Završena rasprava po tužbi Aca Đukanovića protiv Rudnika uglja

Brat premijera Đukanovića traži poništenje odluka Odbora direktora kojima su naknadno izmijenjeni izvještaji o poslovanju Rudnika
65 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 27.09.2013. 16:28h

Rasprava po tužbi biznismena Aca Đukanovića protiv Rudnika uglja završena je danas, a sudija Privrednog suda, Snežana Pavličić će odluku donijeti u zakonskom roku od 30 dana.

Đukanović je, kao akcionar sa 11,6 odsto akcija, tužio Rudnik zbog izvještaja o poslovanju za 2009. godinu, koji je naknadno izmijenjen, pa su akcionari ostali bez najavljene dividende od 26 miliona eura.

Opunomoćeni predstavnik Rudnika, Mugdin Nuhanović, smatra da se vještak bez osnova upustio u pravnu valjanost odluke

Brat premijera Mila Đukanovića tužbom traži poništenje odluka Odbora direktora kojima su naknadno izmijenjeni izvještaji o poslovanju Rudnika.

Punomoćnik tužioca, Vido Đakonović kazao je da nema primjedbi na nalaz vještaka finansijske struke, Milenka Popovića u vezi sa starim dužničkim povjerilačkim odnosima između Rudnika i Elektroprivrede (EPCG).

On je naveo da u periodu od 31. decembra 2009. godine kao dana bilansiranja do 24. februara 2010. kao dana objavljivanja finansijskih izvještaja nije bilo događaja zbog kojih bi se korigovao bilans za 2009. godinu.

“Analizom poslovnih transakcija sprovedenih na osnovu vjerodostojnih isprava i prethodno donesenih i navedenih odluka, zaključaka, rješenja i revizorskog izvještaja utvrdio sam da su u bilansu stanja i uspjeha kojim je iskazana neto dobit na 31. decembar 2009. godine u iznosu od 26,12 miliona eura objelodanjeni finansijski iskazi dati u potpunosti i u skladu sa standardima finansijskog izvještavanja”, precizirao je Đakonović.

On je naveo da su taj navod i konstatacija vještaka više nego dovoljne za zauzimanje konačnog stava oko osnovanosti navoda tužioca i osnovanosti službenog zahtjeva.

Vještak iz dokumentacije koje su dostavile obje parnične strane pravilno zaključio da je revizorska kuća Diloit /Deloitte/ organima tuženog dala jedno mišljenje iz kog proizilazi da nije bilo razloga za usklađivanje priznatih finansijskih izvještaja čije izdavanje verifikovano odlukom Odbora direktora od 24. februara 2010. godine.

Izvještaj Rudnika uglja je tokom 2010, prema tužbi, naknadno izmijenjen na štetu akcionara, a u korist Elektroprivrede i otpisano je 39,9 miliona eura nagomilanog duga elektroenergetske kompanije

"Na drugoj strani na zahtjev akcionara A2A, koji se suštinski odnosio na isto pitanje dala potpuno drugačije mišljenje, a koje je poslužilo kao navodno nesporna utvrđena činjenica u kasnijem slijedu događaja, iako je jasno da taj nalaz nije predstavljao reviziju, čak i po navodima samog Diloita.

Takav izvještaj se može jedino okarakterisati kao neadekvatan i nepotpun što je i vještak u svom nalazu potvrdio", naveo je Đakonović.

Opunomoćeni predstavnik Rudnika, Mugdin Nuhanović, smatra da se vještak bez osnova upustio u pravnu valjanost odluke.

“Za vještaka je valjana ona odluka koju je donio Odbor direktora, to je zakonito. Vještak se ne bavi revizijom i nije kompetentan da se bavi time”, smatra Nuhanović.

Vještak finansijske struke, Milenko Popović smatra da su primjedbe Nuhanovića neumjesne, neosnovane i nekorektne i prema vještaku i prema Sudu.

"Primjedba da je vještak nekompetentan, očigledno nijeste obaviješteni jer je vještak bio ovlašćeni računovođa, dugogodišnji finansijski direktor Agrokombinata, Kombinata aluminijuma (KAP), ima stručne radove i seminare iz oblasti struke", dodao je Popović.

Sud je odbio predlog punomoćnika tuženog da se odredi novo vještačenje po renomiranoj revizorskoj kući registrovanoj na ovu djelatnost.

Izvještaj Rudnika uglja je tokom 2010, prema tužbi, naknadno izmijenjen na štetu akcionara, a u korist Elektroprivrede i otpisano je 39,9 miliona eura nagomilanog duga elektroenergetske kompanije.

Otpisano potraživanje Rudnika uglja prema EPCG nastalo je zbog višegodišnjeg različitog obračuna cijene rude koja je prodavana Termoelektrani koja je dio Elektroprivrede.

Najveći akcionar pljevaljskog Rudnika je italijanska kompanija A2A sa 39,5 odsto akcija, a država je druga sa 31 odsto.

Galerija

Bonus video: