rasprava O IMOVINI

Prodaje zemljišta na Jezerinama trenutno nema...

Preduzeće godinama državi duguje pozamašne iznose za poreze i doprinose na zarade zaposlenih
109 pregleda 0 komentar(a)
Jezerine, parcela, Foto: Dragana Šćepanović
Jezerine, parcela, Foto: Dragana Šćepanović
Ažurirano: 07.05.2014. 18:16h

Novinari su juče ostali uskraćeni za detaljne informacije sa sjednice Skupštine akcionara Ski centra "Kolašin 1400”. Iako je prije nekoliko dana direktor tog preduzeća Boban Šćepanović kazao da će sjednica biti otvorena za javnost, samo sat prije početka novinari su juče obaviješteni da će akcionari odlučivati iza zatvorenih vrata. Kako su nazvanično kazali u tom preduzeću, Skupština je zatvorena na zahtjev Nikole Mučalice, člana borda direktora.

Šćepanović je kasno popodne šturo odgovorio na brojna pitanja “Vijesti”. On je demantovao informacije, koje su u aprilu objavili pojedini mediji, a prema kojima su akcionari kolašinskog ski-centra trebalo da odlučuju o prodaji parcele od 14 hektara na lokaciji Jezerine.

“Na vanrednoj skupštini akcionara AD "Ski Resorta-Kolašin 1450", jedna od tačaka dnevnog reda bila je odluka o raspolaganju imovinom našeg društva. Suština donošenja ove odluke ogleda se u privođenju namjeni zemljišta detaljnoj razradi lokaliteta Kolašin 1450, koja se nalazi u okviru Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi. Usvajanjem ove odluke stiču se uslovi za realizaciju ovog plana i svega što je predviđeno njime, to jest mogućnost da se urede sva imovinsko-pravna pitanja sa budućim investitorima koja se mogu pojaviti u daljoj, faznoj realizaciji predmetnog plana”, neodređeno je odgovorio direktor Ski centra Kolašin.

On je dodao da, kako je napisao, “trenutno nema nikakve prodaje zemljišta, već odluka predstavlja svojevrstan plan raspolaganja imovinom društva”.

Štur u odgovorima: Šćepanović sa novinarima

Ski centar je minule godine dobio od Ministrastva turizma urbanističko-tehničke uslove za izgradnju elitnog turističkog naselja.

Kolašinski ski centar, koji je vlasništvo Zorana Ćoća Bećirovića, prema izdatim uslovima treba da u centralnom dijelu zone planinskog centra gradi objekte uslužno-komercijalne sadr žaje, saobraćajne i zelene površi ne. Naselje bi se sastojalo od ho tela, apartmana i javnih sadržaja, te zone jednoporodičnih i višeporodičnih smještajnih jedi nica i površina za polazište ski-liftova. U baznom naselju pla nirana je mreža pješačkih komu nikacija. Planirana je gradnja trgova, parkova i sportskih tere na, novih restorana, ski-servisa, otvorenih i zatvorenih bazena, spa centra i ostalih pratećih sadr žaja. Planirani smještajni kapaci teti treba da imaju tri do četiri zvjezdice.

Osim informacije da su odobreni urbanističko-tehnički uslovi, iz Ski centra nikada nijesu saopštili kada je gradnja planirana.

To preduzeće godinama kuburi sa pozamašnim dugovima za poreze i doprinose na zarade zaposlenih. Međutim Ministrastvo finansija im je, minule godine, na osnovu odluke Vlade Crne Gore, omogućilo da poreski dug izmire u sedam godišnjih rata. Prethodno je izmijenjena uredba o uslovi ma na plate poreskih i neporeskih potraživanja iz 2009. godine.

Većinski vlasnik Ski centra "Kolašin" je Zoran Bećirović, čiji "Caldero trading limited" posjeduje 76,8% akcija

Većinski vlasnik Ski centra "Kolašin" je Zoran Bećirović, čiji "Caldero trading limited" posjeduje 76,8% akcija.

Kompanija "Beppler&Jacobson" posjeduje 22% akcija, dok ostali akcionari imaju manje od procenta akci ja. U odboru direktora su Aleksandar Tomović, Jezdimir Bećirović i Mučalica, dok je izvršni direktor Boban Šćepanović.

Bećirović, odnosno kompanija Beppler i Džejkobson, čiji je suvlasnik, kupila je Ski centar 2006. godine za svega 550.000 eura. Na toliko je procijenjena stečajna masa nekadašnjeg skijališta, koje je poslovalo u okviru “Bjelasice” , čija se imovina sastojala od 147.650 metara kvadratnih zemljišta, žičare i tri ski-lifta, dva restorana, dva tabača snijega…Preuzeo je obavezu i da investira 3,5 miliona u prve tri go dine.