punjenje budžeta

Kad je krizni porez prošao, Ministarstvo finansija ne žuri

Iz Ministarstva nisu precizirali zašto kasne sa poštovanjem roka za realizaciju zaključaka i da li zbog toga trpi budžet kroz manju naplatu prihoda
50 pregleda 1 komentar(a)
Ažurirano: 21.02.2019. 21:13h

Ministarstvo finansija nije preciziralo kada će biti završen predlog naplate poreskog duga od 354 miliona, kao ni kada će predložiti dalje mjere za punjenje budžeta.

Kada je usvojen budžet za ovu godinu, obavezani su da to urade kroz analizu koja se odnosi na politiku oporezivanja i politiku zarada za nivou opština, javnih preduzeća i akcionarskih društava u većinskom državnom vlasništvu sa predlogom mjera racionalizacije. Racionalizacija bi se naročito odnosila na zarade koje su veće od prosječnih u državi.

Tu obavezu Ministarstvo finansija trebalo je da završi do kraja marta, a na osnovu zaključaka koje je Skupština usvojila na predlog SDP-a i SNP-a.

Osim taksi “euro po euro”, koje građani plaćaju za svaku aktivnu telefonsku karticu, strujno brojilo (ko nije oslobođen) i kablovsku televiziju, sastavni dio budžeta je i povećani porez na plate. Ograničene su zarade i u regulatornim agencijama i djelimično u preduzećima u većinskom državnom vlasništvu.

Obaveza Ministarstva bila je i da uradi analizu efekata modela oporezovanja fizičkih lica, propisa kojima se tretiraju pitanja imovine i svojinsko-pravni odnosi.

Ministarstvo nije preciziralo zašto kasni sa poštovanjem roka za realizaciju zaključaka i da li zbog toga trpi budžet kroz manju naplatu prihoda.

“Izrada analize efekata oporezivanja dohotka fizičkih lica je odložena zbog uvođenja kriznog poreza koji predstavlja jedan vid progresivnog oporezivanja. Ostale preporuke koje je Skupština uputila Vladi predmet su rada i analiza Vlade, resornih ministarstava i Komisije za suzbijanje sive ekonomije. Ta tijela njima se bave u kontinuitetu“, zvanično je odgovoreno „Vijestima“ u Ministarstvu finansija.

Poslanik SDP-a Damir Šehović rekao je da je svaki zaključak Skupštine obavezujući za Vladu.

“Zato očekujem da će Odbor za ekonomiju, finansije i budžet u najkraćem roku dobiti adekvatno obrazloženje zbog čega se kasni sa realizacijom zaključaka”, ocijenio je Šehović, koji očekuje da će Ministarstvo realizovati zaključke, kao što je to uradilo kod formiranja Komisije za borbu protiv sive ekonomije.

 Predsjednik Odbora za ekonomiju i poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović kazao je da je Vlada bila dužna da sačini analizu naplate poreskog duga i o tome obavijesti Odbor. 

U Ministarstvu je zaključeno da su sve aktivnosti Komisije, ministarstava i Vlade na fonu preporuka Skupštine

“Vidimo da umjesto smanjenja, dug ima trend povećanja. I zakon o poreskoj administraciji odavno je predvidio da Vlada poreskim dužnicima može naplatu poreza vršiti i kroz imovinu, o čemu nema informacije. Uz to, izvršna vlast je bila dužna da obavijesti Skupštinu o tome ko je sve i u kom iznosu platio tržišnu naknadu”, rekao je Damjanović.

U Ministarstvu je zaključeno da su sve aktivnosti Komisije, ministarstava i Vlade na fonu preporuka Skupštine.

„Mjere koje smo do sada definisali i koje trenutno primjenjujemo dovele su do kratkoročne fiskalne konsolidacije, a pridruživanjem ostalih mjera koje će proizaći iz analiza koje radimo očekujemo još veće efeke i jačanje stabilnosti našeg fiskalnog i finansijskog sistema”, rekli su u Ministarstvu.

Nekoliko miliona bi bilo od obaranja plata ostalima

Damjanović je u ime Odbora uputio predsjedniku Vlade Milu Đukanoviću pismo sa zahtjevom da se primijene skupštinski zaključci, kao i da se u saradnji sa tim skupštinskim tijelom i parlamentom nastavi politika smanjenja ostalih previsokih zarada naročito rukovodećeg kadra.

“Odbor je izmijenio planove šest regulatora kojima se kroz smanjenje zarada i drugih troškova dodatno stvaraju prihodi za budžet od oko 650 hiljada eura. Ali, od ključnog značaja je da Vlada, koja je nadležna za politiku zarada u javnim preduzećima i ustanovama i privrednim društvima u državnom vlasništvu sačini analizu politike zarada i dostavi je Skupštini. Tako se smanjenje zarada ne bi zaustavilo na svega 200 zaposlenih u regulatornim tijelima, već bi obuhvatilo stotine i hiljade zaposlenih u javnim preduzećima, državnim kompanijama i opštinama. Pozitivni efekti tih mjera mogu biti nekoliko miliona eura”, objasnio je Damjanović.

Fali analiza naplate poreskog duga

Iz Vladinog resora je objašnjeno da se priprema analiza politike zarada i potrošnje na nivou opština i javnih preduzeća da bi se predložile mjere racionalizacije, a podsjećaju da je usvojena uredba o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika.

„Time se stvaraju uslovi da poreski obveznici urednije izmiruju buduće poreske obaveze jer će kroz rasterećenje poreskog duga prestati i osnov za obračun kamate”, kazali su u Ministarstvu, dodajući da se Komisija za suzbijanje sive ekonomije bavi analizom važećih zakona kako bi se regulatorni okvir unaprijedio. Tako su odgovorili na podsjećanje iz SNP-a da je Vlada bila dužna da sačini analizu naplate poreskog duga i obavijesti Odbor za ekonomiju o stepenu njegovog smanjenja.

Galerija

Preporučujemo za Vas