Naplatite poreski dug umjesto što povećavate PDV

Ministar finansija Radoje Žugić smatra da treba imati „realan pristup“ kada se govori o naplati poreskog duga, jer najveći dužnici su oni koji imaju velikih problema u poslovanju
9 komentar(a)
Ažurirano: 06.05.2013. 18:48h

Ukupni poreski dug od 354 miliona eura, prema tvrdnji Poreske uprave (PU), odnosi se na dugovanja koja su evidentirana od formiranja poreskog knjigovodstva 2002. godine, a kada će on početi brže da se naplaćuje i dalje nema jasnog odgovora.

Prema zvaničnim procjenama, naplativo je oko 20 odsto tog duga, odnosno oko 70 miliona eura koliki je približni - planirani budžetski prihod po osnovu novog oporezivanja bruto zarada i zamrzavanja penzija (oko 30 miliona eura) i očekivani prihod od planiranog povećanja stope PDV-a sa 17 na 19 odsto (oko 40 miliona eura).

Ministar finansija Radoje Žugić izjavio je “Vijestima” da treba imati „realan pristup“ kada se govori o naplati poreskog duga, jer najveći dio tog novca duguje nešto više od 100 obveznika koji imaju velikih problema u poslovanju.

Iz PU “Vijestima ” je rečeno da je iznos ukupnog poreskog duga od oko 205,9 miliona eura, koji je saopštavalo bivše rukovodstvo PU i Ministarstva finansija, u javnosti “pogrešno tumačen”, te da se on odnosi na dugovanja nastala od 2009. godine. U cifru koju je saopštavalo prethodno rukovodstvo dva organa bile su uračunate i kamate na sva evidentirana dugovanja.

“Iznos od 354 miliona eura odnosi se na ukupan poreski dug kumuliran u dugom vremenskom periodu koji jednim dijelom čine i potraživanja koja nijesu realno naplativa” rekli su iz PU, dodajući da je riječ o potpuno različitim podacima.

Prema podacima u 2009. godini kumuliran dug u iznosu od oko 82 miliona eura, u 2010. godini 66 miliona, u 2011. godini 35 miliona i u 2012. godini 22,5 miliona. “Od 2009. godine evidentan je trend smanjenja novonastalog poreskog duga na godišnjem nivou. Ta činjenica je i te kako ohrabrujuća, a treba naglasiti da u PU pozitivan tretman mogu imati samo uredni poreski obveznici, dok se za sankcionisanje nedisciplinovanih poreskih obveznika preduzimaju sve dostupne mjere u cilju uspostavljanja fiskalne discipline i obezbjeđivanja budžetskih prihoda.

Dugovanja od 354 miliona eura kumulirana su pod uticajem brojnih političkih, socijalnih i ekonomskih faktora”, rečeno je u PU. Na pitanje šta se podrazumijeva pod pripremom mjera za naplatu poreskog duga, koje su to mjere i kad će početi naplata iz PU nijesu pružene potpune informacije.

“PU je izvršila analizu poreskog duga, u cilju pripreme mjera za njegovu naplatu. Pri procjeni mogućnosti naplate poreskih potraživanja potrebno je utvrditi više faktora, kao na primjer da li obveznici i dalje obavljaju djelatnost, odnosno stiču prihode, da li i koliko dugo se žiro-račun nalazi u blokadi, kao i da li obveznici posjeduju imovinu iz koje bi se mogla izvršiti naplata zaostalog duga. Mjerama naplate mogu biti podsjećanje obveznika da plate dugovanja, prinudne naplate u vidu blokade računa, naplate potraživanja iz imovine dužnika i pokretanja stečajnog postupka i utvrđivanja odgovornosti lica koje ima poreski dug”, odgovoreno je iz PU.

Iz te institucije nije odgovoreno na pitanje koliki se dio duga od 354 miliona eura odnosi na nekadašnja velika preduzeća koja se nalaze u stečaju ili nijesu privatizovana, a što je utvrđeno analizom koja je rađena.

Galerija

Bonus video: