politika i privreda

Zanatsko-preduzetnička komora: Crnoj Gori nedostaje stručno obrazovanje

Država je dužna da stvori zakonske okvire za moderno stručno obrazovanje koje je prilagođeno tržištu i bazirano na praksi
73 pregleda 0 komentar(a)
građevinski radnici, skela, Foto: Arhiva Vijesti
građevinski radnici, skela, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 07.12.2011. 15:28h

Preduzeće mora da postane centralno mjesto stručnog obrazovanja, uloga srednjih stručnih škola kao partnera preduzeća da bude redefinisana, a sistem stručnog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi mora ići ka tome da majstorski ispit i majstorsko pismo postanu najveći stepen i garant stručne kvalifikacije, zaključeno je na međunarodnoj konferenciji koju je organizovala Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore na temu „Stručna kvalifikacija kao faktor ekonomskog razvoja”.

Na konferenciji je, kako se navodi u saopštenju Komore, rečeno i da je stručno osposobljavanje u nacionalnoj i međunarodnoj utakmici najznačajniji privredni i društveno-politički izazov kojem se mora prići integralno kako bi se osigurali stručni kadrovi, smanjila nezaposlenost, prevazišao raskorak između potreba privrede i tržišta rada i rasteretila država.

Država je dužna da stvori zakonske okvire za moderno stručno obrazovanje koje je prilagođeno tržištu i bazirano na praksi.

Država je dužna da stvori zakonske okvire za moderno stručno obrazovanje koje je prilagođeno tržištu i bazirano na praksi.

Ona treba da prenese zanatskim komorama javna ovlašćenja kako bi one vodile brigu o usklađenosti sadržaja obuke sa potrebama privrede i tehnološkim razvojem i organizovale osposobljavanje učenika u majstorskim preduzećima.

Na taj način će država smanjiti troškove, privreda ojačati konkurentnost, biće stvoreno i tržište rada i smanjena nezaposlenost kod mladih ljudi, kojih je u regionu od 40 - 60% i koji su potencijalna društvena bomba u potrazi za okidačem i prilikama za emigraciju.

Inostrane dužničke krize

Paralelno sa konferencijom o stručnom obrazovanju održana je serija predavanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu „Ekonomska kriza i putevi njenog savladavanja“.

Donosioci odluka i državne institucije moraju biti sposobne da brzo i efikasno donose odgovarajuće političke mjere.

"Donosioci odluka i državne institucije moraju biti sposobne da brzo i efikasno donose odgovarajuće političke mjere, kojima će oni kontrolisati krizu, a ne kriza njih. Odluke treba istovremeno da proizvode više efekata kao npr. da podstiču tražnju, povećavaju investicije, uklanjaju investicione zastoje, povećavaju likvidnost, smanjuju rad na crno i potrošnju, modernizuju infrastrukturu i zapošljavaju ljude. Prioritet mora da dobiju mikro, mala i srednja preduzeća što do sada nije slučaj nigdje u jugoistočnoj Evropi", navodi se u saopštenju.

Preduzetnički srednji stalež u Crnoj Gori se nada da će ove dvije aktivnosti crnogorskih zanatlija dovesti do poboljšanja odnosa politike prema mikro, malim i srednjim preduzećima i integralnog povezivanja ključnih subjekata, jer prema njihovom mišljenju u Crnoj Gori danas više niko nema pravo na grešku i traćenje vremena.

Preporučujemo za Vas