Ne mare za potrošače

Umjesto cijene struje RAE mijenjala obrazloženja

Stevo Muk tvrdi da regulator, izbjegavanjem da se povinuje sudskoj odluci i ispravi nepravilnosti, pokušava "da izmori podnosioce tužbi"
58 pregleda 2 komentar(a)
struja plaćanje računa, Foto: Boris Pejović
struja plaćanje računa, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 04.05.2013. 19:06h

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) donijela je dvije nove odluke, na osnovu presuda Upravnog suda iz januara i februara ove godine, ali one ne znače promjenu cijena električne energije, iako je ta sudska instanca upozorila na nezakonitosti.

Odluke je Odbor RAE usvojio u martu i decembru 2011. godine, a povećane cijene su se primjenjivale od januara do avgusta prošle godine.

Stevo Muk, predstavnik grupe građana koji redovno tuže regulatora zbog odluka o cijenama, ocjenuje da Agencija, umjesto da uvaži pravnu argumentaciju Upravnog suda, nastavlja staru praksu.

Upravni sud je poništio odluke RAE na osnovu kojih je struja za domaćinstva od 1. januara prošle godine poskupjela 6,8 odsto, a više cijene su određene i za ostale potrošače

Na taj način RAE, dodaje Muk, pokazuje da ne mari za interese potrošača i presude Upravnog suda. Vijeće Upravnog suda utvrdilo je da je Odbor RAE povećao prihod energetskim kompanijama "bez jasne i ubjedljive analize potkrijepljene relevantnom dokumentacijom".

U okviru tih cijena su troškovi Elektroprivrede i Elektroprenosa. Odluka RAE je, prema ocjeni suda, donijeta uz povrede pravila postupka i povredu odredaba Zakona o energetici i Pravilnika za izmjenu regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom.

RAE su tužili u januaru 2012. grupa građana iz nevladinog sektora i MANS, ali i Elektroprivreda.

Muk upozorio da doprinos stanju pravne nesigurnosti daje sami Upravni sud svojom neažurnošću, jer o odlukama iz 2011. presuđuje dvije godine kasnije

Upravni sud je poništio odluke RAE na osnovu kojih je struja za domaćinstva od 1. januara prošle godine poskupjela 6,8 odsto, a više cijene su određene i za ostale potrošače.

Te cijene su se primjenjivale do avgusta prošle godine, kada su opet povećane na sadašnju od 8,2 centa, odnosno 9,5 centi sa porezom na dodatu vrijednost (PDV) .

Muk tvrdi da regulator, izbjegavanjem da se povinuje sudskoj odluci i ispravi nepravilnosti, pokušava "da izmori podnosioce tužbi".

"Uzdajući se u izdašni budžet, brojnu pravnu službu i plaćene advokate i sporost Upravnog suda u rješavanju predmeta, RAE vjeruje da će tužioci u toku višegodišnjih sporova odustati od daljeg podnošenja tužbi", ocijenio je Muk.

On je upozorio da doprinos stanju pravne nesigurnosti daje sami Upravni sud svojom neažurnošću, jer o odlukama iz 2011. presuđuje dvije godine kasnije.

Muk podsjeća da su urgirali da se tužba procesuira po hitnom postupku, s obzirom na štetu koju sporne odluke mogu napraviti u međuvremenu, ali to nije uvaženo.

Poslanici da kazne članove RAE

Muk je ocijenio da „prebacivanja između Upravnog suda i RAE” potrošačima suštinski ukida pravo na djelotvornu pravnu zaštitu.

On je rekao da parlamentarne partije treba da pokrenu pitanje odgovornosti članova Odbora RAE, kao i da konačno pokrenu postupak izmjene Zakona o energetici.

"Ključni element prebacivanja odgovornosti sa Upravnog suda na RAE i obratno, leži u činjenici da Upravni sud ne odlučuje o suštini, već ukazuje na propuste koje je RAE učinila u odlukama. Postupajući po presudama, nedobronamjerno tumačeći presude, RAE se takođe ne bavi suštinom, već ‘šminkanjem’ obrazloženja. Na taj način je stvoren začarani krug u kojem su žrtve potrošači i javni interes ”, ocijenio je Muk.

On je dodao da je novim odlukama RAE i dalje ostao pravno neuređen period važenja tarifa od aprila do jula 2012. godine, pa su potrošači u ovom periodu utrošenu električnu energiju plaćali bez pravnog osnova.

U Odboru RAE sada su predsjedavajući Dragutin Martinović i članovi Branislav Prelević i Miroslav Vukčević, koji je prešao iz EPCG.

Preporučujemo za Vas