Izvještaj za 2013.

Prihod države neznatno povećan: Od koncesija samo 13 miliona

Država je 2011. prihodovala 25,7 miliona od koncesionih naknada, 2012. je taj iznos prepolovljen i ostao je približan nivo 2013. godine
0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Vlada, Foto: Vesko Belojević
Vlada Crne Gore, Vlada, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 19.04.2014. 14:08h

Država je prošle godine po osnovu koncesionih naknada prihodovala 13,2 miliona eura.

To je pokazao izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2013, koji je Vlada nedavno usvojila.

Prihod je 4,2 odsto veći nego godinu ranije kada je iznosio 12,7 miliona eura, a kada su poslanici opozicije ukazivali da je to nedovoljno od koncesija. Država je 2011. godine prihodovala 25,7 miliona da bi se taj iznos nakon godinu prepolovio. Skupština je posebnim zaključcima usvojenim na predlog Odbora za ekonomiju tražila uzroke drastičnog pada tog prihoda na godišnjem nivou. Zaključak, kako se navodi u izvještaju Komisije za koncesije, nije ispoštovan.

”Uz poštovanje prema skupštinskom zaključku, nažalost, moram da vas obavijestim da Komisija prema Zakonu o koncesijama ne raspolaže sa kontaktima na terenu, sa podacima i informacionom građom, niti sa analitičko- istraživačkim kapacitetima (jer nema nijednog zaposlenog). Svi ti kontakti, podaci, informaciona građa i zaposleni koji rade na odobravanju i praćenju realizacije koncesija su u ministarstvima, opštinama, upravama i inspekcijskim službama, koji nijesu sa jednog mjesta koordinirani, nego svi rade pojedinačno”, navedeno je u izvještaju Komsije za koncesije čiji je predsjednik Slobodan Perović.

Zaključak Skupštine je bio i da se izmijene postojeća zakonska rješenja da bi Komisija imala kontinuirani uvid u rad nadležnih organa koji prate i kontrolišu izvršavanje ugovorenih obaveza i da o tome detaljno izvještava Skupštinu, što nije poštovano. Prema evidenciji iz registra ugovora o koncesijama od 1999. godine ukupno je zaključeno 183 ugovora i to iz oblasti korišćenja voda 57, šuma 63, mineralnih sirovina 58 i uslužnih djelatnosti tri ugovora. Od toga broja aktivno je 160 ugovora, dok su 23 raskinuta.