Uprava Solane uputila poziv za poslovno - tehničku saradnju

Zainteresovani ponuđači pisane ponude treba da dostave Privrednom sudu u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa
2 komentar(a)
solana, Foto: Arhiva "Vijesti"
solana, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 28.03.2014. 12:01h

Stečajna uprava ulcinjske Solane "Bajo Sekulić" pozvala je zainteresovane da u roku od 15 dana dostave ponude o poslovno-tehničkoj saradnji za organizaciju poslovnog procesa ili uzimanja u zakup cjelokupnog tehničko-tehnološkog kompleksa u periodu ovogodišnje berbe.

Ponude za poslovno-tehničku saradnju ili uzimanje u zakup kompleksa Solane u periodu berbe, sa mogućnošću produženja roka, kao i otkup zaliha sirove i upakovane soli, rezervnih djelova i ambalaže mogu dostaviti zainteresovana domaća i strana preduzeća i građani.

Zainteresovani ponuđači pisane ponude treba da dostave Privrednom sudu u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa.

Zainteresovani ponuđači su u obavezi i da otkupe sve zalihe sirove i upakovane soli, rezervnih djelova, ambalaže i drugih zaliha i obezbijede stručni kadar za realizaciju poslovno-tehničke saradnje ili zakupa.

Zainteresovani ponuđači, kako se navodi u javnom pozivu, treba da organizuju proizvodnju i preradu soli na terenima i sa opremom Solane ili obavljanja srodnih djelatnosti koje su kompatibilne prostornim, prirodnim i materijalnim potencijalima Solane.

Takođe, treba da organizuju održavanje cjelokupne nepokretne i pokretne imovine koja je predmet poslovno-tehničke saradnje ili zakupa, obezbijede potrebna finansijska sredstva potrebna za organizovanje i nesmetanu realizaciju poslovnog procesa i održavanja imovine koja je predmet poslovno-tehničke saradnje ili zakupa, u cijelom periodu trajanja ponuđene tehničko-tehnološke saradnje ili perioda trajanja zakupa.

Zainteresovani ponuđači su u obavezi i da otkupe sve zalihe sirove i upakovane soli, rezervnih djelova, ambalaže i drugih zaliha i obezbijede stručni kadar za realizaciju poslovno-tehničke saradnje ili zakupa.

Zainteresovani mogu razgledati imovinu, koja je predmet poslovno-tehničke saradnje ili zakupa, uz prethodni dogovor o terminu njenog razgledanja.

Uslovi koje moraju zadovoljiti zainteresovani ponuđači odnose se, između ostalog, na iskustvo - reference u solarstvu ili djelatnostima srodnim prostornim, prirodnim i materijalnim potencijalima Solane, dostavljanje dokaza o obezbijeđenju stručnog kadra sa iskustvom u predloženoj djelatnosti, kao i sredstava potrebnih za pripremu i realizaciju berbe soli u ovoj godini ili obezbijediti posebne bankarske garancije, neopozive, naplative na prvi poziv.

Otvaranje ponuda obaviće Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, nakon isteka roka za njihovo dostavljanje. Nakon analize, stečajni upravnik će donijeti odluku o daljem nastavku pregovora sa izabranim ponuđačem ili o obustavljanju aktivnosti na izboru najboljeg ponuđača.

Prednost će imati ponuđač sa većim iskustvom u proizvodnji morske soli, koji ponudi angažovanje više finansijskih sredstava u organizaciji i realizaciji poslovnog procesa sa validnim garancijama banaka i ponudi Solani veće učešće u ostvarenom prihodu iz poslovno-tehničke saradnje, odnosno veću cijenu zakupa.

Zainteresovani mogu razgledati imovinu, koja je predmet poslovno-tehničke saradnje ili zakupa, uz prethodni dogovor o terminu njenog razgledanja.