izdvajanje operatora

Novo preduzeće za veće račune za struju

Kada „krene“ proizvodnja iz novih vjetro i malih hidroelektrana, računi će biti uvećani, pošto zakon nameće učešće u podsticanju proizvodnje iz obnovljivih izvora energije
103 pregleda 0 komentar(a)
Elektrodistribucija Crne Gore, Foto: Arhiva "Vijesti"
Elektrodistribucija Crne Gore, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 26.02.2019. 11:08h

Operator tržišta električne energije, koji je funkcionisao u okviru Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), ubrzo će biti samostalno preduzeće u državnom vlasništvu.

Na to obavezuje Zakon o energetici jer privredno društvo koje organizuje i upravlja tržištem električne energije, mora raditi nezavisno od učesnika - energetskih kompanija.

To povlači i „deblje“ račune za struju, jer će dobiti novu stavku preko koje će potrošaći plaćati rad operatora tržišta, što je opterećenje i kroz aktuelne cijene, ali u okviru troškova prenosa energije.

Kada „krene“ proizvodnja iz novih vjetro i malih hidroelektrana, računi će biti uvećani, pošto zakon nameće učešće u podsticanju proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OEI).

Operator tržišta će biti zadužen za prikupljanje, obračunavanje i raspodjelu novca od naknada za podsticanje proizvodnje iz OEI.

"Ne znam o čemu pričate"

Vlada je usvojila osnivački akt, Statut novog preduzeća i izabrala članove Odbora direktora, koji treba da predloži direktora.

„Vijesti“ saznaju da će direktor Operatora tržišta najvjerovatnije biti zamjenik podgoričkog gradonačelnika Dragan Mijajlović, koji je šura pomoćnika ministra ekonomije za energetiku i člana Odbora direktora Elektroprivrede, Miodraga Čanovića. U energetskom sektoru su njihove supruge - Slobodanka Mijajlović radi u Distribuciji, funkcionalnoj cjelini EPCG, a Irena Čanović je zaposlena u Crnogorskom elektroprenonom sistemu.

Mijajlović nije odgovorio „Vijestima“ hoće li sadašnji posao zamijeniti direktorskim u Operatoru tržišta, već samo uzvratio: „Ne znam o čemu pričate“, konstatujući da je na svom radnom mjestu.

Vijesti“ saznaju da će direktor Operatora tržišta najvjerovatnije biti zamjenik podgoričkog gradonačelnika Dragan Mijajlović, koji je šura pomoćnika ministra ekonomije za energetiku i člana Odbora direktora Elektroprivrede, Miodraga Čanovića

Višegodišnji saradnik gradonačelnika Podgorice je elektroinžinjer, obavljao je funkciju potpredsjednika podgoričke opštine, bio član Odbora direktora nekadašnjeg giganta - Duvanskog kombinata. Pamti se i njegov rad u Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice, gdje je bio predsjednik Upravnog odbora.

Iz Ministarstva ekonomije na pitanje da li je tačno da je Mijajlović predložen za direktora Operatora tržišta električne energije, odgovaraju da je Statutom društva predviđeno da Odbor direktora predlaže a Vlada bira direktora tog preduzeća.

"Ta procedura je u toku" saopštila je Draženka Božović, savjetnica ministra ekonomije za odnose sa javnošću.

Božović je potvrdila da su članovi Odbora direktora Biserka Dragićević i Marko Vujović iz Ministarstva ekonomije i Goran Jovetić iz kabineta potpredsjednika Vlade Vujice Lazovića.

Ona je napomenula da je Vlada usvojila Statut i osnivački akt, ali društvo još nije registrovano u Privrednom sudu, mada je procedura u toku.

Prije Vlade, o članovima odbora se izjašnjava njena Komisija za kadrovska pitanja.

U domaćem vlasništvu

Predviđeno je da novo vladino preduzeće izdvajanjem iz državne kompanije za prenos energije, u kojoj suvlasnički udio ima italijanska Terna, bude u stopostotnom domaćem vlasništvu.

Njegov zadatak će biti da organizuje i upravlja tržištem električne energije na osnovu licenci, poštujući Zakon o energetici, zaključuje ugovore sa snabdjevačima radi postizanja obaveznog minimalnog udjela struje proizvedene iz hidro i vjetro elektrana.

Preduzeće prikuplja naknade za podsticanje obnovljivih izvora energije od snabdjevača tarifnih i kvalifikovanih kupaca i zaključuje ugovore sa povlašćenim proizvođačima koji imaju pravo na podsticajnu cijenu.

U okviru njegove djelatnosti je da utvrđuje tržišna pravila i dostavlja ih na usvajanje Regulatornoj agenciji za energetiku. Zakonom je predviđeno da utvrđuje naknadu za svoj rad u skladu sa godišnjim programom rada i finansijskim planom, o čemu odlučuje RAE.

Operator će biti zadužen za evidenciju ugovora zaključenih u skladu sa tržišnim pravilima, objavljivanje informacija za nesmetano funkcionisanje tržišta, evidenciju o snabdjevačima i kvalifikovanim kupcima i njihovim međusobnim obavezama...