45 miliona eura

Šehović: Šta je urađeno sa dugom EPCG?

“Vjerujem da ćemo se složiti da je primjena člana 12 Zakona o budžetu za ovu godinu naša zajednička obaveza"
0 komentar(a)
Damir Šehović, Foto: Boris Pejović
Damir Šehović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 14.03.2014. 17:44h

Poslanik SDP Damir Šehović zatražio je od predsjednika Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Srđana Kovačevića, ministra ekonomije Vladimira Kavarića i ministra finansija Radoja Žugića da dostavite informaciju o sprovedenim obavezama iz Zakona o budžetu, kojim je predviđeno da se dug EPCG-a od 45 miliona eura konvertuje u akcijski kapital države.

Skupština Crne Gore je je krajem prošle godine usvojila Zakon o budžetu za 2014. godinu, čiji je sastavni dio amandman koji je predložio Šehović, a kojim se predviđa obaveza konverzije potraživanja države Crne Gore u iznosu od 45 miliona eura po osnovu poreza i doprinosa od EPCG-a u akcijski kapital države, po nominalnoj vrijednosti akcija, najkasnije do kraja prvog kvartala 2014. godine.

“U dopisu upućenom Skupštini Crne Gore 27.12.2013. godine ste ukazali da je za EPCG prihvatljivo da u cilju postizanja sporazuma o izmirenju njenih dugovanja po osnovu poreza i doprinosa pruži podršku promjenama strukture kapitala njenih akcionara, na način predviđen prethodno pomenutim amandmanom, koji je u međuvremenu postao sastavni dio budžeta za ovu godinu”, kazao je Šehović u pismu.

“Vjerujem da ćemo se složiti da je primjena člana 12 Zakona o budžetu za ovu godinu naša zajednička obaveza, i da bi svako suprotno ponašanje koje bi uzrokovalo kašnjenje u implementaciji bilo u direktnoj suprotnosti sa našim državnim interesom, imajući u vidu da je riječ o nespornom na zakonou zasnovanom potraživanju države od EPCG-a u iznosu od 45 miliona eura”, zaključio je Šehović.

Preporučujemo za Vas