IZVLAČENJE NOVCA?

EPCG troši milione bez tendera na savjete A2A

Vladin strateški partner u Elektroprivredi naplaćuje posebne usluge, iako već upravlja tom firmom
8 komentar(a)
Ažurirano: 21.08.2013. 19:13h

Elektroprivreda Crne Gore je za savjetovanja i pravne usluge tokom 2010. godine potrošila 4,56 miliona eura, u 2011. 5,45 miliona eura, a prošle godine 4,29 miliona eura od čega je najmanje 7,5 miliona uplaćeno bez tendera kompaniji A2A suvlasniku koji i upravlja EPCG.

To pokazuju podaci iz finansijskih izvještaja o poslovanju EPCG objavljeni na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV) i izvještaj sa junske skupštine akcionara.

Prema dostupnim podacima, koji su bili predmet rasprave na skupštini akcionara EPCG, od ukupno 14,3 miliona eura, najveće fakture za konsultantske usluge naplatila je A2A, koja od kraja 2009. godine rukovodi menadžmentom EPCG i drugi je po veličini akcionar sa 43,7 odsto akcija.

Italijanski partner A2A još krajem novembra 2009. registrovao je u Crnoj Gori preduzeće A2A Montenegro čija je djelatnost “konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem”

A2A je usluge od EPCG naplaćivao bez ikakvog prethodno sprovedenog tendera, što je ovlašćeni predstavnik te kompanije i potvrdio akcionarima na skupštini 16. juna ove godine.

"Milionski iznose je platila EPCG firmi A2A bez tendera za savjetovanje i pravne usluge i pored više desetina zaposlenih pravnika. Kakav materijal za državnog tužioca, kad bismo ga imali", kaže za "Vijesti" predsjednik Udruženja manjinskih akcionara EPCG Vasilije Miličković.

On smatra da je jedini motiv za ove transakcije "izvlačenje novca" iz EPCG.

"Uz ministre, svi kuriri u Vladi su pričali svojevremeno da će se kroz dokapitalizaciju obavljenu 2009. doći do partnera koji će, osim novca, sa sobom donijeti EPCG novo znanje, tehnologije, iskustvo, menadžment u upravljanju, dakle, sva najsavremenija znanja iz te oblasti. A, šta su oni radili? Došli su sa menadžmentom i ljudima koji godišnje proizvode milionske gubitke, a doveli su i neku firmu da fakturiše EPCG konsultantske usluge i znanje. Što te ljude nijesu zaposlili u menadžment EPCG”, pita se Miličković.

Umjesto Crna Gora da tuži A2A što nije donijela novu tehnologiju u EPCG, što nema novih znanja i ulaganja, kako primjećuje Miličković, iz Italije se sada prijeti tužbama.

"Rezultati rada menadžmenta EPCG su poražavajući jer je sve bilo u njihovim rukama. Zato bi i predstavnike države u bordu EPCG trebalo pitati šta misle o rezultatima rada menadžmenta sve ove protekle godine", zaključio je Miličković.

Prema podacima iz registra Poreske uprave izvršni direktor A2A Montenegro je Emilio Maiandi, predsjednik borda Renato Ravaneli, a članovi borda Marija Ester Benigni i Mauro Miglio

Međutim Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki takvo obavještenje ili dozvolu nije ni mogla dati tokom prošle godine, jer je od 1. januara 2012. godine na snazi novi zakon po kojem takvo odobrenje se može dobiti od Uprave za javne nabavke čiji je direktor Mersad Mujević.

Mujević je "Vijestima" potvrdio da za 2010. i 2012. godinu, što se tiče EPCG, Uprava za javne nabavke nije dala nijednu saglasnost za konsultantske usluge.

Prema njegovim riječima, tokom 2011. godine odobrene su tri saglasnosti EPCG, ukupne procijenjene vrijednosti 540.000 hiljada eura, sa PDV-om, i ta nabavka se odnosila na finansiranje izrade studije i scenarija koji bi predviđao spajanje Rudnika uglja i Termoelektrane Pljevlja.

Italijanski partner A2A još krajem novembra 2009. registrovao je u Crnoj Gori preduzeće A2A Montenegro čija je djelatnost “konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem”.

Prema podacima iz registra Poreske uprave izvršni direktor A2A Montenegro je Emilio Maiandi, predsjednik borda Renato Ravaneli, a članovi borda Marija Ester Benigni i Mauro Miglio.

Potrebna saglasnost i objava odluke

Prema važećem Zakonu, naručilac može, bez tendera, poziv za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga da dostavi neposredno ponuđačima, ako tu konsultantsku uslugu može da pruži ograničeni broj ponuđača.

Ovo se pravilo primjenjuje i kada vrijeme i troškovi neophodni za procjenjivanje velikog broja ponuda ne bi bili u srazmjeri sa vrijednošću usluge koja je predmet nabavke, pod uslovom da je poziv dostavljen najmanje trojici ponuđača kako bi se obezbijedila konkurencija.

Prema riječima Mujevića, zahtjev za davanje saglasnosti podnosi se upravi u pisanoj formi a ako se odobri naručilac je u obavezi da na portalu Uprave za javne nabavke “objavi odluku da je izabrao najpovoljnijeg ponuđača sa kojim namjerava da zaključi ugovor”.

“Pri tome, ponuđačima je ostavljen zakonski rok od 10 dana, od dana objavljivanja odluke da uloži žalbu naručiocu, ukoliko smatraju da i oni mogu ispuniti datu javnu nabavku, a ne samo odabrani ponuđač, i samim tim da zaustave postupak nabavke, dok se ne donese konačna odluka”, naveo je Mujević.

Ako ne bude žalbi naručilac po isteku roka od 10 dana može zaključiti ugovor, bez obzira na stvarnu opravdanost primjene pregovaračkog postupka i izbor određenog ponuđača.

U EPCG i Komisiji na odmoru

“Vijesti” su kontaktirale EPCG i Komisiju za kontrolu javnih nabavki, ali nije bilo moguće dobiti odgovor jer su nadležni na odmoru. Komisiju su “Vijesti” željeli da pitaju da li je 2010. ili 2011. godine ta institucija davala obavještenja ili saglasnosti Elektroprivredi za nabavku konsultatskih i pravnih usluga višemilionske vrijednosti i bez tendera od povezanog pravnog lica A2A.

Odgovoreno je da su članovi ove institucije i njena predsjednica Suzana Pribilović na odmoru do četvrtka, kada bi trebalo ponovo da zasjedaju.

Galerija