ODLAŽU PRIKLJUČENJE HERCEG NOVOG

Regionalnom vodovodu prijeti blokada od 12 miliona eura

Direktor Goran Jevrić naveo da presuda “dugoročno ugrožava funkcionisanje regionalnog vodovodnog sistema, a na taj način i održivost cjelokupnog ekonomskog sistema Crne Gore”
250 pregleda 20 komentar(a)
Izvorište Bolesestra, Foto: Boris Pejović
Izvorište Bolesestra, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 13.08.2018. 19:38h

Javnom preduzeću “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” prijeti blokada računa na iznos veći od 12 miliona eura, zbog gubitka arbitražnog spora u Parizu u korist austrijske kompanije Štrabag. Postupak prinudne naplate cjelokupnog duga, po osnovu pravosnažne presude u Crnoj Gori, pokrenut je pred Privrednim sudom Crne Gore 17. jula ove godine.

To se navodi, između ostalog, u obrazloženju odluke ovog preduzeća da obustavi postupak prioritetne javne nabavke povezivanja opštine Herceg Novi na regionalni vodovod, odnosno gradnje cjevovoda na dionici Tivat- Opatovo u dužini 3.150 metara. Ova nabavka je procijenjena na vrijednost od 1,7 miliona eura.

“Tokom trajanja tenderske procedure i perioda ocjene i vrednovanja ponuda, Apelacioni sud Crne Gore donio je pravosnažnu i izvršnu Odluku od 28.03.2018.god, kojom je po treći put poništena odluka Privrednog suda i preinačena na način da se prizna odluka Arbitražnog vijeća Međunarodne trgovinske komore u Parizu u višegodišnjem sporu sa firmom Strabag AG iz Austrije povodom izgradnje kontinentalnog kraka regionalnog vodovodnog sistema”, navodi se u odluci o obustavljanju nabavke koju je potpisao direktor JP Regionalni vodovod Goran Jevrić.

On je dalje naveo da presuda “dugoročno ugrožava funkcionisanje regionalnog vodovodnog sistema, a na taj način i održivost cjelokupnog ekonomskog sistema Crne Gore”.

“Upravni odbor i menadžment preduzeća su, cijeneći značaj regionalnog vodovodnog sistema po uspješnost turističke privrede na primorju, odgovorno postupili predmetnoj situaciji i sproveli niz aktivnosti koje će obezbijediti izvršenje osnovne djelatnosti preduzeća, čime su, u mjeri mogućeg, minimizirane eventualne negatvne posljedice predmetne odluke. Time su samo kratkoroćno ublažene očekivane posljedice, dok je negativan uticaj na sve srednjoročne i dugoročne planove i strateške odluke neminovan”, navodi se obrazloženju.

Ukupan prihod ove državne kompanije prošle godine bio je osam miliona eura, pa je jasno da ne mogu platiti ovaj dug bez državne pomoći, a problem pokušavaju da ublaže odustajanjem od investicija. Kompanija sada, bez ove blokade, ima kreditne i druge obaveze od 35 miliona eura.

Imajući u vidu procijenjenu vrijednost gradnje cijevovoda prema Herceg Novom od 1,7 miliona, rok izvođenja radova šest mjeseci i avansnu uplatu od 30 odsto odmah na početku realizacije ugovora, iz Regionalnog vodovoda su naveli da sada “nijesu u mogućnosti da realizuje predmetnu nabavku jer bi time ugrozio obavljanje osnovne djelatnosti”.

“Stoga, naručilac odlaže realizaciju prioritetnog razvojnog projekta povezivanja opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem i donosi odluku o obustavljanju postupka javne nabavke”, istakao je Jevrić.

Uprava Regionalnog vodovoda je u decembru 2009. godine raskinula ugovor sa glavnim izvođačem radova austrijskom kompanijom Štrabag, zbog kako je tada navedeno “loše organizovanosti gradilišta, nepoštovanja rokova i nekih nekvalitetno izvedenih radova”.

“JP Regionalni vodovod će nastojati da sa drugim izvođačima završi radove na regionalnom vodovodu i da voda iz tog sistema do sljedeće turističke sezone dospije do potrošača u opštinama Bar, Budva, Tivat i Kotor, izjavio je tada predsjednik upravnog odbora kompanije Miodrag Pejović.

Predstavnici Štrabaga nakon toga su se žalili arbitražnom sudu Međunarodne trgovinske komore u Parizu, koji je u martu 2013. presudio da Regionalni vodovod austrijskoj kompaniji mora platiti 9.457.280 eura na ime glavnice, 1.063.912 kamate, 501.693 za sudske troškove, kao i kamatu na iznos od 190.000 eura koji je Štrabag dao kao garanciju kod suda u Beču protiv aktiviranja činidbene garancije.

Regionalni vodovod je nakon toga saopštio da ne priznaje odluku arbitraže iz Pariza i tražio nove pregovore sa Štrabagom. Međutim, Štrabag je 2014. pokrenuo kod domaćih sudova postupak priznavanja odluke arbitražnog postupka. Privredni sud je tri puta odbijao da potvrdi odluku, a Apelacioni sud je svaki pun poništavao tu odluku i tražio ponovno odlučivanje, što je i sada konačno uradio.Nema javnih nabavki i investicija ako nema novca

Prema važećim domaćim propisima, javna nabavka se ne može sprovesti prije nego što se obezbijedi novac za njenu realizaciju, što znači da je i problematično obrazloženje Regionalnog vodovoda po osnovu kojeg je obustavljena ova nabavka, budući da je za nju morao biti rezervisan novac.

Naručilac se obavezao da ponuđačima nadoknadi stvarne troškove sastavljanja ponude. Na tender oglašen 15. marta ove godine ponude su 7. maja dostavile dvije firme: Indel inženjering i Artek.

Izvršni postupak u Privrednom sudu, po osnovu arbitražne presude u Parizu, i treće presude Apelacionog suda u korist Štrabaga pokrenut je tokom ocjene i vrednovanja pristiglih ponuda.