzrok nelikvidnosti mala izvozna sposobnost crnogorske privrede, ili bolje reći slaba konkurentnost domaćih proizvoda.

„Zato moramo da se okrenemo što više proizvodnim djelatnostima, prvenstveno onim koje su vezane za turizam i poljoprivredu. Tim djelatnostima pripada i građevinarstvo sa izgradnjom infrastrukture i smještajnih kapaciteta, kao i održavanjem objekata“, kazao je Čelebić za Glasnik Privredne komore (PKCG).

Prema njegovim riječima, građevinarstvo je sektor koji je najosjetljiviji na opšta privredna kretanja. U periodima privrednog rasta, građevinarstvo prvo bilježi rast aktivnosti, a isto se dešava i u periodima recesije. Zato se ta oblast ne može gledati odvojeno od cjelokupnog privrednog okruženja.

„Crna Gora ima veliki potencijal u turizmu, a turizam je izvoz kod kuće, odnosno strani gosti dolaze i troše domaće proizvode. Moramo predano raditi na poboljšanju kvaliteta naših proizvoda, ali i na razvoju svijesti kod turističkih poslenika da potenciraju potrošnju domaćih proizvoda“, smatra Čelebić.

On je rekao da su biznis barijere za građevinski sektor nedostatak detaljnih urbanističkih planova, još nedovoljno dobra katastarska evidencija i sporo rješavanje imovinskih odnosa. Što se tiče ostalih procedura za otpočinjanje gradnje, one su solidno definisane, ali uvijek postoji prostor za poboljšanje i ubrzavanje.

„Za prevazilaženje barijera, potrebna je još bolja komunikacija između privrede i zakonodavne i izvršne vlasti“, ocijenio je Čelebić.

Na pitanje da li je kompanija spremna za ulazak Crne Gore u EU i borbu na njenom tržištu, Čelebić je odgovorio da su već u više projekata imali strane kompanije kao konkurente na tržištu i uspijevali da ih pobijede.

„Sistem upravljanja, tehnički i standardi menadžmenta u skladu sa kojima radimo kao i stalan proces poboljšanja i edukacije je naš strateški put kojim se krećemo da bi bili što spremniji za sve jaču tržišnu utakmicu“, naveo je Čelebić.

Takođe, velike međunarodne kompanije koje dolaze u Crnu Goru nude partnersku saradnju na velikim projektima koje preduzimaju u Crnoj Gori.

„I oni nas prepoznaju kao značajnog partnera sposobnog da iznese krupne i zahtjevne projekte. U budućnosti vidimo našu kompaniju kao lidera u primjeni novih tehnoloških rješenja, tehnoloških postupaka gradnje, primjeni najsavremenijih materijala i to sve kroz afirmaciju mladih i stručnih kadrova“, kazao je Čelebić.

On je rekao da je kompanija, između ostalih projekata, jako ponosna na projekat Delta City sa stambeno-poslovnim kompleksom City kvart, koji se još realizuje. Taj dio grada je postao centar svih zbivanja u Podgorici i Crnoj Gori.

„Do sada smo u City kvartu realizovali oko hiljadu stambenih i 120 poslovnih jedinica. U ovom kompleksu relizovaćemo još oko 800 stambenih jedinica, kao i jedan poslovni objekat površine oko 20 hiljada metara kvadratnih“, precizirao je Čelebić.

Prema njegovim riječima, uspješno poslovanje kompanije „Čelebić“ već 23 godine je stabilna baza za razvijanje njihovog sistema u respektabilnu kompaniju kvalifikovanu za više oblasti u biznisu.

„I upravo svjesni činjenice da jedna djelatnost u poslovanju nosi određene rizike, posebno se vodilo računa o disperziji kapitala, tako da je kompanija „Čelebić“ danas aktivna u različitim sferama biznisa u kojima je i ostvarila partnerstvo u poslovanju sa kompanijama poput Delta Generali osiguranja“, podsjetio je Čelebić.

On je rekao da su godinama radili na tome da nema slabih karika u "Čelebić" sistemu, kao i da je ključ uvijek u edukaciji kadrova i kvalitetnom odabiru menadžera i lidera u kompaniji.

„Vremenom, jasno definisanom strategijom, precizno formulisanim ciljevima i motivisanom radnom snagom postigli smo efikasnost u radu i povjerenje na tržištu. Kupce smo stavili u prvi plan“, rekao je Čelebić.

Kompanija je dobitnik nagrade Privredne komore za unaprijeđenje menadžmenta, za koju je Čelebić kazao da ima poseban značaj s obzirom da je PKCG, kao najstarija asocijacija privrednika u Crnoj Gori, svakako najmjerodavnija institucija za vrednovanje rada nekog privrednika.

Preporučujemo za Vas