Direkcija za javne radove neplanski troši novac građana

DRI utvrdio da nema dugoročnog pristupa u realizaciji kapitalnih projekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država
115 pregleda 3 komentar(a)
Almer Kalač, Foto: Savo Prelević
Almer Kalač, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 25.04.2018. 19:45h

Direkcija za javne radove neefikasno upravlja projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata obrazovanja i nauke. Ta državna institucija, čiji je direktor Almer Kalač (BS), nema dokumente na osnovu koji se može utvrditi koji su troškovi obuhvaćeni procijenjenom vrijednošću projekata, ne raspolaže višegodišnjim planom aktivnosti i finansijskim planom projekata, već se odluke donose “ad hoc”.

To je konstatovala Državna revizorska institucija(DRI) u Izvještaju o reviziji uspjeha „Upravljanje projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata obrazovanja i nauke“.

DRI je istakla da postoji rizik da Direkcija i u drugim oblastima za koje je zadužena neefikasno obavlja posao. Tu se misli na poslove izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije prostora za rad državnih organa, objekata kulture, sportskih objekata, objekata zdravlja, socijalnog staranja, zatim projekte očuvanja životne sredine, izgradnje lokalne infrastrukture...

U revizorskom izvještaju DRI je istakla da postoje problemi u postupku planiranja (izrade kapitalnog budžeta), kašnjenje u obezbjeđivanju urbanističko tehničkih uslova, dugo trajanje postupaka javnih nabavki, nedostatak metodologije za procjenu vrijednosti projekta. Konstatovano je i nepostojanje dugoročnog pristupa u realizaciji kapitalnih projekata, nedostaci u postojećem modelu upravljanja kapitalnim projektima koji primjenjuje Direkcija javnih radova.

“Sve to za posljedicu ima kašnjenje u realizaciji projekata i da se u u planiranom obimu ne koristi novac iz kapitalnog budžeta”, ocjena je DRI.

Direkcija vrši stručne poslove u vezi izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata primarne tehničke infrastrukture, državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, zatim kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama, kao i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država.

Vrhovna revizija je kontrolisala projekte izgradnje i adaptacije objekata obrazovanja i nauke, koji su realizovani ili su bili u postupku realizacije u periodu 2014. do 2016. godine.To je rađeno na bazi uzorka, pa je ukupna vrijednost projekata obuhvaćenih uzorkom je 55,02 miliona eura ili 60 odsto ukupne vrijednosti svih projekata (91,98 miliona).

Uzorkom DRI je obuhvatila osam projekata, među kojima su, četiri vrtića, preduzetnički centar Tehnopolis, rekonstrukcija objekata Tehničkih fakulteta....

DRI je preporučila da Direkcija zahtjeve za dodjelu novca za kapitalne projekte na vrijeme dostavlja Ministarstvu finansija, da definiše interne procedure kojima će se utvrditi proces selekcije i planiranja objekata za koje će se obezbjeđivati novac, da sprovodi poslove javnih nabavki na efikasan način, utvrdi višegodišnji finansijski i plan aktivnosti projekata na osnovu kojeg će se podnositi zahtjev Ministarstvu finansija za dodjelu novca....

Revizijom je rukovodio član Senata Branislav Radulović, a član kolegijuma je bio predsjednik Senata DRI Milan Dabović.

Ministarstvo finansija nema listu prioritetnih projekata

Prioritetne projekte kandiduju potrošačke jedinice i dostavljaju ih Ministarstvu finansija i Direkciji, koji sastavljaju listu za tekuću godinu do kraja marta i za naredne dvije godine. Kad utvrde listu dostavljaju je Vladinoj komisiji za utvrđivanje liste prioritetnih kapitalnih projekata. Na osnovu te liste se definiše kapitalni budžet.

DRI je u postupku revizije utvrdila da Ministarstvo finansija nema dokumentaciju iz koje se može vidjeti da je listu kandidovanih projekata dostavljalo Komisiji za utvrđivanje liste prioritetnih projekata, kao i da taj Vladin resor ne raspolaže listom prioritetnih projekata na osnovu koje se priprema kapitalni budžet.

Bonus video: