Problem zakon o radu

Poruka Vlade: Privrednici da dignu glas i grabe svaku šansu

"Nezaposlenost je opala, zaposlenost je veća, zadržan je nivo zarada i uspjeli smo da sačuvamo finasijsku i fiskalnu stabilnost"
0 komentar(a)
Ažurirano: 28.11.2011. 21:27h

"Privrednici moraju češće podizati svoj glas i biti aktivniji u borbi za svoje stavove. Naredne dvije godine će biti teške i moramo prihvatiti da je to okvir u kojem živimo. Morate razmišljati o svakoj šansi koja se ukaže, ne propuštati ih više i nemojte čekati državu ili neko ministarstvio da reaguje, grabite sve šanse jer je to najbolji način da se nosimo sa izazovima krize", poručio je premijer Igor Lukšić prilikom sastanka sa privrednicima u Privrednoj komori.

Najveći problem privrede je, ispostavilo se, prije nekoliko dana donijeti Zakon o radu kojim, kako je rekao predsjednik PKCG Velimir Mijušković, su razočarani jer je ponovo napravljan kompromis na štetu poslodavaca.

"Kritički se odnosimo prema investitorima, izrazito negativno tretiramo vrlo često i domaće, a sve češće strane investitore i na taj način šaljemo poruku da Crna Gora nije ambijent u kome su investcije dobrodošle"

Lukšić im je savjetovao da razmišljaju globalno, da je 2011. bila dobra, da je zabilježen rast od 2,5 odsto te da se isti očekuje i u narednoj godini. Takođe, u narednoj godini postoji mogućnost novog talasa krize.

"Živimo u ambijentu koji je takav da uglavnom ističemo u prvi plan socijalne teme ali ne na način koji će ukazujući na te probleme istovremeno ohrabriti njihova rješenja, već dominira ambijent u kome se veoma kritički odnosimo prema svim predlozima koji nijesu populatni ali u dugom roku sigurno donose benefite. Kritički se odnosimo prema investitorima, izrazito negativno tretiramo vrlo često i domaće, a sve češće strane investitore. Na taj način šaljemo poruku da Crna Gora, na žalost, nije ambijent u kome su investcije dobrodošle", kazao je Lukšić.

On je rekao da je nivo ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori takav da se ne može povećati bez ozbiljnog oslanjanja na strane direktne.

Lukšić: Svršenom poslu mane nema

Lukšić je poručio privrednicima da je sada kasno da se žale na Zakon o radu.

"Svršenom poslu mane nema, i ako nijesmo zadovolji Zakonom o radu ili njegovom preciznošnju ostaje nam da se borimo da se on dosljedno sprovodi. Mislim da taj zakon nudi rješenja koja su kvalitetniji balans između fleksibilnosti i sigurnosti radnih mjesta nego što je to bilo do sada", kazao je on.

"Sistem treba da mjenjamo i u prvi plan ističemo one koji su spremni da snose odgovornost, investiraju, osluškuju tržište i to je jedini put naprijed"

"Nezaposlenost je opala, zaposlenost je veća, zadržan je nivo zarada i uspjeli smo da sačuvamo finasijsku i fiskalnu stabilnost", kazao je Lukšić i dodao da je učešće plata, penzija i socijalnih davanja u javnom sektoru jako visoko zbog čega se sužava prostor vođenja aktivne pokitke u drugim sektorima, kao što je poljoprivreda.

"U Crnoj Gori imamo situaciju da su svi protiv visoke javne potrošnje, javnog duga, većih poreza, zaduživanja ali svi bi htjeli veći kolač iz budžeta, veće plate i penzije, veća socijalna davanja i ako je moguće da manje rade".

"To više ne prolazi. Zato mislim da sistem treba da mjenjamo i u prvi plan ističemo one koji su spremni da snose odgovornost, investiraju, osluškuju tržište i to je jedini put naprijed", rekao je Lukšić i istakao da "privatizacija nije sprovedena da bi otvarali nova radna mjesta".

"Svaki zahtjev koji je isticao u prvi plan problem radnika završio je krahom. Da smo manje o tome brinuli, a više o ekonomskoj sadržini mnogi subjekti ne bi bili u bankrotu. Bez obzira na sve dileme i zamjerke moramo istrajati na kursu strukturnih reformi", kazao je Lukšić.

Sastanku su prisustvovali i ministri ekonomije Vladimir Kavarić, finansija Milorad Katnić, poljoprivrede Tarzan Milošević i potpredsjednik Vlade Vujica Lazović.

Galerija