MUKE ZAPOSLENIH

USS: Radnici gube prava, Bošković ih zbunjuje

Unija slobodnih sindikata traži da ministar rada pojasni zašto je promijenio mišljenje o Opštem kolektivnom ugovoru
2 komentar(a)
Ažurirano: 29.10.2013. 08:44h

Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković je na sjednici Socijalnog savjeta, čiji je predsjednik, unio zabunu u javnost nakon što je kazao da Savjet nije nadležan da se izjašnjava da li važi Opšti kolektivni ugovor (OKU) koji nije na snazi od 30. septembra prošle godine, saopšteno je “Vijestima” iz Unije slobodnih sindikata (USS).

Zbog toga će oni od Boškovića tražiti dodatna pojašnjenja, a moguće je i da upute radnike da od Ministarstva traže nadoknadu za štetu koja im se nanosi zato što novi OKU nije potpisan i poslodavci im uskraćuju brojna prava, jer ne postoji važeći dokument koji ih na to obavezuje.

“Zatečeni smo Boškovićevim stavom da on i dalje ima dilemu da li je OKU na snazi. Duže od godinu u svim registrima važećih pravnih propisa on je prestao da važi i to je bio i stav Ministarstva. Mi u USS već nekoliko mjeseci ukazujemo da nam se javljaju zaposleni kojima poslodavci uskraćuju prava - od onoga na naknadu za minuli rad, za rad noću i prekovremeni, za većim otpremninama od propisanog minimuma u Zakonu o radu, veći broj dana godišnjeg odmora, plaćenog slobodnog dana,...”, rekao je Vijestima generalni sekretar USS-a Srđa Keković.

Do sjednice Socijalnog savjeta koja je održana početkom sedmice socijalni partneri – Ministarstvo, USS, Unija poslodavaca (UPCG) su tvrdili da je istekom datuma do kojeg je bio oročen OKU on i prestao da važi. Jedino Savez sindikata (SSCG) tvrdi da je OKU i dalje na snazi te da su prestale samo odredbe koje su bile u aneksu. Novi OKU nije potpisan ni nakon pregovora koji su trajali duže od godinu jer SSCG nije pristala da sa drugim sindikatom USS-om dijeli novac koji poslodavci uplaćuju u njihov fond za odmor i rekreaciju zaposlenih za šta se izdvaja po 0,2 odsto od bruto zarade zaposlenih.

Na sjednici Socijalnog savjeta predstavnici USS su tražili da se to tripartitno tijelo i formalno izjasni da li postoji OKU kako bi se na priču SSCG stavila tačka ali je problem nastao kada je Bošković kazao da treba tražiti tumačenje od odbora za kontrolu sprovođenja OKU, koji svoju nadležnosti crpi iz “nevažećeg” akta. Predstavnici USS i UPCG su ukazali da se ne može dobiti mišljenje od odbora koji je prestao da postoji kad i OKU.

Keković je kazao da izjava Boškovića dovodi u zabludu veliki broj ljudi i da zbog toga žele da dobiju njegov eksplicitan stav.

“Mi u USS bismo voljeli da je OKU i dalje na snazi, ali nažalost nije, i to je surova stvarnost”, kazao je Keković.

Generalni sekretar SSCG Zoran Masoničić je na sjednici predložio da se pokrene procedura pred Ustavnim sudom da li je OKU i dalje na snazi, kao i da su oni spremni da dozvole Vladi i UPCG da učestvuju u funkcionisanju fonda za rekreaciju.

“Mi u USS bismo voljeli da je OKU i dalje na snazi, ali nažalost nije, i to je surova stvarnost”, kazao je Keković

Na samoj sjednici je postavljeno i pitanje da li sva druga prava radnika treba baciti u vodu samo zbog prihoda kojeg SSCG neće da se odrekne, kao i ko će snositi štetu ako se od Ustavnog suda zatraži mišljenje i on potvrdi da OKU ne važi.

Za Kekovića Ustavni sud nije opcija.

“Kakvom Ustavnom sudu? Ministar nije nadležan, Socijalni savjet nije ali jeste odbor koji je prestao da važi kad i OKU. Kakva je to priča? Ministar je sve to doveo u dilemu”, rekao je Keković.

Iako Unija poslodavaca smatra da OKU više ne važi, neki ga i koriste ako im tako više odgovara. Takav primjer se desio u izdavačkom preduzeću Pobjeda gdje je radnica, urednik lektorske službe Ratka Jovanović, dobila rješenje o suspenziji u kojem se navodi da se ogriješila o odredbe OKU. U jednom tekstu pored imena ministra turizma Branimira Gvozdenovića pisalo “govno” umjesto “govorio” kako je Jovanović ispravila. Njen advokat je zatražio da se poništi rješenje o suspenziji.

UPCG još nije pozvala da se iskoristi situacija

Generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović kazala je da izmjene i dopune postaju sastavni dio akta za koji se potpisuju i da istekom roka koji je u njima određen prestaje i taj akt da važi te da je to slučaj i sa OKU. Rekla je da su prestali da važe i odbori koje je OKU predviđao.

„To se može provjeriti pred sudom ali ono što je OKU regulisao je previše važno da bi se dozvolila situacija u kojoj se nalazimo, a to je da, voljom jednog socijalnog partnera, mjesecima ne postoji mogućnost da se novi potpiše“, rekla je Radulović.

Ona je ponovila stav UPCG da Crnoj Gori nije potreban OKU već kolektivni ugovori na nivou privrede i javnog sektora koji bi ga zamijenili. Sindikati su se ranije protivili tom predlogu jer bi njihova pregovaračka moć znatno oslabila i brojna prava bi jednostavno nestala za radnike u privredi jer ih je mali broj sindikalno organizovan. Radulović je ocijenila i da je „pozivanje na nepostojeći akt neozbiljno“.

„Strah me je da će UPCG javno morati da pozove sve poslodavce da ne poštuju odredbe isteklog OKU jer dok se to ne desi čini mi se da se neće shvatiti ozbiljnost situacije“, poručila je socijalnim partnerima. UPCG na taj korak, kako je objašnjavano, nije pozivala svoje članove jer radnici ostaju bez previše prava pa bi to značilo, između ostalog, i da poslodavac može neograničeno da angažuje radnika prekovremeno, a da mu to ne plaća.

Galerija

Preporučujemo za Vas