ZAVISE OD UGOVORA

Tržišne cijene struje za KAP i Željezaru

Shodno Zakonu o energetici od početka ove godine prestaje nadležnost regulatora da utvrđuje cijena za kupce direktno priključene na prenosni sistem
0 komentar(a)
Ažurirano: 01.01.2013. 10:58h

Cijena električne energije za kupce priključene na prenosni sistem, među kojima su Kombinat aluminijuma (KAP) i nikšićka Željezara od danas je tržišna, odnosno zavisi od ugovora koji će ti kupci zaključivati direktno sa isporučiocima.Regulatorna agencija za energetiku (RAE) je, shodno zakonu, sredinom prošle godine donijela Odluku o odobravanju tabela sa cijenama za električnu energiju za period od avgusta do kraja jula 2015. godine.Odlukom su utvrđene i tabele sa cijenama za KAP, Željezaru, Željezničku infrastrukturu i termoelektranu (TE) Pljevlja, koje su se primjenjivale do kraja prošle godine.Shodno Zakonu o energetici od početka ove godine prestaje nadležnost regulatora da utvrđuje cijena za kupce direktno priključene na prenosni sistem električne energije.Od danas za kupce priključene na prenosni sistem, cijena električne energije biće tržišna, odnosno biće predmet ugovora koji će oni zaključivati direktno sa isporučiocima. Cijene mrežnih usluga i dalje će regulisati RAE i važiće za sve kupce, tarifne i kvalifikovane.Cijena struje za domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem od 1. avgusta veća je 5,86 odsto, pa građani kilovat sat (kWh) električne energije plaćaju 8,13 centi. Za KAP je struja poskupila 10,12 odsto, a za Željezaru 3,66 odsto.Povećanje srednje cijene električne energije usluga i nakanada, kod domaćinstava sa dvotarifnim mjerenjem, koja su dominantna grupa kupaca na 0,4 kilovoltnom naponskom nivou (kV), za drugu regulatornu godinu iznosi 6,17 odsto, a za treću 5,69 odsto. Cijene struje koje su počele da se obraćunavaju od 1. avgusta prošle godine važe do kraja jula.Predstavnici RAE donijeli su odluku o odobravanju tabela sa cijenama za period od 1. avgusta prošle godine do 31. jula 2015. godine, nakon što ih je regulatoru prethodno dostavila Elektroprivreda (EPCG) odnosno Javni snabdjevač.